1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Miljö-certifikat (ISO 14001) synliggör organisationens värderingar

Person håller i en liten planta

Att ta ansvar som företag är idag en viktig del för att bli framgångsrik. En ansvarstagande organisation är hållbar och har som mål att verksamhetens påverkan på miljön är minimal. Hur säkrar SD Worx att företagets miljöpåverkan håller måttet? SD Worx Facility manager Jussi Lyytinen svarar.

Vad är ISO 14001 -certifikat? 

-ISO 14001 är ett certifikat kopplat till miljöfrågor. Med hjälp av certifikatet definierar man hur organisationer tar miljöpåverkan i beaktan i sin verksamhet. Denna standard har som mål att ge organisationer ett ramverk för miljöskydd med krav och tillämpningsriktlinjer. Organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 har också åtagit sig att följa särskilda krav enligt en gemensam standard.

Vad är syftet med ISO 14001 –certifikatet? 

– I det stora hela är målet att påverka de globala miljöproblemen som växthuseffekten och klimatförändringar till det bättre på ett på hållbart sätt. Om vi ser till organisationen är målet att förutom att minska miljöpåverkan också säkerställa att alla i vår organisation har en miljömedvetenhet i alla led.  

Vad krävs av en organisation för att få certifikatet?  

– Initialt kartlägger vi hur organisationens miljöpåverkan ser ut och hur vi arbetar. Vi genomför en revision av alla våra kontor som finns i Sverige, Finland, Norge och Estland. Målet är att identifiera hur vår miljöpåverkan ser ut idag. Som IT-leverantör kartlägger vi även noga den miljöpåverkan som våra datahallar har. Dessa följer vi även upp kontinuerligt tillsammans med våra partners. Redan nu är vårt datacenter för SD Worx Cloud bland de bästa i världen vad gäller energieffektivitet. I datahallarna används energisnål utrustning och värmen som genereras i datacentret återbrukas i hushåll i Esbo kommun.  

När vi har kartlagt den aktuella situationen definierar vi förbättringsåtgärder. Vi sätter mål kvartalsvis samt årsvis som följs upp och uppdateras minst en gång om året. Vi kommer även kommunicera våra mål till hela organisationen så att alla medarbetare vet hur de kan agera för att hjälpa till att uppnå de gemensamma målen.  

Certifikatet förutsätter att ledningen godkänner en miljöpolicy som utgår ifrån våra värderingar. Miljöpolicyn står till grund för konkreta åtgärder och arbetssätt som ska leda till att vi säkerställer en miljövänlig och hållbar verksamhet. 

Vad har SD Worx för mål med certifikatet? 

– Ett av SD Worx mål är att hela organisationens arbetssätt har ett miljö- och hållbarhetstänk. Konkreta mål för att uppnå certifikatet kan vara exempelvis minska på papperskopior, återvinna samt uppdatera våra policys kring resor och distansarbete.  

Varför bör företag sträva efter att bli ISO 14001-certifierade? 

– ISO 14001 -certifikatet är redan nu en förutsättning för partnerskap med vissa organisationer och i framtiden kommer certifikatets betydelse stärkas ytterligare. När SD Worx väljer partners är ett av våra egna krav att partnern har en hållbar strategi även ur miljöperspektiv. Ett konkret exempel är framtidens kontorslokaler där lokalernas miljöbetyg säkerligen har stor betydelse.