1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Svenskar föredrar 4 dagars arbetsvecka framför 6 timmars arbetsdag

Stora skillnader mellan könen
Man med hörselkåpor som arbetar

En ny undersökning utförd på uppdrag av SD Worx, en ledande leverantör av löne- och HR-tjänster, visar hur svenskar ser på arbete. Bland intressanta insikter märks att 52 procent av de drygt 1 000 deltagarna föredrar 20 procent mer fritid, medan 45 procent väljer 20 procent högre lön.

Det är stora skillnader mellan könen: 52 procent av männen föredrar 20 procent högre lön, vilket endast 38 procent av kvinnorna gör. Omvänt föredrar 58 procent av kvinnorna 20 procent mer fritid, vilket 45 procent av männen gör. 

Det finns även regionala skillnader. Övre Norrland sticker ut med en andel på hela 67 procent som föredrar 20 procent mer fritid, medan endast 32 procent föredrar 20 procent högre lön.

Vad gäller utbildningsnivå väljer tre av fem universitetsutbildade 20 procent högre lön, medan varannan av de som endast har gymnasieutbildning föredrar högre lön framför mer fritid.

4 dagars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag? 

Givet att man får 20 procent mer fritid, finns det olika åsikter om hur den extra fritiden ska fördelas. Hela 62 procent väljer fyradagarsvecka med åtta timmars arbetsdag. 22 procent väljer femdagarsvecka med sex timmars arbetsdag, medan 13 procent väljer två extra semesterveckor. Vad gäller skillnader mellan könen märks att 29 procent av kvinnorna, men bara 15 procent av männen, föredrar femdagarsvecka med sex timmars arbetsdag.

  Patrik Vesterberg
  En förklaring till att många föredrar mer fritid framför högre lön är att många känner av stor tidsbrist i vardagen.
  Patrik Vesterberg
  Patrik Vesterberg, Commercial Director Sweden, SD Worx

  Svaren om upplevd tidsbrist ges på en sexgradig skala, från att känna av tidsbrist i liten utsträckning, till att känna av tidsbrist i mycket stor utsträckning. 52 procent anger de tre högsta värdena, alltså att de känner av tidsbrist i hög utsträckning. Skillnaderna mellan könen är små vad gäller tidsbrist.

  – Intressant att notera är att 36 procent av deltagarna i undersökningen inte anser sig ha ekonomiska möjligheter att minska inkomsten för att få mer fritid, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx. 

  Elva procent anger att de har ekonomiska möjligheter att minska inkomsten för att få mer fritid och även överväger att göra det. 26 procent anger att de kan göra det, men inte överväger att göra det.

  Av deltagarna anger 51 procent att de har heltidsarbeten (56 procent av männen och 45 procent av kvinnorna). I övrigt innehåller undersökningen detaljerade uppgifter om deltagarnas ålder, inkomst, livsförhållanden, var de bor, vilken utbildning de har, med mera.

   Det senaste inom HR och lön

   Prenumerera på vårt nyhetsbrev med artiklar och inspiration inom HR och lön, samt inbjudningar till våra event och webinar.