1. Home>

Integritet

Last updated: Augusti 2023

Din integritet är viktig för SD Worx. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter och hur du kan få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter.

För vilka tjänster gäller denna integritetspolicy?

Omfattning:

Denna integritetspolicy gäller alla SD Worxs webbplatser och webbportaler som ger tillgång till våra onlinetjänster och länkar till denna integritetspolicy. I detta meddelande avser ”SD Worx” SD Worx People Solutions NV, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen och alla andra SD Worx-företag vars webbplatser och portaler hänvisar till denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

SD Worx-företaget vars webbplats eller portal du besöker är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling, användning, delning, lagring och skydd av dina personuppgifter i enlighet med våra integritetsstandarder (denna integritetspolicy) samt eventuell tillämplig nationell lagstiftning.

SD Worx har utsett ett dataskyddsombud (DPO – Data Protection Officer). Om du har några frågor om hur SD Worx hanterar integritet och dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud vars kontaktuppgifter finns i avsnittet ”Kontakt” nedan.

Vad denna integritetspolicy inte handlar om

Denna integritetspolicy gäller inte för dina personuppgifter som vi behandlar på uppdrag av din arbetsgivare som en del av SD Worx HR- och lönetjänster. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för dessa aktiviteter och därför kommer din arbetsgivare att förse dig med en integritetspolicy som gäller för dessa aktiviteter. SD Worx har ingått ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med din arbetsgivare. Detta avtal garanterar att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.  För frågor om de personuppgifter som din arbetsgivare lämnar till oss som en del av de HR- och lönetjänster som vi levererar eller dina integritetsrättigheter som anställd, kontakta din arbetsgivares HR-avdelning.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

Uppgifter som du lämnar till oss

Personuppgifter när du använder våra webbplatser, fyller i ett kontakt- eller nedladdningsformulär, registrerar dig för ett nyhetsbrev, anmäler dig till ett evenemang, en utbildning eller ett webbinarium eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

Identifikationsuppgifter som ditt namn och användarnamn.

Kontaktinformation som gör det möjligt för oss att kommunicera med dig som t.ex. e-postadress och telefonnummer

Information som vi använder för att säkerställa åtkomst till våra onlinetjänster såsom ditt lösenord eller andra autentiseringsuppgifter

Annat innehåll som du genererar eller förser oss med eller är relaterat till ditt konto (t.ex. en bild på din användarprofilsida, kommunikationspreferenser eller supportförfrågningar).

Information som vi samlar in automatiskt

Beteendeinformation

Om du lämnar dina personuppgifter till oss kan vi spåra dina interaktioner med SD Worxs webbplatser, landningssidor och e-postmeddelanden. Vår teknik respekterar funktionen ”Spåra inte” i webbläsarna, så om du inte vill bli spårad kan du aktivera denna funktion i din webbläsare.

Cookies

Vi använder också ”cookies” (små textfiler som skickas av din dator varje gång du besöker vår webbplats) för att samla in eller lagra data. När vi använder cookies använder vi sessionscookies (som varar tills du stänger din webbläsare) eller beständiga cookies (som varar tills du eller din webbläsare raderar dem). Vi använder till exempel cookies för att lagra dina språkpreferenser eller andra inställningar så att du inte behöver ange dem varje gång du besöker våra webbplatser, portaler eller applikationer. Vissa av de cookies vi använder är kopplade till din profil (inklusive information om dig, till exempel din e-postadress) medan andra cookies inte är det. Mer detaljerad information om hur vi använder cookies och hur du kan inaktivera cookies finns i vår cookiepolicy.

Enhetsinformation

Vi samlar in information om den enhet du använder när du besöker våra webbplatser, portaler och applikationer. Detta inkluderar information som typ av enhet, operativsystem, version etc. Den här informationen hjälper oss att ge bästa möjliga support vid eventuella problem och stödjer de vanligaste webbläsarna och operativsystemen.

Säkerhetsinformation

Vi kommer att logga användaraktiviteter för att upptäcka obehörigt eller skadligt beteende såsom användarinloggning och -utloggning, återställning av lösenord eller ändringar i åtkomsträttigheter.

Hur använder vi denna information?

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål och enligt olika rättsliga grunder för behandling, inklusive för att fullgöra avtalet med din arbetsgivare och tillhandahålla våra tjänster till dig, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, för att fullfölja våra legitima intressen eller baserat på ditt samtycke.

För det specifika ändamål du gav dem till oss

När du fyller i ett formulär för att ladda ned ett faktablad använder vi informationen för att skicka ett e-postmeddelande så att du kan ladda ned faktabladet. Om du fyller i ett kontaktformulär använder vi informationen för att svara på dina frågor.

Informera kunder om andra relevanta lösningar, evenemang eller undersökningar från SD Worx

Om du är/blir kund kan vi använda din information för att skicka dig information om andra intressanta relaterade lösningar, inbjudningar till evenemang eller undersökningar för att förbättra vår service.

Du kan när som helst välja att avbryta all vår marknadskommunikation eller ändra dina preferenser i de e-postmeddelanden vi skickar till dig.

För att anpassa din upplevelse på våra webbplatser, portaler och applikationer

Vi använder dina personuppgifter för att anpassa våra webbplatser, portaler och applikationer baserat på din användning och dina preferenser för att säkerställa att du får en bra upplevelse.

För att förbättra våra webbplatser, portaler och applikationer

Vi samlar in aggregerade analysdata från våra webbplatser, portaler och applikationer för att kontinuerligt optimera våra digitala plattformar. Vi ser till att alla uppgifter som vi samlar in för detta ändamål anonymiseras.

