1. Home>
 2. Innovativa lösningar>
 3. HR-system för den nytänkande organisationen>

Trygg och enkel kanal för whistleblowing (visselblåsare)

Rapportera missförhållanden konfidentiellt och säkert med vår prisvärda rapporteringskanal.

Woman

Enligt ett EU-direktiv och svensk lagstiftning måste företag och organisationer ha en rutin för whistleblowing och skydda så kallade visselblåsare, personer som anmäler oegentligheter eller missförhållanden. Har du mer än 250* anställda måste du ha en intern, konfidentiell rapporteringskanal för att rapportera missförhållanden - whistleblowing. Med vår lösning för visselblåsare kan du snabbt och enkelt komma igång med din rapporteringskanal till en låg kostnad.

(*från december 2023 omfattas arbetsgivare med 50 eller fler anställda, vilket gäller redan idag för offentlig sektor)

Tjänsten är endast ett rapporteringsverktyg. För att uppfylla lagstiftningen behövs en intern compliance-utvärdering och organisation.
 

Beställ visselblåsar-tjänsten
Woman

5 fördelar med SD Worx visselblåsning

 1. Krypterad säker dialog mellan den som rapporterar och den som mottar ärendet.
 2. Låg kostnad.
 3. Anonymt.
 4. Kontroll över ärendena – följ varje enskild rapport som lämnats in.
 5. Analyser i form av grafer för snabb överblick.

  Testa visselblåsar-verktyget utan kostnad i 14 dagar

   Testa utan kostnad
   UK-securityJuridiskt säkert

   Vi garanterar säker, anonym och krypterad kommunikation mellan visselblåsaren och mottagaren. Vår lösning följer GDPR och ISO27001-standarden.

   BE_Solution_FIP_50x50_Icon-1100% kompatibel

   Följer EU:s visselblåsardirektiv. Finns på alla officiella EU-språk.

   People iconEnkelt

   Molnbaserat verktyg: ingen installation krävs. Meddelanden via e-post.

   SuccessKom igång på ett kick

   Användarvänlig applikation för alla olika typer av organisationer, inklusive internationellt verksamma företag.

   Vad är visselblåsning?

   Missförhållanden som kan anmälas är korruption, bedrägeri, oegentligheter eller försummelser, saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Läs mer på EU:s webbplats Skydd av visselblåsare | Europeiska kommissionen (europa.eu) och på Riskdagens webbplats Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 - Riksdagen

    Whistleblower Image 01

    Så här fungerar Whistleblower-verktyget

    Whistleblower-verktyget är en lättanvänd lösning för att rapportera missförhållanden.

    Komplexa rapporteringsprocesser hör till historien. Med vårt whistleblower-verktyg kan anställda rapportera missförhållanden anonymt och konfidentiellt med bara några få musklick. Det är så här man skapar en intern rapporteringskultur där alla känner sig trygga och att man lyssnar på dem.

     Whistleblower Image 02

     Tydligt

     All aktuell information syns i en tydlig överblick

     Du bestämmer själv hur många personer som ska registreras som mottagare av anmälningar. Tack vare den praktiska statistikmodulen kan du till exempel få information om antalet mottagna anmälningar, den genomsnittliga svars- och handläggningstiden, överklagandets giltighet och status.

      Kom igång med din kanal för visselblåsare på nolltid

      1. Kontakt
       Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret på den här sidan.
        
      2. Ge oss några uppgifter
       Vi kontaktar dig för att få lite mer detaljer så att vi kan konfigurera visselblåsarkanalen. De uppgifter som efterfrågas är kanalens namn + ärendehanterarnas e-postadresser.
        
      3. Vi aktiverar din kanal
       Vi konfigurerar whistleblowing-kanalen för dig inom ungefär en (1) arbetsdag.
       Ingen implementering eller något annat behövs från din sida.
        
      4. Du kommunicerar och delar länken
       När vi aktiverat din kanal för visselblåsare får du en länk till den. Du kan dela denna länk i din kommunikation till din organisation.
        
