1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Digitaliseringen av HR-funktionen behöver ha medarbetarfokus

Människor med datorer runt ett bord

Stockholm, 7 februari 2022 – En europeisk undersökning gjord av HR- och löneleverantören SD Worx visar att digitaliseringen av HR främst syftar till att göra HR-funktionens arbete enklare, och inte så mycket för att underlätta för de anställda. Digital mognad har främst avsett transaktionsprocesser och ledningssystem. Mindre krut har lagts på verktyg för medarbetarna, som självbetjäningssystem, plattformar för medarbetarupplevelser och digitala assistenter. 

Digital mognad inom HR ser ungefär ut som den gjorde när SD Worx genomförde sin förra undersökning 2020: runt 37 procent av europeiska företag säger sig ha nått en hög till mycket hög nivå av digital mognad inom HR. Ett av tre företag rapporterar en ganska måttlig nivå och mer än 25 procent av alla företag inser att de måste bli bättre. Det finns dock betydande skillnader mellan olika HR-områden.

HR-uppgifter som lönehantering, tidshantering och kostnadshantering, får mycket högre betyg för digital mognad, än HR-områden som är mer orienterade mot medarbetare. Inom områden som avser personalens mående, medarbetarnas engagemang och samarbete når endast en av tre arbetsgivare hög till mycket hög grad av digital mognad. Även rekrytering och urval, första steget i medarbetarresan får lägre betyg.

Om man delar upp siffrorna efter land kan man se några tydliga skillnader. Endast 20 procent av de nordiska företagen säger att de har nått en (mycket) hög nivå av digital mognad inom HR-områden orienterade på medarbetarna, medan motsvarande andel bland tyska, irländska och spanska företag är cirka 40 procent.

När man tittar på vilken typ av teknik som företag använder för att genomföra sin digitala transformation är slutsatsen densamma – man prioriterar HR-avdelningens behov. Det betyder att ledningssystem mest sannolikt kommer att användas av de europeiska företagen, där Storbritannien ligger i topp på 39 procent. Å andra sidan tillhandahåller färre än 20 procent europeiska företag verktyg som stärker anställda och ökar deras HR-upplevelse med självbetjäningssystem, plattformar för anställdas upplevelse (EX) och AI-stödda assistenter.

– Det är en nödvändig väg för HR att knyta direktkontakt med företagets medarbetare i den digitala transformationen. Att genom denna bygga en arbetsmiljö och en kultur som ökar medarbetarupplevelsen likt digital pre/onboarding, e-learnings och ökad självservice. Dagens medarbetare är vana vid en hög möjlighet till självservice och denna förväntan finns även på arbetsplatsen, säger Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx