1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Vartannat företag i Sverige släpar efter med integration av sina digitala HR-tjänster

Magnus Engman

Stockholm den 12 september 2023. Tre av fyra internationellt verksamma företag har en tydlig plan för digitalisering av företaget. Ändå har nästan vartannat av dessa företag fortfarande en lång väg kvar när det gäller att integrera sina olika HR-system med varandra. Detta kan även förklara varför fyra av tio anställda i de undersökta företagen har svårt att hålla koll på alla tillgängliga applikationer inom organisationen. Det är resultatet av en studie som har genomförts av den europeiska HR-tjänsteleverantören SD Worx, som omfattar 4 833 arbetsgivare och 16 011 anställda i 16 europeiska länder, däribland svenska medverkande.

HR-teknik för anställda är högre upp på dagordningen för internationellt än nationellt verksamma företag

68 procent av de svenska respondenterna från internationellt verksamma företag säger att de har en tydlig satsning på digitalisering inom sina organisationer. På företag som endast är verksamma nationellt i Sverige uppger endast vartannat företag (55 procent) att de satsar på digitalisering. 

I Sverige prioriterar dock både de internationella och lokalt verksamma företagen samma saker, med utbildning av anställda i digitala färdigheter högst upp på deras agenda, följt av digitalisering av arbetsplatsen för att skapa bättre arbetsmiljö för sina medarbetare. Introduktionen av nya digitala produkter och tjänster kommer på en tredjeplats.

Internationella företag lägger större fokus på att stödja sina anställda än lokala företag, och de lägger större fokus på införandet av HR-teknik för personalen och optimering av HR-teknik för en bättre digital upplevelse på arbetet.

Ett behov av att integrera HR-verktyg 

För att företagen ska kunna dra nytta av fördelarna med sina digitala lösningar måste de integreras i allt högre grad än de gör idag. Som ett exempel uppger 40 procent av anställda på internationella företag att de har svårt att hålla jämna steg med alla digitala applikationer. Dock säger 52 procent av de internationella företagen som ingick i undersökningen att deras HR-applikationer har en hög eller komplett integration. I Sverige är det endast drygt 42 procent som svarar att deras HR-applikationer har en hög eller komplett integration. När det gäller integration av HR-applikationer kommer Sverige näst sist, strax före Kroatien med knappt 42 procent. 

När det gäller lokala företag, som bara har verksamhet i ett land, är det endast runt 30 procent som har hög eller fullständig integration av HR-applikationerna. Bland de svenska företagen är motsvarande siffra 25 procent. Detta visar att det fortfarande finns arbete att göra för att förbättra integrationen mellan de olika HR-systemen. 

– Att hålla sig uppdaterad med de senaste teknikerna är viktigt, men undersökningen visar också att alla verktyg behöver integreras för att förbättra användarvänlighet och effektivitet. Detta gäller inte minst inom HR. Endast när program och applikationer är integrerade med varandra kan de fungera som en helhet. Det kommer då att vara möjligt att utbyta data och möjliggöra de snabba analyser och beslutsunderlag vi vill kunna få ut av våra system, säger Magnus Engman, Sverigechef på SD Worx. 

Internationellt verksamma företag investerar mer i verktyg för lönerapportering 

Medan både internationella och lokala företag är överens om vikten av att integrera system för bättre rapportering, analys och mer, är det fortfarande en lång väg att vandra när det gäller att implementera rätt verktyg för detta ändamål. Som ett exempel har knappt hälften (49 procent) av de lokala företagen som undersökts system som möjliggör smidig rapportering av lönedata. Detta tal ligger på 67 procent bland internationella företag. När det gäller systemintegration uppger 60 procent av internationella företag att de har en plattform som sammanför lönedata och data från HR-system. De lokala företagen som undersöktes indikerar att detta tal ligger på endast 32 procent.

Presskontakt

Lena Backlund

Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige

+46 702 87 15 10

Lena.Backlund@sdworx.com 

 

Om undersökningen 

SD Worx, en ledande europeisk leverantör av HR och löneadministration, är dedikerade till att skapa den perfekta matchningen mellan företag, HR och anställdas behov och därigenom främja organisationers framgång och hållbara tillväxt. Omfattande undersökningar bland både arbetsgivare och anställda bidrar till att ge insikt i människors uppfattningar, åsikter och övertygelser om arbete och arbetsmarknaden. Årets undersökning fokuserade på tre övergripande teman: digitalisering, talang och flexibilitet. I februari 2023 samlade SD Worx in data från 16 europeiska länder: Österrike, Belgien, Kroatien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Totalt deltog 16 011 anställda och 4 833 arbetsgivare i undersökningen. Resultaten vägdes för att säkerställa en pålitlig representation av varje lands arbetsmarknad.

Om SD Worx

I dagens nya värld med hybridarbete vill människor bli inspirerade av det de gör och ha frihet att fokusera på det som är viktigt. Organisationer behöver en dynamisk, motiverad arbetsstyrka som hämtar kraft med hjälp av smart teknik. Som ledande europeisk leverantör av integrerade HR-lösningar förvandlar SD Worx HR till en källa till värde för kundernas verksamhet och de människor som arbetar för dem. SD Worx levererar HR-lösningar för hela personalens livscykel, från att betala anställda till att attrahera, anställa, belöna och utveckla de talanger som gör företagen framgångsrika. SD Worx hjälper företag och organisationer att prestera genom fyra kärnfunktioner: programvara, outsourcing, konsulttjänster och datadrivna insikter. 

Mer än 82 000 små och stora organisationer över hela världen litar på SD Worx och dess +75 års erfarenhet. Företaget grundades i Belgien efter andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. SD Worx erbjuder sina HR-lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5,2 miljoner anställda och rankas bland de fem främsta i världen. De mer än 7 000 anställda är verksamma i Belgien (huvudkontor), Österrike, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. År 2021 uppnådde SD Worx en konsoliderad omsättning på 858 miljoner euro. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är

Magnus Engman.