1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Vartannat svenskt företag saknar neutral rekryteringspolicy

Människor i ett möte

Stockholm den 19 maj 2022. Den 21 maj är det Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling, men hur är det med uppmärksamheten för mångfald på våra arbetsplatser? Idag förbinder sig 6 av 10 företag i Europa till en aktiv neutral rekryteringspolicy. De är engagerade i jämställdhet, mångfald och inkludering när de rekryterar. Men när det gäller system för övervakning och rapportering om mångfaldsmål finns det fortfarande en bit kvar att vandra.

En undersökning genomförd av iVox på uppdrag av SD Worx visar att 61 procent av alla tillfrågade företag hävdar att de har åtagit sig en neutral rekryteringspolicy, där Irland (74 procent), Storbritannien (68 procent) och Belgien (69 procent) hamnar högst upp på den europeiska rankningen. I Sverige och Finland är det bara 53 respektive 51 procent som har antagit en neutral rekryteringspolicy.

Frågan är hur företag gör sina mål och handlingar synliga. Drygt hälften av företagen uppger att de ofta arrangerar aktiviteter på temat mångfald, jämställdhet och inkludering. 60 procent av de europeiska företagen svarar att de har stort fokus på att främja en jämställd och inkluderande arbetskultur med sikte på ökad mångfald. Särskilt genom platsannonser (53 procent) och den egna hemsidan (51 procent) kommuniceras detta aktivt. Drygt hälften av företagen tar också med det i sina affärsidéer och företagsvärderingar (51 procent).

På samma sätt involverar företag också sina chefer aktivt i sina policyer om mångfald, jämställdhet och inkludering. Drygt hälften (53 procent) av de tillfrågade företagen skulle ge intern utbildning inom dessa ämnen för chefer och ledning. Belgien lägger anmärkningsvärt lite ansträngning på detta, med endast 36 procent.

Trots alla ansträngningar från chefer saknas det fortfarande tydligt definierade åtgärder vad gäller systematisk uppföljning, till exempel ett tydligt rapporteringssystem. Det gäller bland annat utvärderingen av chefers engagemang för att uppnå de föreslagna mångfaldsmålen. Endast hälften av de europeiska företagen genomförde en sådan utvärdering. 46 procent av de svenska företagen har ett system för detta. Belgien släpar efter med endast 29 procent.

Sammantaget hävdar mindre än hälften av företagen att de aktivt upprätthåller en plan som beskriver och spårar mångfaldsmål. Detta märks särskilt i stora (och internationella) företag med fler än 250 anställda. För närvarande är ny europeisk lagstiftning på gång som kommer att kräva att företag med mer än 250 anställda aktivt ska hålla reda på sådana mångfaldsmål från och med 2023.

– Det är värdefullt att företag investerar i ett rapporteringssystem om sitt agerande avseende mångfald, jämställdhet och inkludering. Data från dessa system ger en stark grund för att optimera mångfaldspolicyn med konkreta och strukturerade åtgärder. Systemen ger också svar på vad insatserna för att öka mångfald och inkludering ger för resultat i praktiken, säger Sofi Klinkert, HR Director på SD Worx.

Företag som medvetet arbetar med frågor som rör mångfald, jämställdhet och inkludering har märkbart lättare att attrahera, motivera och behålla medarbetare. Forskningen visar att det också ofta är de företag som redovisar högre produktivitet och lönsamhet.

– I synnerhet finns en ökande trend bland den yngre generationen anställda när det gäller att ta hänsyn till mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. Det kommer att påverka framtiden och hur företag kommer att rekrytera ny personal. Inte bara en bra lön och en sund balans mellan

arbete och privatliv är oumbärliga, utan i vilken utsträckning företag positionerar och agerar sig själva i den rådande tidsandan är avgörande för många, avslutar Sofi Klinkert.

  Sofi Klinkert

  Sofi Klinkert
   
  Presskontakt:

  Lena Backlund

  Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige (Aditro)

  +46 (0)70 287 15 10 Lena.backlund@aditro.com

   

  Om SD Worx (tidigare Aditro)

  Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor genom fyra kärnfunktioner: teknik, outsourcing, expertis och datadrivna insikter. Dessutom levererar SD Worx personallösningar, från att betala ut löner till att attrahera, belöna och utveckla talanger.

  SD Worx har över 75 års erfarenhet av att arbeta med lönehantering och HR. Företaget grundades i Belgien efter att Andra världskriget tog slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. Mer än 76 000 små och stora företag över hela världen litar idag på SD Worx som har mer än 75 års erfarenhet. SD Worx erbjuder sina medarbetare lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5 miljoner anställda och rankas bland de fem bästa HR-tjänsteleverantörerna världen över. De fler än 5 300 anställda på SD Worx är verksamma i arton länder: Belgien (HQ), Österrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.

  Mer info på https://www.sdworx.se / Följ oss på LinkedIn och Twitter.

   

  About the research

  In the context of the War for Talent, iVox conducted a study for SD Worx into how European employees deal with diversity, equality and inclusion. The study focuses on being an attractive employer in the war for talent, looking at what employees look for in an employer, and what employers focus on in order to be an attractive employer. The research covered 7 pieces of the puzzle that employers can work with: wellbeing and people-centric hr, flexible work organization, motivating pay policies, inspiring and enabling culture, digital workplace, talent management in sustainable careers and recruitment.

  The survey was conducted in February and March 2022 in Austria, Belgium, France, Finland, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Switzerland, Ireland, Poland, Spain, Sweden and the United Kingdom. A total of 4371 companies were surveyed. The sample is representative of the specific local labor markets and has the same composition according to organizational size of the companies in the countries concerned.