1. Home>
FAQ Magnus

Aditro blir SD Worx – FAQ

Samma gamla NYA partner!

Vi är fortsatt vi, vi har bara fått 75 års extra erfarenhet inom HR och Lön.
 

FAQ - Aditro blir SD Worx

I februari 2022 tog vi steget fullt ut och blev SD Worx på riktigt. Här har vi samlat information som kan vara bra att veta kopplat till namnbytet.
 

Produkter och tjänster

Hur kommer era produkter att förändras?

Det kommer inte bli några skillnader gällande produkterna med undantag för att vi byter namn, och det är en harmonisering som sker inom hela SD Worx-familjen. Våra senaste produkter kommer även att uppdateras med SD Worx designelement, funktionaliteten är fortfarande den samma.

 • Produktnamnen kommer att ändras: Aditro => SD Worx
  (men alla webbadresser för produkterna kommer att förbli som de är)
  • Aditro HR => SD Worx HR
  • Aditro W => SD Worx W
  • Aditro Lønn => SD Worx Lønn
  • Aditro Lön => SD Worx Lön
  • Aditro Pay => SD Worx Pay
 • Alla webbadresser på domänen *.aditrocloud.com förblir som de är, inga ändringar. *.aditrocloud.com-domänen används till exempel för: Citrix, databasreplikering, sFTP, menyer, tidsstämplingsklockor mm.
 • Citrix-ikoner ändrar layout.

Vilka nya tjänster kommer jag ha tillgång till med SD Worx?

I grunden kommer alla de tjänster som finns inom Aditro idag att kvarstå, men förutom dem så kommer vi som SD Worx att kunna erbjuda lösningar för HR från SAP. Vi kommer även att kunna erbjuda löne- och HR-tjänster ute i de övriga länderna i Europa.  

Kommer något förändras med funktionaliteten i Aditro Lön?

Det kommer inte att ändras någonting på Aditro Lön. Det som vi gör nu är att vi byter namn till SD Worx Lön. Vi kommer att vidareutveckla och satsa ännu mera på våra tjänster och produkter. I framtiden kommer Aditro Lön även att kunna erbjudas på andra segment och branscher. 

Kommer något förändras med funktionaliteten i Aditro HR?

Det kommer inte att ändras någonting på Aditro HR. Det som vi gör nu är att vi byter namn till SD Worx HR. Vi kommer att vidareutveckla och satsa ännu mera på våra tjänster och produkter. 

Kommer den lokala supporten förändras?

Nej det kommer inte bli några förändringar, den kommer fortsätta såsom den gör idag. Supporten kommer vara på svenska och vi kommer fortsätta vidareutveckla vår support över tid.
 

Supportsidor/Kundsidor

 • Supportsidorna har fått nytt utseende, med SD Worx typsnitt och färger, men funktionaliteten förblir exakt densamma.
 • URL:en help.aditro.com förblir som den är.
 • Produktnamnen kommer att uppdateras på kundsidorna.
 • Automatiskt skickade e-postmeddelanden från ServiceNow kommer att få ett nytt SD Worx-utseende och sändnings- och mottagningsadresserna (som Aditro.support@aditro.com) kommer att ändras.
   

Europeisk närvaro

Hur kan SD Worx hjälpa mitt företag att växa i Europa?

Då många av våra kunder har verksamheter utanför norden, så tror vi att just SD Worx kan hjälpa till med det här för att vi finns i dagsläget i 22 länder ute i Europa och sen via partners ytterligare 150 länder. Så vi kommer fortsätta att följa med våra kunder ut i världen och stötta dem inom lön och HR.

Hur tror du att europeisk HR och lön kommer att förändras?

Det är den fortsatta digitaliseringen som vi ser. Vi kan se nu effekten av pandemin, hur kraven ställs på ett helt annorlunda sätt. Tillgänglighet, och hur man efterfrågar enkelhet hos ledare och hos medarbetare. Så det är vår fortsatta strategi som ligger till grund för hur vi skall jobba vidare med det här.

Vad kommer hända med Aditros lokala kontor?

Det kommer inte hända någonting egentligen. Vi har två huvudkontor i Sverige. Det ena är Sundbyberg och det andra är Norrköping. Sen har vi en satellitkontor i Göteborg. Alla de kvarstår och vi fortsätter att vidareutveckla kontoren. Vi kommer anpassa dem att se mer ut som SD Worx med färg och form, det är det som blir skillnaden.

