1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
En teckning som föreställer Pippi

Våga vara mer som Pippi i en oförutsägbar tid

Coronaviruset engagerar både på jobbet och i den privata sfären, och många av oss upplever en vardag som präglas av osäkerhet och oro. Men hur kan både du och ditt företag använda krisen för något användbart? Du hittar svaret i en barnbok från 1945. 

När ett av våra strategiska kundmöten som vi brukar arrangera i våra lokaler i juni, sköts upp till slutet av augusti började frågorna att flöda. Kommer vi faktiskt att kunna träffas efter semestern? Eller lever vi fortfarande på Microsoft Teams, både socialt och på jobbet? Och hur blir det under sommarsemestern? Kan jag åka till sommarstugan på västkusten, eller måste jag nöja mig med korta resor i skogen och närområdet? 

Jag är inte ensam om att fundera mycket på framtiden under den oförutsägbara tid vi nu lever i. Aldrig tidigare har samtalen handlat så mycket om osäkerhet och oro – men lyckligtvis också om optimism och hopp. Jag pratade nyligen med Anne Marthe Dahl Zettervall, som bland annat arbetar som handledare och rådgivare i förändringsprocesser. Hon berättade för mig att hon klarar oförutsägbarheten dåligt och jämförde det med att gå över tid under graviditeten. ”Det slutar aldrig”, sa hon och fortsatte ”Det finns mycket bra med detta coronaliv. Men det känns som en bubbla, vi kan inte leva så!” 

Jag pratade också med Elisabeth Seigerud Øverlier, chef för Lygnasæter Hotell, som talade om hur de få som var kvar på arbetsplatsen hade uppnått en verkligt unik samsyn och därmed lyckats hålla optimismen uppe. ”Vi måste se framåt tillsammans, för vi är alla i samma oförutsägbara situation”, sa hon på ett genuint sätt. 

Och så finns det Frida, som tar studenten i år, och som länge har sett fram emot en tid med en stor examensfest, russebuss* och firande med vänner. Även om hon naturligtvis är besviken över att studenttiden kommer att vara allt annat än förväntat, har hon hittat ett eget sätt att hantera den onormala vardagen. ”Det är viktigt att hitta aktiviteter som får dig att slappna av och samtidigt se till att du får vardagsmotion och lite frisk luft varje dag. Dessutom måste vi komma ihåg att prata med varandra så att vi inte är själva i oron, säger hon. 

*russebuss = del av studentfirandet i Norge där man hyr buss tillsammans, och har fest från 1-17 maj för att fira att man är klar med 13 års skolgång.

Orden från både Anne Marthe, Elisabeth och Frida berättar för oss hur olikt vi människor hanterar förändring och osäkerhet, vilket har fått mig att reflektera över följande frågor: Vilka klarar denna situation bäst? Är det de anpassningsbara? Eller är det de introverta och gamers – det vill säga de som är vana att vara sociala över nätet? Vi befinner oss i en brant förändringskurva och det är ganska individuellt hur länge vi är i de olika faserna. Medan vissa ser nya möjligheter omedelbart, fastnar andra länge i källaren. 

Våga vara villig att förändras 

Enligt futuristen och författaren Stefan Hyttfors är vinnarna de som kan se en ny framtid och de som skapar värde på nya sätt. De som låter rädsla härska och håller fast vid gamla affärsmodeller förlorar. Hyttfors tror också att det finns två typer av ledare: de som håller fast vid rädslan och som vill återvända till det gamla och trygga, och de som är villiga att förändra och inse att man måste förändras. 

Jag har haft flera intressanta samtal med SD Worx norska vd, Vivienne Karlsen, om förändringshantering i en tid som så starkt präglas av osäkerhet och oro. Hon är tydlig i sin inställning: ”Vi kan inte förutsäga hur framtiden kommer att bli. Det är därför jag försöker att inte tänka så mycket på vad vi inte kan kontrollera eller fokusera på vad vi inte kan förutse. 80% av våra intäkter är löpande och baserade på att hjälpa kunder att betala ut lön eller underlätta deras HR-processer. Det är svårt för oss att förutsäga hur många av våra kunder som kommer att påverkas, men vi kan fokusera på att upprätthålla god kvalitet av denna viktiga leverans även i svåra tider. ” 

Både Vivienne och vi övriga på SD Worx känner oss väldigt tacksamma, för här är det fortfarande normal drift – förutom att alla naturligtvis sitter på hemmakontoret. Det vi erbjuder våra kunder är viktiga system och tjänster, det är affärskritiskt att vi upprätthåller leveransförmågan, om vi får problem kan kunderna t.ex. inte betala ut lön till sina anställda. 

