1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Tre av tio svenskar upplever tidrapportering stressande

En tredjedel ser det som ett tecken på misstro från arbetsgivaren
Kvinna som slappnar av

Sex av tio svenska medarbetare registrerar sin arbetstid i ett tidrapporteringssystem. Även om tre av tio svenska medarbetare uppfattar obligatorisk tidrapportering som en källa till stress, ser hälften av de medarbetarna fördelarna med det. Vidare ser en tredjedel det som ett tecken på misstro från arbetsgivarens sida. Knappt hälften (46 procent) är övertygade om att verktygen är viktiga för att se till att arbetsuppgifterna organiseras och planeras bättre, samt att tidrapportering kan vara ett sätt att undvika övertid.

Resultaten framkommer i undersökningen “Navigator Series” som HR-tjänsteleverantören SD Worx låtit genomföra. Undersökningen handlar om hur medarbetare på europeiska företag ser på arbete och livsbalans, för att ta reda på vad som verkligen betyder något för arbetsgivare och anställda. I undersökningen medverkar 18 000 medarbetare från över 5 000 i 18 europeiska länder. 

I Sverige tillfrågades 300 respondenter med en fördelning på 75 procent från privat sektor och 25 procent från offentlig sektor. 30 procent de tillfrågade arbetar inom internationella företag och 60 procent är verksamma på företag med färre än 250 anställda.  

Undersökningen visar att 60 procent av de svenska medarbetarna använder mjukvaruverktyg för att logga aktiviteter som sträcker sig från från ledningsuppgifter till interna möten, konsultationer och brainstorming på arbetsplatsen eller konsultationer och arbete på golvet, vilket är i linje med snittet i Europa på 57 procent. För 36 procent av medarbetarna i Sverige hjälper tidrapportering att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Osäkert om tidrapportering ger bättre arbetslivsbalans

Trots att tidrapportering ger en inblick i anställdas effektivitet och produktivitet på jobbet - och att det är viktigt för att organisera och planera arbetsuppgifter mer effektivt - är fördelarna inte helt tydliga om tidrapportering skapar en bättre arbetslivbalans. Även om 36 procent av de svenska respondenterna säger att tidrapporteringsverktygen hjälper dem att upprätthålla en bra balans, är känslorna fortfarande blandade när det gäller att logga timmar.

28 procent av de medarbetarna ser det som en källa till stress, medan 34 procent av medarbetarna uppfattar krav på tidrapportering som en form av misstro och kontrollbehov från arbetsgivarens sida. Samtidigt upplever runt 25 procent att tidrapporteringen inte skapar bättre arbetslivbalans och över en tredjedel är osäkra. Anställda i andra nordiska länder anser liknande, där Finland (32 procent) och Danmark (32 procent) inte heller ser givna fördelar. 

  Patrik Vesterberg
  Som företag ska man vara medveten om att en stor del av medarbetarna känner obehag inför att tidrapportera, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt.
  Patrik Vesterberg
  Patrik Vesterberg, Commercial Director Sweden, SD Worx

  – Som företag ska man vara medveten om att en stor del av medarbetarna känner obehag inför att tidrapportera, därför är det viktigt att det är lätt att göra rätt. Det ska vara enkelt och det är viktigt att vara tydlig kring varför man tidrapporterar. För att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv är det viktigt att man som arbetsgivare överväger hur medarbetarna kan påverka när och var man arbetar, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

  Var tredje svensk arbetar regelbundet övertid

  Undersökningen visar även att en tredjedel av svenska medarbetare regelbundet arbetar övertid. De vanligaste orsakerna till övertidsarbete är hög arbetsbelastning (41 procent), att man behöver hantera oväntade problem som kräver extra insatser (33 procent), eller för att jobba in extra inkomst (33 procent). 25 procent anger övertiden krävs för att skapa den bästa möjliga servicen till sina kunder och 31 procent för att kompensera för brist på personal och resurser. Totalt uppgav 25 procent av de svenska respondenterna att de loggar sina arbetstider för att undvika övertid, samtidigt som det också bidrar till att arbetsbelastningen blir bättre organiserad och planerad. 
   

   Det senaste inom HR och lön

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev med artiklar och inspiration inom HR och lön, samt inbjudningar till våra event och webinar.