För att göra analyser och marknadsundersökningar

Vi använder också aggregerade data för att utföra analyser som trendanalyser, marknadsundersökningar och prediktiva analyser.

För att ge åtkomst till våra säkra portaler och applikationer och för att hålla våra onlinetjänster säkra och fungerande

Vi använder dina personuppgifter som e-postadress och lösenord för att ge dig tillgång till de portaler och applikationer du har rätt till. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna typ av information skyddas på rätt sätt och för att förhindra att obehöriga får tillgång till din profil (t.ex. via tvåfaktorsautentisering). Dessutom använder vi informationen i våra säkerhetsloggar för att övervaka säkerheten för våra onlinetjänster och för att i tid upptäcka obehöriga eller skadliga aktiviteter.

Hur kan jag få tillgång till, kontrollera och radera mina personuppgifter?

Vi respekterar din rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter och att begära radering eller begränsning av vår användning av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning:

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar

Du kan begära att vi uppdaterar dina uppgifter om dina personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga

Du kan begära att få radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter

Om du har ett användarkonto kan du själv komma åt och ändra viss kontakt- och preferensinformation via vårt preferenscenter eller våra portaler.

Om du vill komma åt, kontrollera eller radera andra typer av information kan du kontakta SD Worx genom att följa instruktionerna i avsnittet Kontakt nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter endast så länge de är relevanta för vår kommersiella och operativa verksamhet eller för andra viktiga ändamål som t.ex. för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer. Detta gäller även för dem som vi delar dina uppgifter med och som utför tjänster för vår räkning.

Följande kriterier kan påverka lagringsperioderna:

Hur länge behövs personuppgifterna för tillhandahållande av våra onlinetjänster? Detta inkluderar att upprätthålla och förbättra våra produkters prestanda, hålla våra system säkra och hantera affärsdokumentation.

Är vi skyldiga av juridiska, avtalsmässiga eller liknande skäl att behålla dina personuppgifter? Exempel kan vara lagar om obligatorisk lagring av uppgifter, myndighetsbeslut om lagring av uppgifter som är relevanta för en undersökning eller personuppgifter som lagras vid rättstvister.

Har du gett ditt samtycke till en längre lagringsperiod? I så fall sparar vi uppgifterna i enlighet med ditt samtycke.

När vi inte längre behöver lagra dina personuppgifter kommer vi antingen att ta bort dem från våra system eller anonymisera dem så att vi inte kan identifiera dig.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom SD Worx-koncernen och till tredje part.

Vi delar endast uppgifter med tredje part som vi anlitar för att behandla information för vår räkning (personuppgiftsbiträden) baserat på våra instruktioner och i enlighet med tillämplig lagstiftning och denna integritetspolicy. När vi lämnar ut personuppgifter kommer vi att försöka minimera mängden personuppgifter vi lämnar ut, dvs. vi kommer endast lämna ut de uppgifter som är direkt relevanta och nödvändiga för att uppnå det angivna ändamålet.

Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina uppgifter med tredje part i marknadsförings- och reklamsyfte utan ditt samtycke.

Vi kan dela information om vi anser att detta är rimligt för att följa en lag, förordning eller juridisk begäran:

till brottsbekämpande myndigheter eller auktoriserade tredje parter som svar på en begäran eller juridisk process som rör en brottsutredning eller påstådd eller misstänkt olaglig aktivitet eller någon annan aktivitet som utsätter oss, dig eller någon annan av våra användare för juridiskt ansvar.

till tredje part som är involverad i ett rättsligt förfarande, om de förser oss med en stämning, ett domstolsbeslut eller liknande rättslig förfarande, eller om vi på annat sätt i god tro tror att det är nödvändigt att dela information för att förhindra överhängande fysisk skada eller ekonomisk förlust eller för att rapportera misstänkt olaglig verksamhet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi är fast beslutna att hålla dina uppgifter säkra och har anställt ett team av säkerhetsspecialister som kontrollerar de säkerhetsåtgärder vi vidtar. Vi har ett informationssäkerhetsprogram och implementerar och uppdaterar kontinuerligt administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring. Detta inkluderar skydd som brandväggar och datakryptering, fysisk säkerhet och åtkomstkontroller för information.

Tänk på att du även bör vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter när du använder Internet. Välj ett starkt lösenord och använd inte samma lösenord som du använder på andra webbplatser. Dela inte ditt lösenord med någon annan person. SD Worx kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i ett oönskat telefonsamtal eller i ett oönskat e-postmeddelande.

Förlita dig inte bara på ditt lösenord utan använd även de starka autentiseringsmekanismer som vi har. Kom också ihåg att logga ut från webbplatsen och stänga webbläsarfönstret när du är klar med ditt arbete.

Ändringar i denna integritetspolicy

SD Worx förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör ändringar kommer vi att publicera den reviderade integritetspolicyn på våra webbplatser och uppdatera datumet för ”Senast uppdaterad” högst upp i denna policy.

Eskalering till tillsynsmyndighet

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet (Integritets­skyddsmyndigheten). Mer information om hur du gör detta finns på deras webbplats: https://www.imy.se/

Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

SD Worx People Solutions NV
T.a.v.: Data Protection Officer
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen
België    via e-post:
dataprotectionofficer@sdworx.com

Om du är kund och har integritetsrelaterade frågor kan du kontakta din kontaktperson på SD Worx.