Denna första fas av coronapandemin har faktiskt gett oss ökade intäkter och ett mervärde, eftersom vi assisterar våra kunder med råd om uppsägningar, återbetalning av sjuklön, ändring av frånvarokoder och liknande. Och som Vivienne påpekade kommer nya möjligheter att uppstå när vi kommer ut på andra sidan – och det är dessa möjligheter vi måste försöka förutse och gripa tag i. 

Tänk som Pippi! 

Forskning visar att ditt tankesätt är avgörande för att hantera förändringar och kriser. Growth mindset, som den amerikanska psykologen Carol Dweck har forskat om och som flera företag har antagit under de senaste åren, är ett sätt att tänka som främjar förändringar. Det motsatta är ett statiskt mindset eller fastlåst mindset, som förhindrar förändring. Harvard Business Review hade just en intressant podcast om att ”Hantera stress och osäkerhet vid Coronavirus”, där affärspsykologen Camille Preston förklarade hur vi bättre kan hantera osäkerhet genom att anta ett Growth mindset. Kort sagt, det här handlar om att vara som Pippi och tänka ”Jag har aldrig provat det förut, så jag antar att jag kan göra det!” 

Trots osäkerheten och oron ser SD Worx coronakrisen som en möjlighet att arbeta med och upptäcka nya möjligheter. Vi kan agera snabbt om det behövs – om många av våra kunder till exempel går i konkurs eller pandemin skulle eskalera. Detta innebär bland annat att vi planerar för hur vi bäst kan hantera en minskning av intäkterna, som vi därför måste möta med en minskning av kostnader, men samtidigt lägger vi högsta vikt på att upprätthålla leveransförmågan och leta efter nya möjligheter. Vi uppmuntrar bland annat alla anställda att ställa sig följande frågor: Vad kan jag göra för mitt företag just nu? Vi har faktiskt mer tid kvar än för 50 år sedan, och det är viktigt att använda tiden som nu finns tillgänglig – både på jobbet och i privatlivet! 

En annorlunda och spännande framtid väntar 

Som privatperson kanske Vivienne sover lite sämre än tidigare, och hon medger att hon inte tycker om en oförutsägbar vardag. Hon gillar att ha kontroll, struktur och en plan. Trots detta är hon inte orolig för verksamheten. ”Vi kan inte göra något åt vad myndigheterna beslutar. Vi måste ta itu med vad som beslutas och göra planer utifrån det. Utvecklingen av pandemin är utanför vår kontroll, så vi väljer att inte betona den, men har beredskapsplaner som kan genomföras, ”sa Vivienne förra gången vi pratade. I varje avdelning och i alla länder i SD Worx-gruppen planeras både ett bästa möjliga och ett värsta möjliga scenario, samtidigt följer ett nordiskt pandemiteam utvecklingen noga och är redo att hjälpa avdelningar och enheter att genomföra de åtgärder om krävs. 

Före påsk genomförde vi också stresstester av våra processer och system, vilket gav oss de svar vi hoppats på: SD Worx har de verktyg, processer och expertis som behövs för att fungera normalt. Det faktum att de flesta av våra anställda är vana att arbeta virtuellt är naturligtvis en stor fördel. 

Som företag måste vi tänka att vi har nya möjligheter och att vi inte ska vara rädda för det vi inte kan kontrollera. När coronakrisen är över, kommer den nya vardagen sannolikt att vara mycket annorlunda. Därför är det värdelöst att hålla fast vid det som var. I framtiden kommer vi till exempel att mötas på nya sätt. Nu har vi upptäckt att det fungerar bra att hålla möten på Teams, och att det sparar både miljö, tid och pengar. Samtidigt måste vi fortfarande träffas för att vara sociala, ha workshops och arbeta tillsammans. I slutändan handlar affärer om relationer, och eftersom människor fortfarande är människor, byggs de allra bästa relationerna ansikte mot ansikte. 

    Boka ett möte!

      Boka online möte