1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

1 av 4 svenskar arbetar under semestern

Människa som jobbar hemifrån

Var fjärde svensk svarar på arbetsrelaterade telefonsamtal eller e-postmeddelanden under semestern. Det visar en undersökning gjord av HR- och löneleverantören SD Worx där man intervjuat mer än tiotusen arbetstagare i Europa. Samma undersökning visar även att man i genomsnitt behöver 17 dagars semester för att hinna ladda batterierna.

Det är inte självklart för alla att hålla isär arbete och fritid. En tredjedel av alla europeiska anställda uppger att de fortfarande följer upp sitt arbete under semestern och till exempel fortfarande kollar e-post eller svarar på arbetsrelaterade telefonsamtal.

Detta är en vana som främst känns igen bland norska (45 procent), holländska (37 procent) och italienska (34 procent) arbetstagare. Tyska och svenska anställda är märkbart mindre upptagna med att tänka på arbete under sin semester, endast 23 procent i båda länder följer upp arbetsmail och telefonsamtal enligt undersökningen.

Koppla bort jobbet

I genomsnitt uppger en tredjedel (30 procent) av alla deltagare i undersökningen att de har svårt att släppa jobbet mentalt under semesterperioden. Särskilt norska (36 procent), engelska (33 procent) och italienska (32 procent) anställda upplever svårigheter med detta. I Sverige är samma siffra 19 procent.

– Det är viktigt att man som medarbetare idag upplever tillräcklig flexibilitet i sin semesterplanering för att nå en bra balans mellan arbete och privatliv. Hur den balansen i slutändan ser ut skiljer sig så klart från medarbetare till medarbetare. Vissa gillar att helt koppla bort semestern från jobbet, medan andra gillar att ha ett helikopterperspektiv även när man är ledig, säger Sofi Klinkert, HR Director på SD Worx.

Sett till ålder är det främst yngre arbetstagare mellan 25 och 34 år som har svårt att koppla av från jobbet under semestern (38 procent). Oron minskar med åldern. Cirka 20 procent av de som är över 55 år uppger att de har svårt att släppa sitt arbete mentalt.

Ladda batterierna

I genomsnitt behöver europeiska arbetstagare 17 dagars semester för att ladda batterierna. I Storbritannien räcker det med 8,5 semesterdagar. Italienska anställda behöver en semesterperiod på 11 dagar. I länder som Spanien och Finland finns ett större behov av semester, där var och en föredrar 27 dagar respektive 34 dagar. I Sverige är antalet 19 semesterdagar enligt undersökningen.

Påfallande nog är ytterligare 37 procent av de europeiska arbetstagarna villiga att ta ut obetald ledighet när semesterdagarna är slut. Det ser vi särskilt hos svenska (44 procent), engelska (43 procent) och finska (42 procent) anställda. Detta kan jämföras med spanska arbetstagare där bara 27 procent är villiga att ta ut obetald ledighet när semesterdagarna är slut.

Digital flexibilitet

Trots ökande digitalisering på arbetsplatsen märks det att semesterförfrågningar inte alltid görs digitalt. Endast hälften av deltagarna anger att de kan begära semester via sin stationära eller bärbara dator. Särskilt holländska (66 procent), norska (59 procent) och svenska (58 procent) anställda använder sig av detta. 38 procent av de europeiska arbetstagarna använder ibland sin smartphone för att begära semester.

– Möjligheten att göra semesterplanering på ett smidigt och självständigt sätt, gärna via en digital applikation, är dock avgörande för många medarbetare. Arbetsgivare som ger sina anställda flexibilitet och som svarar på den ökande individanpassningen i relationen mellan arbetsgivare och anställd har här en fördel. Dessutom erbjuder digitalisering och automatisering självklart fördelar för arbetsgivare. Det frigör HR-teamet från administrativa och tidskrävande uppgifter och skapar utrymme att fokusera på frågor som tillför mer strategiskt värde som talanghantering, välmående och rekrytering, säger Sofi Klinkert.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i mars 2022 i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Italien, Norge, Finland och Sverige. Totalt intervjuades 10119 anställda. Urvalet är representativt för de specifika lokala arbetsmarknaderna och har samma sammansättning när det kommer till kön, ålder och examen som den aktiva arbetskraften i de berörda länderna.

 

Sofi Klinkert

  Sofi Klinkert
   
  Presskontakt:

  Lena Backlund
  Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige
  +46 (0)70 287 15 10 lena.backlund@aditro.com

  Om SD Worx (tidigare Aditro)

  Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor genom fyra kärnfunktioner: teknik, outsourcing, expertis och datadrivna insikter. Dessutom levererar SD Worx personallösningar, från att betala ut löner till att attrahera, belöna och utveckla talanger.

  SD Worx har över 75 års erfarenhet av att arbeta med lönehantering och HR. Företaget grundades i Belgien efter att Andra världskriget tog slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. Mer än 76 000 små och stora företag över hela världen litar idag på SD Worx som har mer än 75 års erfarenhet. SD Worx erbjuder sina medarbetare lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5 miljoner anställda och rankas bland de fem bästa HR-tjänsteleverantörerna världen över. De fler än 5 300 anställda på SD Worx är verksamma i arton länder: Belgien (HQ), Österrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.

  Mer info på https://www.sdworx.se