När kan jag implementera SD Worx lösningar på mina övriga marknader?

Det går alldeles utmärkt att göra redan nu. Det man gör enklast är att kontakta din kundansvarige key account manager, så kommer vi hjälpa er.
 

Organisation

Vad betyder SD Worx storlek för mig som kund?

Dels så ger det Aditro möjligheter att få de finansiella musklerna och vidareutveckla de produkter vi redan har. Men sen ger det också oss en kunskap om Europa som bransch. Tack vare att vi är numera 6.500 medarbetare så har vi mycket bättre förutsättningar att hjälpa er ute i Europa.

Kommer ni fortsätta heta Aditro?

Nej, vi har bytt namn till SD Worx vid årsskiftet.

 • Våra produkter har också bytt namn, till exempel Aditro Lön heter SD Worx Lön.
 • Vår externa webbplats, aditro.com, aditro.se, aditro.fi och aditro.no, har fått nytt utseende och webbadresserna har ändrats till sdworx.sesdworx.no och sdworx.fi.
 • Vår LinkedInFacebookInstagram och YouTube har bytt namn och fått nya bilder, logotyper och färger. Vi kommer bara att göra om de befintliga kanalerna, så om du redan följer oss i sociala medier kommer du att fortsätta följa oss även med det nya namnet.

Varför blir ni SD Worx just nu?

Vi har jobbat med integrationen av organisationen sedan april 2021 när vi blev förvärvade. Från årsskiftet 21/22 och framåt är vi ett med SD Worx.

Behöver jag som kund göra något i och med namnbytet?

Nej, det skall du inte behöva. Det som ändras är praktiska saker, såsom t.ex. fakturering. Där det istället för att stå Aditro på fakturan står SD Worx. Det skall inte vara någon påverkan för er som kund. Fakturor får ny logotyp och företagsnamn från slutet av januari.
 

Kontrakt

Från och med januari 2022 är Aditro helt integrerad med SD Worx och vi byter vårt varumärke och vårt namn till SD Worx. Detta inkluderar att döpa om våra juridiska enheter, från Aditro till SD Worx, enligt listan nedan.

För att vara tydlig gäller denna ändring endast namnet på de juridiska personerna. Det finns ingen annan ändring, alla kontrakt och fakturering förblir hos den aktuella juridiska personen och det finns ingen ändring av någon enhets identitet eller organisationsnummer.

Bytet av namn på de juridiska enheterna genomförs under januari 2022. Det exakta datumet för registrering av de nya namnen kommer att variera beroende på den formella processen i varje land.

Alla befintliga kontrakt som tecknats med Aditro juridiska personer förblir giltiga med samma juridiska person eller juridiska enheter som före namnbytet.

Current Name Corporate Registration No. (does not change) New name
Aditro Group AB 556935-7857 SD Worx Nordic Group AB
Aditro Holding AB 556652-1323 SD Worx Nordic Holding AB
Aditro Enterprise AB 556985-9829 SD Worx Enterprise Sweden AB
Aditro BPO AB 556601-8080 SD Worx BPO Sweden AB
Aditro Shared Services AB 556985-9811 SD Worx Shared Services Sweden AB
Aditro Enterprise AS 913 143 663 SD Worx Enterprise Norway AS
Aditro BPO AS 813 285 762 SD Worx BPO Norway AS
Aditro Enterprise Oy 2644026-6 SD Worx Enterprise Finland Oy
Aditro BPO Oy 2644031-1 SD Worx BPO Finland Oy
Aditro Shared Services Oy 2644030-3 SD Worx Shared Services Finland Oy
Aditro Estonia Oü 11180790 SD Worx Estonia Oü

Framtida kontrakt kommer att tecknas med relevant juridisk person under dess nya SD Worx-namn. I vissa fall kan kontrakt istället tecknas med en annan juridisk person från SD Worx, främst i Belgien.

Fakturor

Fakturor får ny logotyp och företagsnamn från slutet av januari.

Mejladresser

 • Alla @aditro.com e-postadresser har ersatts av @sdworx.com e-postadresser.
 • E-postmeddelanden som skickas till befintliga @aditro.com e-postadresser kommer fortfarande att vidarebefordras till de nya @sdworx.com e-postlådorna.

   

Har du några frågor?

Är det något du funderar över i samband med namnbytet, vad vi erbjuder, nya möjligheter eller något annat, så är det bara att kontakta oss!

Kontakta oss!