1. Home>
  2. Event & Webinar>

SD Worx Health

Att arbeta proaktivt och förebyggande med sjukfrånvaro ökar chansen till att tidigt upptäcka tecken på ohälsa, som t.ex. ändrat beteende eller upprepad korttidsfrånvaro.

Team

Inspelat:

SD Worx Health

Att arbeta proaktivt och förebyggande med sjukfrånvaro ökar chansen till att tidigt upptäcka tecken på ohälsa, som t.ex. ändrat beteende eller upprepad korttidsfrånvaro.
 
SD Worx Health kan hjälpa er att:

  • Arbeta proaktivt med sjukfrånvaro
  • Ge chefer stöd i det dagliga arbetet
  • Samla rehab processer och dokument digitalt
     

Under webinaret går vår produktspecialist Johan Wikström bl.a. igenom:

  • Hur SD Worx Health kan hjälpa er att reducera sjukskrivningar och dess relaterade kostnader.
  • Hur digitaliserade och automatiserade processer ger er stöd i det dagliga arbetet med sjukfrånvaro.

 Webinaret är från den 28:e maj 2020.

    Registrera dig här och kolla webinaret