1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Allt du behöver veta inför semesterplaneringen

Leksaksflygplan på en svart tavla som föreställer en världskarta

Stockholm den 25 maj 2022. Osäker på vad som gäller inför semestern och vilka rättigheter du har enligt Semesterlagen? Vi går igenom de viktigaste reglerna för anställda gällande semester och semesterlön.

När ska semestern vara planerad?

Semestern ska diskuteras i god tid innan den träder i kraft, helst i mars bör semesterplanen för sommarsemester vara färdigställd på arbetsplatsen. Om du inte är överens med din arbetsgivare om när du ska vara ledig, kan det vara arbetsgivaren som bestämmer när du får semester.

Hur mycket semester har du rätt till i Sverige?

I Sverige har du som anställd rätt till 25 dagar semester per år, oavsett din ålder eller anställningsform. Ibland kan arbetsgivare ha kollektivavtal där du som arbetstagare får tillgång till ännu fler semesterdagar, till exempel mot att du inte får någon övertidsersättning.

Kan en arbetsgivare tvinga dig att ta ut alla dina semesterdagar?

Svaret på detta är både ja och nej. Du måste ta ut minst 20 av dina betalda semesterdagar varje år, men alla dagar utöver 20 får sparas i upp till fem år. Du kan avstå från att ta ut årets obetalda semesterdagar. När du tar ut sparade semesterdagar, måste du först ha tagit ut årets ordinarie betalda semesterdagar.

Har du rätt till semester när du är nyanställd?

Det är skillnad mellan rätten till semester och rätten till semesterlön. När du börjar ett nytt jobb har du rätt till 25 semesterdagar och enligt Semesterlagen räknas ett semesterår från 1 april till 31 mars nästa år. Under den tiden (kallat intjänandeår) tjänar du in dina betalda semesterdagar, för att sedan kunna vara ledig under semesteråret som infaller under nästkommande år 1 april – 31 mars.

Hur beräknas min semesterlön?

Enlig Semesterlagen beräknas semesterlönen på dina semesterlönegrundande inkomster som du hade föregående år. Det innebär att under semesteråret april 2021 till mars 2022 får du semesterlön för semesterlönegrundande inkomster under intjänandeåret 1 april 2020 till 31 mars 2021.

Kan man få semestern i pengar istället?

Även om det för många hade varit praktiskt att få ekonomisk ersättning för oanvända semesterdagar, är det inte möjligt enligt svensk lag. Semesterlön betalas endast ut när den anställde faktiskt tar semester.

Vad har du för rättigheter om du blir sjuk under semestern?

Om du blir sjuk under semestern, ska du anmäla det så fort som möjligt till din arbetsgivare för att avbryta semestern och istället få karensavdrag och sjuklön. De semesterdagar som byts mot sjukdomsdagar får tas ut vid ett annat tillfälle.

Är din semester bestämd när du blir uppsagd?

Du har alltid rätt att ta ut din lagstadgade semesterledighet under uppsägningstiden, oavsett om du säger upp dig eller blir uppsagd, om ledigheten redan är beviljad. Om din semester inte är beviljad, får du normalt inte semester under uppsägningstiden, om inte din arbetsgivare beviljar det. Semesterlagen

ger dig dock rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommarperioden juni - augusti, så om din uppsägningstid omfattar denna period, har du rätt att vara ledig (finns kollektivavtal som trumfar).

Du hittar mer information här.

Presskontakt:

Lena Backlund

Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige (Aditro)

+46 (0)70 287 15 10 Lena.backlund@aditro.com

 

Om SD Worx (tidigare Aditro)

Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor genom fyra kärnfunktioner: teknik, outsourcing, expertis och datadrivna insikter. Dessutom levererar SD Worx personallösningar, från att betala ut löner till att attrahera, belöna och utveckla talanger.

 

SD Worx har över 75 års erfarenhet av att arbeta med lönehantering och HR. Företaget grundades i Belgien efter att Andra världskriget tog slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. Mer än 76 000 små och stora företag över hela världen litar idag på SD Worx som har mer än 75 års erfarenhet. SD Worx erbjuder sina medarbetare lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5 miljoner anställda och rankas bland de fem bästa HR-tjänsteleverantörerna världen över. De fler än 5 300 anställda på SD Worx är verksamma i arton länder: Belgien (HQ), Österrike, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.

Mer info på https://www.sdworx.se