1. Home>
 2. Innovativa lösningar>
 3. Workforce Management – tiden gör skillnad>

Smart hantering av arbetsuppgifter

Intuitive task management software | SD Worx

Genom att registrera exakt hur mycket tid som läggs ner på varje arbetsuppgift för varje kund eller på ett projekt får du en tydlig överblick över din verksamhet. Samtidigt får du en bild över hur dina anställdas tid används effektivt. Vi erbjuder en lösning för hantering av arbetsuppgifter och aktiviteter som möjliggör automatisk fördelning av personalkostnader, så att du kan spåra värdet av olika arbetsuppgifter och öka effektiviteten.

Boka möte
Intuitive task management software | SD Worx
Kvinna ipad

Minimal administration, maximal effekt

Är du säker på att du vet vad dina medarbetare arbetar med varje dag och hur länge? Det kan förvåna vissa organisationer när de upptäcker att deras anställdas tid inte är jämnt fördelad mellan kunderna, eller att huvuddelen av deras tid går åt till mindre lönsamma projekt eller administrativa uppgifter.

Med vår mjukvara för hantering av arbetsuppgifter får du en tydlig överblick över hur mycket tid som läggs ner på enskilda uppgifter uppdelat på varje medarbetare. Verktyget gör det möjligt för de anställda att upptäcka var tiden går förlorad och uppmuntrar dem att bli mer effektiva och produktiva. Genom att använda mjukvara för arbetsstyrning säkerställer du också att all övertid beräknas korrekt och automatiskt överförs till löneavdelningen.

  Vi erbjuder

  check ikonIntuitiv mjukvara

  Intuitiv, lättanvänd programvara för hantering av arbetsuppgifter och aktiviteter, tidregistrering och planering.

  Powerful payroll reportsAutomatiserad rapportering

  Automatiserad avancerad rapportering som visar kostnadsberäkningar.

  Integration HRIntegrationsklar

  Smidig integration med HR-, löne- eller ekonomisystem.

  iconVärdefulla insikter

  Få bättre insikter om arbetade timmar per uppgift, kund och order och alla relaterade kostnader.

  Pernilla CTA

  Vill du veta mer om tidplanering och hantering av arbetsuppifter och aktiviteter?

  Hitta en tid som passar dig för ett möte med Pernilla och lär dig mer om hur vi kan göra det enklare för dig och ditt team.

   Boka möte med Pernilla