1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

SD Worx blir ett av de första nordiska företagen att certifieras med den prestigefyllda Dataskydds-certifieringen ISO 27701

ISO 27001 certifierat

SD Worx har visat sig implementera ett effektivt dataskyddsarbete och hanterar information om sina kunder på ett säkert sätt. Under hösten 2020 genomförde SD Worx en extern revision av den teknik, processer och kvalitetssystem inom företaget som syftar till att säkerställa skydd av information och personuppgifter i enligt med GDPR. En revision som resulterade i att SD Worx som ett av de första företagen i Norden nu är certifierat i enlighet med ISO 27701 en nyligen framtagen standard för GDPR.

Kiwa Inspecta, en ledande leverantör av certifieringstest genomförde granskningen och verifierade SD Worx systematik för hantering av dataskydd (Privacy Information Management System). Under granskningen genomfördes intervjuer med 25 anställda på flertalet avdelningar på SD Worx. Det innebär att SD Worx årligen granskas av Kiwa Inspecta och kommer att vara skyldig att följa ISO 27701 och 27001 samt att kontinuerligt utföra förbättringar och uppdateringar av informationssäkerhet och lagring av data.

ISO 27701 är en förlängning till säkerhetscertifieringen ISO 27001 och handlar om systematik för hantering av dataskydd (Privacy Information Management System). Certifieringen fokuserar på hur en organisation har implementerat ett effektivt och säkert GDPR-arbete; med andra ord hur säkert företaget hanterar information om sina kunder.

Varför SD Worx valde att sträva mot ISO 27701?

”En accelererande global digitalisering i kombination med teknikutveckling inom områden som sociala plattformar, AI, röst- och bild-bearbetning gör att debatten kring den personliga integriteten nu och i framtiden är ständigt pågående. Det är en fråga som berör oss alla som individer, samhälle och nationer. SD Worx har under mer är tre års tid arbetat med att utveckla och förstärka skyddet gällande hur information om personer och organisationer bearbetas i SD Worx lösningar för att möta de ambitiösa kraven inom GDPR”, säger Martin Sjögren, VD för SD Worx.

” Det var ett naturligt steg för SD Worx att genom en ISO 27701 certifieringsprocess säkerställa att det arbete som vi gör tillsammans med våra kunder inom området stärker skyddet av personuppgifter. ”

Vad betyder denna certifiering för SD Worx som företag?

“ISO certifieringen är för SD Worx och våra kunder en kvittens att vi är på rätt väg och gör rätt saker. Arbetet med att skydda information och personuppgifter i synnerhet, är ett kontinuerligt pågående arbete”.

Om Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta är den ledande leverantören av inspektions-, test-, certifierings- och tekniska konsulttjänster i Nordeuropa. Du hittar mer information på: www.kiwa.se

Om SD Worx

SD Worx är en av de ledande leverantörerna inom lönesystem och HR-system samt outsourcingtjänster i Norden. Vår omfattande kunskap bygger på långsiktigt utvecklingsarbete med våra kunder. Du hittar mer information på: www.sdworx.se

Mer information:

Head of Corporate Marketing SD Worx
Lena Backlund
+46 (0)70-287 15 10