1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Region Östergötland väljer nytt HR- och lönesystem från SD Worx

Region Östergötlands nya lönesystem kommer att tillhandahållas av SD Worx. Det står klart sedan företaget vunnit upphandlingen. För SD Worx markerar det också en comeback på marknaden för offentlig sektor.
Region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Östergötland. Att driva Region Östergötlands verksamheter under ett år kostar omkring 22 miljarder kronor, varav en stor kostnadsandel är lön till cirka 15 000 anställda. Därför är det av största vikt att man har bra systemlösningar på plats som kan stötta.

Precis som många andra regioner har man i Östergötland identifierat ett behov av att modernisera och effektivisera sin verksamhet. Därför har man upphandlat ett nytt HR- och lönesystem från SD Worx som ska hjälpa regionen med arbetsuppgifter kopplade till lön och personal.

  Linus Lanker
  I mångt och mycket har vi arbetat i samma digitala system sedan 1998, även om så klart kontraktet har modifierats under årens lopp. Vi såg därför ett behov av ett nytt HR- och lönesystem, eller snarare en “lönekärna” som vi kallar det då fokus i upphandlingen legat på just lönedelen.
  Linus Lanker
  Linus Lanker, HR-strateg

  Integrationer ett krav

  En viktig aspekt från regionens sida i upphandlingen har varit att säkerställa effektiva integrationer mot andra system.

   Linus Lanker
   Vi ska ha “rätt system, inte ett system” brukar vi säga. Vi var inte på jakt efter en monolitlösning utan ville istället hitta det system som hjälper oss bäst i dagens värld, utan att fastna i gamla arbetssätt.
   Linus Lanker
   Linus Lanker, HR-strateg

   Enligt Linus Lanker har marknaden för HR- och lönesystem varit något begränsad ur regionernas synvinkel.

   – Därför valde vi att kravställa något annorlunda när det var dags att upphandla en ny lösning. Vi var ganska hårda med att vi ville ha en lösning som vi kunde se en framtid i och att den erbjöd effektiva integrationer.

   De arbetssätt som Region Östergötland kravställde att man ville använda sig av öppnade upp för att fler leverantörer ville vara med i upphandlingen.

   – Konkurrens är bra, det behövs fler aktörer på marknaden. Det är hela syftet med lagen om offentlig upphandling, att den ska bidra till en sund marknad. Det gör också att man som leverantör av systemlösningar måste utveckla sig och anstränga sig för att bli bättre.

   När implementationen är fullt genomförd hoppas Region Östergötland ha en flexibel och skalbar lösning att arbeta i.

   – Vi ser också framtida vinster tack vare investeringen. Idag gör vi mycket dubbelarbete, till exempel behöver vi föra över förändringar i schemaläggning manuellt, det kommer vi slippa. Vi vet också att vi kommer få till en smidigare anställningsprocess än den vi har idag. Vår målbild är att automatiseringar och integrationer kommer ge oss otroliga tidsbesparingar, förklarar han.

    Har väckt nyfikenhet

    – Vi vet att andra regioner tittar på oss och vill veta mer om upphandlingen och hur vi har kravställt. Detta eftersom vi är första regionen att teckna ett sådant avtal med SD Worx. Faller det ut bra kan det ge ringar på vattnet, säger han.

    För SD Worx, som tidigare var Aditro,är avtalet med Region Östergötland lite av en comeback på marknaden för offentlig sektor.

    – Vi är väldigt glada och stolta över att vara tillbaka på marknaden för offentlig sektor. Det är ingen slump att det sker just nu utan ett strategiskt beslut som SD Worx tagit då vi vill vara en del av den här marknaden långsiktigt. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Region Östergötland och vi ser fram emot att hjälpa dem i deras digitaliseringsresa där de effektiviserar sin verksamhet, säger Magnus Engman, Sverigechef på SD Worx.

    Region Östergötland har nu en intensiv period framför sig innan systemet är fullt implementerat i verksamheten. Regionen planerar att gå live om ungefär tolv månader.

     Linus Lanker
     De reaktioner som man fått internt är att det är ett spännande projekt med stor potential. Men även externa aktörer har hört av sig och vill veta mer.
     Linus Lanker
     Linus Lanker, HR-strateg