1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

SD Worx passerar 1 miljard euro i omsättning 2023

PR2722024_1200x800

SD Worx, den ledande europeiska leverantören av HR- och lönelösningar, uppnådde en konsoliderad omsättning på 1,058 miljarder euro förra året, en ökning med 10% jämfört med 2022 (962,1 miljoner euro). Det konsoliderade normaliserade EBITDA ökade med 32,8% från 136,7 miljoner euro 2022 till 181,6 miljoner euro 2023. Den konsoliderade vinsten före skatt ökade med 6,2 miljoner euro till 88,1 miljoner euro. Koncernens nettovinst minskade från 81 miljoner euro 2022 till 70,1 miljoner euro 2023. Som en påminnelse: den konsoliderade nettovinsttillväxten 2022 var exceptionell (ökade från 46,8 miljoner euro 2021 till 81 miljoner euro 2022) och påverkades av realisationsvinsten från försäljningen av fastighetsportföljen i SD Worx Real Estate NV till WorxInvest.

SD Worx fortsatte sin europeiska tillväxtstrategi under 2023 och uppnådde återigen tvåsiffriga tal, särskilt genom organisk tillväxt. Särskilt inom SD Worx People Solutions, enheten som erbjuder lösningar för lön, HR, talang- och personalhantering, ökade intäkterna markant. Men å andra sidan ökade också kostnaderna kraftigt. Liksom andra företag kände SD Worx av effekterna av ganska höga indexeringar på lönekostnaderna under 2023. Staffing & Career Solutions, enheten som erbjuder lösningar kring flexibelt arbete, verkar i en sektor där de ekonomiska förhållandena är fortsatt svåra. Enheten anpassade sig dock väl till de svåra förhållandena och lyckades hålla kostnaderna under kontroll mot slutet av året.

  Gör skillnad för kunder i hela Europa

  Filip Dierckx, styrelseordförande på SD Worx säger: "År 2023 kommer att gå till vår historia som det år då vi blev ett miljardföretag. Jag vill uttryckligen tacka hela teamet och våra kunder. Samtidigt är 2023 också det år då vi välkomnade CVC som extern minoritetsaktieägare. Under de senaste månaderna har de redan visat sitt tydliga mervärde vid bordet i vår styrelse. Deras beprövade erfarenhet av M&A och digitalisering kommer definitivt att hjälpa oss att förverkliga vår tillväxtambition."
   

   Kobe Verdonck
   Vi är mycket stolta över vårt resultat för 2023, trots de utmanande makroekonomiska omständigheterna.
   Kobe Verdonck
   Kobe Verdonck, CEO

   Kobe Verdonck, VD för SD Worx säger: "Återigen har vi gjort stora framsteg med att leverera vårt kompletta HR- och löneerbjudande till marknaderna och i vårt syfte att hjälpa våra kunder att bli bättre arbetsgivare och stödja sina medarbetare i deras personliga talang- och karriärutveckling. Jag vill tacka våra medarbetare för deras uppskattade engagemang och våra kära kunder för deras förtroende för våra lösningar och tjänster. Under 2024 kommer vi att fortsätta att genomföra vår tillväxtstrategi för att uppnå vår ambition: att vara den pålitliga ledande europeiska leverantören av HR- och lönelösningar för alla organisationer och deras medarbetare. Vi kommer att förverkliga detta genom organisk tillväxt och genom en rad förvärv som vi har i pipeline. Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för våra kunder genom användarvänlig teknik och vår lokala närvaro i hela Europa, med experter som talar det lokala språket och kan lagstiftningen utan och innan."