1. Home>
 2. Innovativa lösningar>
 3. Våra lösningar för lön>
 4. Skalbara lönetjänster>

SD Worx Lön Premium

SD Worx Lön Premium är en skalbar lönetjänst för dig som använder vår molntjänst SD Worx Lön. Du kan välja till tjänsten om du behöver hjälp med systemförvaltning, drift och lönehantering i händelse av oplanerad frånvaro. SD Worx Lön Premium är en väl avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik.

Boka möte
Man cykel

Fördelar med Lön Premium

BenefitsRådgivningstjänst

Bollplank, vägledning, systemstöd. Även bokföring, lag och avtal, till specifik kontaktperson. Ansvarsrisken tas om hand i avtal.

Automatisering ikonSystemförvaltning

Sätter upp och utför körschema. Övervakar körningar och integrationer. Levererar utdata. Årskörningar som semesterbryt och retro.

Retention / RewardKontroller (av indata)

Rimlighetsbedömning. Signalering. Support för eventuella rättningar.

NO kunder

En avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik

 • Automatiserade processer och SD Worx – gör det tråkiga, mekaniska arbetet åt dig.
 • Vid perioder av hög belastning rycker vi in med kunniga löneexperter.
 • Din dedikerade rådgivningstjänst – hjälper dig med de svåra besluten och frågorna i löneprocessen.

Allt detta minskar din sårbarhet gällande kompetens inom systemförvaltning, processhantering och integrationer samt även det dagliga lönearbetet.

  Illustration med lönetrappa för SD Worx Lön

  Du väljer själv hur mycket stöd du vill ha

  Med SD Worx Lön kan du välja hur mycket stöd du vill ha, och vilka delar du vill göra själv. Premium, Premium med kompetensförsäkring eller komplett löneoutsourcing med BPO.

   SD Worx Quality

   SD Worx Lön Premium Kompetensförsäkring

   Outsourcingtjänst bara när du behöver den. Med Premium Kompetensförsäkring kan vi med kort varsel stötta din verksamhet vid oplanerad frånvaro. Tjänsten innebär att vi är förberedda att snabbt gå in och hjälpa er verkställa lön, skicka bankfiler eller hantera andra bearbetningar/körningar som finns i er driftplan.

    Lönekontroll

    Höjd kvalitet i löneleveransen med Lönekontrollen

    Kontroll av indata och uppgraderingar

    • Tid till Lön
     Genomför kontroll av väntande tidrapporter i status ”Godkänd”, skapar överföringsfil, efterkontroll av överföring.
      
    • Utlägg till Lön
     Kan göra godkännande av reseräkningar för utbetalning. Tar ut kontrollista och skapar överföringsfil. Gör efterkontroll att kontrollista och överföringsfil överensstämmer.
      
    • Avstämningskontroll
     Jämförelse Resultatregister och Bokföringsregister, för att identifiera differenser
      
    • Regressiontest vid uppdateringar av SD Worx Cloud
     Testar kundinstanser efter uppdateringar, tex att sidan är uppe samt att menyn och olika funktioner fungerar korrekt.
      
    • Övervaka Jobs log i SD Worx Cloud
     Övervakar Jobs log efter körningar som har genererat fel / inte kunnat avslutas. Sammanställer regelbundet informationen och informerar om fel via e-mail.
     Pernilla CTA

     Vill du veta mer om våra lönetjänster?

     Hitta en tid som passar dig för ett kort möte med vår lön- och outsourcingexpert Pernilla Göransson. Hon berättar om hur du kan få en trygg och säker lönetjänst med SD Worx som din partner.