1. Home>
  2. Event & Webinar>

Hur hittar du din bästa matchning när du ska outsourca dina löner?

Länge har man sett outsourcing av löner som en tjänst man beställer för att slippa en administrativ process. Spelplanen har dock ritats om och lön är inte längre bara en administrativ avdelning och företagets stora kostnadspost. Idag är den en del av den dagliga affären och spelar en stor roll för företagets möjligheter att inte bara behålla utan att attrahera och behålla medarbetare.

Team

Inspelat:

Hur hittar du din bästa matchning när du ska outsourca dina löner?

Länge har man sett outsourcing av löner som en tjänst man beställer för att slippa en administrativ process. Spelplanen har dock ritats om och lön är inte längre bara en administrativ avdelning och företagets stora kostnadspost. Idag är den en del av den dagliga affären och spelar en stor roll för företagets möjligheter att inte bara behålla utan att attrahera och behålla medarbetare.

Därför är det extremt viktigt att man upphandlar både funktion och relation när man väljer en partner. I det här webinariet kommer vi att koncentrera oss på fler aspekter än funktions-förfrågan vid en upphandling. 

Talare: Sarah Shabani, tidigare Senior Advisor och Sales Executive på Aditro

Sarah brinner för att hjälpa sina kunder att hitta innovativa, hållbara och effektiva lösningar för sin verksamhet. Hon har en bakgrund som affärsområdeschef för outsourcing av lön från bl.a. Bluegarden, Visma och Aditro. Hon har hjälpt flera av Sveriges största företag att hitta effektiva och lönsamma modeller för outsourcing med digitalisering och optimering av processer. 

Gäst: Christine Bollvik, Head of HR Services Sweden på SSAB kommer att dela med sig om deras upplevelse och partnerskapet med Aditro.

SSAB är en ledande global producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), band-, plåt- och rörprodukter samt lösningar för byggindustrin. I Sverige är det mer än 5000 medarbetare som arbetar för SSAB och får lönen utbetald via Aditro.

Webinaret spelades in 23 mars 2021.

    Registrera dig här och kolla webinaret