1. Home>
 2. Innovativa lösningar>
 3. Våra lösningar för lön>
 4. Skalbara lönetjänster>

SD Worx Lön Premium

Man cykel

SD Worx Lön Premium är en skalbar lönetjänst för dig som använder vår molntjänst SD Worx Lön. Du kan välja till tjänsten om du behöver hjälp med systemförvaltning, drift och lönehantering i händelse av oplanerad frånvaro. SD Worx Lön Premium är en väl avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik.

Boka möte
Man cykel

Systemförvaltning

 • Sätta upp och utföra körschema
 • Övervaka körningar och integrationer
 • Leverera utdata
 • Årskörningar som semesterbryt och retro

  Kontroller (av indata)

  • Rimlighetsbedömning
  • Signalering
  • Support för eventuella rättningar

   Rådgivningstjänst

   • Bollplank
   • Vägledning
   • Systemstöd
   • Men även bokföring, lag och avtal, till specifik kontaktperson
   • Ansvarsrisken tas om hand i avtal
    NO kunder

    En avvägd kombination mellan människa och avancerad teknik

    • AI hittar snabbt felen – du slipper alla tidskrävande manuella kontroller.
    • Automatiserade processer och SD Worx – gör det tråkiga, mekaniska arbetet åt dig.
    • Vid perioder av hög belastning rycker vi in med kunniga lönespecialister.
    • Din dedikerade rådgivningstjänst – hjälper dig med de svåra besluten och frågorna i löneprocessen.

    Allt detta minskar din sårbarhet gällande kompetens inom systemförvaltning, processhantering och integrationer samt även det dagliga lönearbetet.

     Illustration med lönetrappa för SD Worx Lön

     Du väljer själv hur mycket stöd du vill ha

     Med SD Worx Lön kan du välja hur mycket stöd du vill ha, och vilka delar du vill göra själv. Premium, Premium med kompetensförsäkring eller komplett löneoutsourcing med BPO.

      SD Worx Quality

      SD Worx Lön Premium Kompetensförsäkring

      Outsourcingtjänst bara när du behöver den. Med Premium Kompetensförsäkring kan vi med kort varsel stötta din verksamhet vid oplanerad frånvaro. Tjänsten innebär att vi är förberedda att snabbt gå in och hjälpa er verkställa lön, skicka bankfiler eller hantera andra bearbetningar/körningar som finns i er driftplan.

       Höjd kvalitet i löneleveransen med Lönekontrollen och Payton AI

        Lönekontroll

        Kontroll av indata och uppgraderingar

        • Tid till Lön
         Genomför kontroll av väntande tidrapporter i status ”Godkänd”, skapar överföringsfil, efterkontroll av överföring.
          
        • Utlägg till Lön
         Kan göra godkännande av reseräkningar för utbetalning. Tar ut kontrollista och skapar överföringsfil. Gör efterkontroll att kontrollista och överföringsfil överensstämmer.
          
        • Avstämningskontroll
         Jämförelse Resultatregister och Bokföringsregister, för att identifiera differenser
          
        • Regressiontest vid uppdateringar av SD Worx Cloud
         Testar kundinstanser efter uppdateringar, tex att sidan är uppe samt att menyn och olika funktioner fungerar korrekt.
          
        • Övervaka Jobs log i SD Worx Cloud
         Övervakar Jobs log efter körningar som har genererat fel / inte kunnat avslutas. Sammanställer regelbundet informationen och informerar om fel via e-mail.
         Lönekontroll

         AI-baserad lönekontroll med Payton

         Kontroll av löneberäkning med AI

         1. Löneberäkning startar (manuellt eller schemalagt).
         2. Begäran skickas för att analysera en anställds löne-/bokföringsdata.
         3. Analys baserad på Machine Learning algoritm.
         4. Anomalier signaleras och lagras i databasen.
         5. Informerar klienten att nya Åtgärder är funna.
         6. Klienten begär senaste uppgifter om avvikelse och visar den för användaren tillsammans med andra Åtgärder.

          Viktigaste fördelarna

          BenefitsFelreducering

          Payton eliminerar mänskliga misstag.

          Automatisering ikonFörutsägbarhet

          Payton utför sina arbetsuppgifter enligt förprogrammerade instruktioner på ett säkert tillvägagångsätt.

          ProductivitéProduktivitet

          Medan Payton utför rutinarbete fokuserar dina löneadministratörer på andra värdeskapande aktiviteter.

          SD Worx master dataFlexibilitet

          Med Payton är vi mindre personalberoende & kan hantera varianser i arbetsbelastning.

          Retention / RewardKvalitet

          Med Payton ökar vi kvaliteten i våra leveranser.

          Pernilla CTA

          Vill du veta mer om våra lönetjänster?

          Hitta en tid som passar dig för ett kort möte med vår lön- och outsourcingexpert Pernilla Göransson. Hon berättar om hur du kan få en trygg och säker lönetjänst med SD Worx som din partner.