      5. Testa 14 dagar gratis
       Du kan testa whistleblowing-kanalen i 14 dagar helt gratis och utan förbehåll. När ditt kostnadsfria test slutar omvandlas din prenumeration automatiskt till en betald prenumeration för 12 månader och du debiteras avgiften. Avbryt när som helst under din provperiod så behöver du inte betala någonting.
       Whistleblower Image 03

       Priser

       Kostnad för rapporteringskanal.

       Allt det här ingår:

       • Obegränsat antal rapporteringskanaler
       • Obegränsat antal mottagare
       • Obegränsat antal länder
       • Alla officiella språk inom EU
       • Inga startkostnader

       Pris per månad

       • Upp till 250 anställda 500 SEK
       • 251-1 000 anställda 1 000 SEK
       • 1 001-3 000 anställda 1 500 SEK
       • Fler än 3 000 anställda 2 750 SEK

       Beloppen faktureras årligen i förväg baserat på antal anställda som anges vid köpet. Mellanskillnader korrigeras i efterhand med en kredit eller tilläggsfaktura när antalet anställda har kontrollerats. Avtalet kan sägas upp när som helst, varefter slutfakturan upprättas i enlighet med användningen. Alla priser exklusive moms. Support tillhandahålls centralt inom SD Worx-koncernen på engelska. 

       Testa visselblåsarverktyget utan kostnad i 14 dagar. Avsluta när du vill. Efter testperioden går tjänsten över till betald prenumeration.

        Vanliga frågor (FAQ)

        Of the entities getting a reporting channel, the total number of employees is added up. Price is at group level, not entity level.

        Vi har valt att centralisera hanteringen av vår lösning för visselblåsare. Vill du komma i kontakt med SD Worx i Sverige hittar du våra kontaktuppgifter här  Kontakta oss | SD Worx

        Yes, reminder emails are sent to the reporting managers.

        Yes, this is certainly possible. We can place your logo in place of the SD Worx Logo at no extra cost.

        Send us the logo via marketplace@sdworx.com.

        A link can be made available to both employees and externals.

        At least 2 case managers should always be added to set up the system. After that, as many people can have access as you want.

        The choice of case managers is up to you. For example, this could be someone in HR or Finance, someone taking on the role of trustee/prevention adviser, a member of the Board of Directors, etc.

        The solution was created to set up a whistleblowing channel in line with the EU directive, but there is nothing to prevent it from being used outside the EU.

        SD Whistle is designed and built from the ground up as a secure messaging system. Security and encryption are at its core.

        Keystores > Each user has exactly one keystore. A keystore contains both public and private keys of resources (reports, messages, users) the user has access to.

        Keys are derived from the secp256k1 EC using a secure random function.

        Each keystore contains one set of master keys. These are the user's personal public and private key.

        Public keys are never encrypted.

        Private keys are always encrypted.

        The private master key is symmetrically encrypted using a stretched hash of the user's passphrase (which are subject to a strict password policy).

        All other private keys are encrypted asymmetrically using the user's public and private keys (also includes HMAC-SHA1 signing).

        Symmetric encryption scheme is AES-256.

        Users are unable to access theirs or anyone else's keystore directly.

        Keystore sessions are short-lived.

        Secure content > Databases are encrypted using TDE (Transparent Data Encryption) to ensure security for all data at-rest. The encryption key is managed by a specialised subcontractor of SD Worx. They will only access the non-conversation content for support purposes. On top of TDE, all conversations within SD Whistle are encrypted a second time and signed using an elliptic curve integrated encryption scheme (ECIES), where only the users in the conversation (reporter & confidential advisors) have the key (derived from their password – see above) and thus the possibility to access the content. SD Worx and its subcontractors do not have the possibility to access the conversation content in any circumstance.

        SD Whistle has a layered design that retains strict domains and responsibilities. Client data is stored in a separate database instance from other clients.

        Authentication > SD Whistle uses keystores in conjunction with a customized OAuth2/OpenID IDP. This merger results in a secure system that does not store password hashes.

        Authorization > SD Whistle employs basic role-based access that is integrated by design.

        Anonymity > Reporters can choose to report anonymously. IP addresses are not logged and attachments of mainstream file types are stripped from metadata