1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Magnus Nilsson Fahlén ny chef för Customer Experience på SD Worx

SD Worx fortsätter att växa i Sverige

Magnus Nilsson Fahlén - Customer Experience-chef på SD Worx

SD Worx, en ledande europeisk leverantör av HR- och lönetjänster, fortsätter att växa i Sverige. Nyligen har man rekryterat Magnus Nilsson Fahlén till tjänsten som chef för Customer Experience på företaget.

Vad fick dig att tacka ja till tjänsten på SD Worx?

– Jag har trivts bra på Knowit under alla mina år där, men kände att det var dags med en ny utmaning och timingen var just nu väldigt bra ur eget perspektiv. Området CX (kundupplevelse med implementeringar, kundkontakter och applikationsstöd) innefattar så mycket av det som jag har arbetat med hittills. Jag ser en potential såväl hur vi inom SD Worx hanterar detta område men även att vi kan bli en föregångare till våra kollegor i branschen i hur vi stärker kundupplevelsen. Jag har följt nuvarande SD Worx genom åren från TietoEnator till Aditro till SD Worx och tycker att det väldigt starka lokala erbjudandet i kombination med SD Worx internationella verksamhet ligger väl i linje med vad våra primära kundgrupper eftersöker.

Magnus Nilsson Fahlén är civilekonom i grunden och har mer än två decenniers erfarenhet inom HR-tech-området. Han har verkat i olika roller och bolag inom leverans, sälj, affärsutveckling och ledning.

– Innan jag började på SD Worx så kom jag från Knowit där jag arbetat i tolv år, och haft ledarroller under sex-sju års tid men under hela perioden verkat som konsult och strategisk rådgivare åt större privata bolag och offentliga organisationer. Summerar att jag har deltagit i 60-70 olika projekt över tid.

Dessförinnan var Magnus Nilsson Fahlén ett antal år anställd hos WM-data/Logica och verksam inom deras dåvarande HR BPO-verksamhet.

– Jag har samlat på mig väldigt mycket erfarenheter inom HR-tech-världen, dess leverantörer och applikationer, leveranser och implementeringsprojekt. Och framför allt samspelet mellan teknik, applikationer, organisation och informationssäkerhet.

Magnus Nilsson Fahlén har under åren även fått förtroendet att föreläsa, deltaga i paneldebatter och agera moderator i olika HR-tech-sammanhang.

– Jag har även suttit med som bisittare till ett antal avsnitt av Lönepodden, som är arrangerad av Wise i samarbete med SFR-konsulterna och Knowit.

Med dina egna ord, vad är Customer Experience (CX) och varför är det viktigt?

– För mig är det A och O i den typ av verksamhet som vi bedriver inom SD Worx, med stöd till affärskritiska processer samtidigt som vi har långa åtaganden, är detta till gagn för våra kunder. Kundupplevelsen baserar sig på hur vi på bästa sätt möter den förväntansnivå som kunden har på oss. Det gäller för samtliga delar inom vår verksamhet, allt från första kontakten med oss - oaktat var den sker - till dess att vi har levererat en tjänst under många

år. Kundupplevelsen stärks om samtliga delar, allt från försäljning, demonstrationer och avtalsskrivande till implementering, konsultstöd, support och vidareutveckling av tjänsten, hänger ihop och där budskap, kommunikation och leverans rakt igenom kundprocessen är sammanflätad.

Hur tror du att din närmaste tid på SD Worx kommer att se ut?

– Jag ser att det finns fina möjligheter att utveckla verksamheten framåt. En välbalanserad produktutveckling tillsammans med ingångar i nya kund- och marknadssegment utgör en bra grund för framtida tillväxt. En generell utmaning som hela branschen har, och som vi på SD Worx likaså behöver parera, är kompetenspåfyllnad och vidareutveckla/träna såväl befintliga som nya medarbetare. Känner spontant att mina erfarenheter från såväl leverantörs- som framför allt kundsidan kan bidra i det arbetet och förhoppningsvis guida oss rätt in i framtiden.

Något mer du vill tillägga?

– Bara att det är väldigt roligt att vara på plats och arbeta med engagerade och duktiga kollegor!

 

  Presskontakt

  Lena Backlund
  Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige
  +46 702 87 15 10
  Lena.Backlund@sdworx.com

   

  Om SD Worx

  I dagens nya värld med hybridarbete vill människor bli inspirerade av det de gör och ha frihet att fokusera på det som är viktigt. Organisationer behöver en dynamisk, motiverad arbetsstyrka som hämtar kraft med hjälp av smart teknik. Som ledande europeisk leverantör av integrerade HR-lösningar förvandlar SD Worx HR till en källa till värde för kundernas verksamhet och de människor som arbetar för dem. SD Worx levererar HR-lösningar för hela personalens livscykel, från att betala anställda till att attrahera, anställa, belöna och utveckla de talanger som gör företagen framgångsrika. SD Worx hjälper företag och organisationer att prestera genom fyra kärnfunktioner: programvara, outsourcing, konsulttjänster och datadrivna insikter. 

  Mer än 82 000 små och stora organisationer över hela världen litar på SD Worx och dess +75 års erfarenhet. Företaget grundades i Belgien efter Andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. SD Worx erbjuder sina HR-lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5,2 miljoner anställda och rankas bland de fem främsta i världen. De mer än 7 000 anställda är verksamma i Belgien (huvudkontor), Österrike, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. År 2021 uppnådde SD Worx en konsoliderad omsättning på 858 miljoner euro. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.

  Mer information på www.sdworx.com / Följ oss på LinkedInFacebook och Instagram.