1. Home>

Disclaimer

Denna disclaimer gäller varje gång du besöker SD Worx webbplats (www.sdworx.se). Genom att besöka webbplatsen accepterar du uttryckligen villkoren i denna disclaimer. SD Worx kan när som helst ändra villkoren i denna disclaimer på egen hand.

Alla sidor, information, simuleringar, dokument, länkar eller andra referenser (inklusive hänvisningar till tredjeparts-webbplatser och annan information) och annat material som görs tillgängligt på eller via denna webbplats ("Information") är endast för allmänna informationssyften. Informationen utgör inte, och är inte avsedd att utgöra eller ersätta, juridisk eller annan yrkesmässig rådgivning gällande någon specifik fråga eller faktisk omständighet. Du bör inte agera eller avstå från att agera på grund av Informationen utan att först söka juridisk rådgivning från en auktoriserad, och om så krävs certifierad, juridisk rådgivare i den relevanta jurisdiktionen eller jurisdiktionerna.

Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella rättsläget. SD Worx kan inte utesluta att viss Information kan bli inaktuell, är ofullständig eller felaktig. SD Worx ansvarar dessutom inte för innehållet på och har ingen teknisk eller säkerhetsmässig kontroll över tredjepartwebbplatser och information. Följaktligen kan SD Worx inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som uppstått genom åtkomst, konsultation eller användning av informationen och/eller åtkomst till och användning av de interaktiva applikationerna. All användning av vår webbplats och informationen sker på egen risk.

Webbplatsen kan konsulteras när som helst utom när underhåll utförs på tekniska system eller innehåll eller när webbplatsen är under reparation. SD Worx kan inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada på grund av att webbplatsen eller delar av den inte är tillgänglig, för eventuella begränsningar i dess användning osv.

De immateriella rättigheterna på webbplatsen, loggorna, informationen, interaktiva applikationer och så vidare ägs av SD Worx och skyddas även av upphovsrätt. Det är förbjudet att kopiera, modifiera eller ändra delar av eller hela denna webbplats i någon form eller på något sätt utan uttryckligt tillstånd från SD Worx. Civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden kommer att inledas mot alla som bryter mot detta villkor. SD Worx ger dig tillstånd att kopiera, skriva ut och använda den konsulterade informationen förutsatt att denna information endast används för din egen information och med uteslutande av ytterligare multiplicering, spridning, kommersialisering eller användning av tredje part.

SD Worx lägger stor vikt vid säker åtkomst till onlinetjänster, tillgängliga för kunder och registrerade användare, genom att använda säkerhetssystem i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen. För att få tillgång måste användaren verifiera sin identitet med hjälp av ett identifieringsförfarande som endast användaren kan använda. Användaren förbinder sig att använda tjänsten med vederbörlig omsorg och att göra sitt yttersta för att förhindra att någon tredje part får kännedom om det strikt personliga identifieringsförfarandet. Ansvaret för att detta identifieringsförfarande följs och för eventuella skadliga effekter av missbruk av identifieringsförfarandet vilar helt och hållet på användaren.

SD Worx respekterar användarnas integritet på webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning om integritet och dataskydd, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen. För mer information, se vår integritetspolicy.

Denna disclaimer regleras av svensk lag. Domstolarna i Sverige (tingsrätten i Stockholm) har exklusiv jurisdiktion.