1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

SD Worx fortsätter sin tillväxtstrategi och rapporterar goda resultat för 2022

Digital increasing bar graph with businessman hand overlay

SD Worx, den ledande europeiska leverantören av HR-lösningar, uppnådde en konsoliderad omsättning på 962,1 miljoner euro under 2022, vilket är en ökning med +12,1 procent jämfört med 2021 (858,1 miljoner euro). EBITDA före engångsposter ökade till 136,7 miljoner euro, eller 18,3 procent mer jämfört med 2021 (115,6 miljoner euro). Nettovinsten steg till 81 miljoner euro, en ökning med 73,1 procent jämfört med 2021 (46,8 miljoner euro).

  Komplett HR-erbjudande för alla typer av kunder i Europa.

  SD Worx fortsatte sin tillväxtstrategi under 2022 och uppnådde återigen tvåsiffriga tillväxtsiffror. Tillväxten skedde både organiskt och genom förvärv. Under 2022 förvärvade SD Worx den kroatiska leverantören av HR- och löneprogramvara HRPRO och gick in på marknaderna i Central- och Sydosteuropa. Genom förvärven av Integhro och Intelligo stärkte företaget sin position i Spanien respektive Irland. Genom dessa tre förvärv utökade SD Worx ytterligare sin portfölj av egenutvecklad programvara för löner och HR och stärkte sin internationella position. SD Worx tog också en 80-procentig andel i huapii förra året och stärkte därmed sitt erbjudande inom talanghantering. Företaget fortsatte att bygga upp sitt internationella erbjudande inom workforce management, grundläggande HR, HR-analyser och, via SD Worx Academy, ett brett utbud av utbildningar. SD Worx förfinade också mysdworx-appen, som gör det möjligt för arbetsgivare och anställda att minska krånglet i de dagliga HR-processerna. Med allt detta erbjuder SD Worx sina kunder, från mindre lokala företag till stora multinationella företag, lösningar som gör det möjligt för dem att hantera alla sina personalprocesser. Kunderna kan välja att lägga ut delar av eller hela hanteringen på SD Worx.

  “Vi ser tillbaka på 2022 med tillfredsställelse. Vår kärnverksamhet går mycket bra: intäkterna från löner och belöningar ökade med 19 procent under 2022. Intäkterna för våra erbjudanden kring arbetsstyrning ökade med nästan 16 procent. Den förväntade tillväxten på den flexibla arbetsmarknaden, som generellt sett är under press, uteblev dock. För vår verksamhet kring flexibel arbetskraft rapporterar vi en liten intäktsförlust. Generellt sett är det fortfarande utmanande tider på grund av kriget i Ukraina, höga energipriser och inflation. Kriget om talanger fortsätter också att spela en roll, även om vi välkomnade 1 500 nya kollegor förra året. Därmed fortsätter vi att investera i vår hållbara tillväxt”, säger Filip Dierckx, styrelseordförande.

  “SD Worx har vuxit snabbt de senaste åren och blivit en europeisk HR-aktör, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu fler och bättre lokala och internationella lösningar. SD Worx har uppnått en unik position med lokal närvaro i 26 länder och tillhörande kunskap om lokal lagstiftning om löner och HR. Det är tack vare våra engagerade kollegor och våra lojala kunder som vi har uppnått detta. Jag vill framföra mitt tack till dem. Under 2023 och de följande åren kommer vi att fortsätta att investera kraftigt för att ytterligare avlasta våra kunder, lokala och internationella, från små till stora, med digitala lösningar, kompletterade med en personlig service som skapar mervärde. Vårt kundfokus och vår lokala närvaro, i kombination med det internationella erbjudandet, är hur vi gör skillnad, säger Kobe Verdonck”, VD för SD Worx.

  Mer information finns i denna rapport

   Lagstadgad revision

   Den lagstadgade revisorn DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, företrädd av Ben Vandeweyer och Maurice Vrolix, har bekräftat att SD Worx NV:s balansräkning per den 31 december 2022 och de tillhörande resultaträkningarna samt de tillhörande noterna för det avslutade räkenskapsåret ännu inte har granskats och att den lagstadgade revisorn därför inte har något uttalande om dem.