1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

ISS Facility Services AB väljer att förlänga och utöka avtal med SD Worx

Människa skriver på ett tangentbord

SD Worx glädjer sig över att ISS Facility Services AB valt ett fortsatt samarbete med SD Worx. ISS har använt SD Worx system för lön och HR under många år men nu utökas samarbetet ytterligare.  Det innebär bland annat att SD Worx lön och HR-tjänster levereras till ISS via en cloudlösning istället för tidigare licenslösning. SD Worx kommer även att leverera systemstödstjänster till ISS i form av den nyetablerade tjänsten Application Management Service (AMS).

– AMS i sig är inte nytt hos SD Worx. Vi har levererat denna typ av tjänster internt till våra outsourcingkunder under många år. Men nu kommer vi även att kunna erbjuda detta som en separat tilläggstjänst till våra cloudkunder, som är ett växande kundsegment.  Mikael Lindell, ansvarig för AMS teamet.

– Tack vare ett långt partnerskap med ISS och ett gott förtroende mellan SD Worx och ISS, har vi gemensamt kunnat skaka hand runt dessa tjänster. Det är en mycket viktig affär för båda parter och för SD Worx innebär det ett mångårigt kontrakt med ett totalt ordervärde på närmare 30 MSEK och en leverans till ca 8 500 ISS medarbetare säger Joakim Batz, Key Account Manager.