1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

76 procent av alla anställda anser att distansarbete erbjuder fördelar för balansen mellan arbete och privatliv

Happy business woman having online video call

Stockholm, 19 september 2022. Flexibiliteten som distansarbete ger är en av de främsta anledningarna till att anställda stannar kvar hos sin arbetsgivare och tre av fyra anser att distansarbete är fördelaktig för balansen mellan arbete och privatliv. 

Trots att siffrorna från undersökningen tydligt visar att distansarbete är något som större delen av arbetarna efterfrågar, ger endast 41 procent av arbetsgivarna i Europa denna möjlighet idag. Det visar resultatet av en europeisk undersökning av 4 371 företag som genomfördes av den ledande europeiska HR- och lönespecialisten SD Worx.

En majoritet tror att distansarbete bidrar till högre produktivitet, men skapar också problem

Två tredjedelar av de anställda anser att distansarbete erbjuder fler fördelar än nackdelar. Dessutom tror 61 procent att distansarbete bidrar till högre individuell produktivitet. Hälften av de tillfrågade angav i undersökningen, att distansarbete också bidrar till högre produktivitet när de arbetar tillsammans med andra samt att det inte behöver vara ett hinder för ett teams effektivitet.

Distansarbete innebär även utmaningar. Nästan tre av fyra anger att de är mindre benägna att sjukskriva sig vid distansarbete och 38 procent säger att de arbetar fler timmar på en dag hemifrån. En dryg fjärdedel känner sig mer isolerade och tycker att de förlorat kontakt med kollegor, samtidigt som 17 procent upplever mentala problem av distansarbete. 

Anställda vill distansarbeta två till tre dagar i veckan – saknar kontakt med kollegor

Nära hälften av de anställda skulle vilja distansarbeta två till tre dagar i veckan, men saknar kontakt med kollegor. För en av fem räcker det med distansarbete en dag i veckan. Populäraste dagar att jobba hemifrån för svenskar är fredagar följt av måndagar, vilket är samma dagar som övriga Europa. En femtedel av alla tillfrågade jobbar på distans alla dagar i veckan.

Siffrorna visar dock en anmärkningsvärd kontrast: även om 50 procent angav att de skulle föredra att distansarbeta två till tre dagar i veckan, tycker i genomsnitt 53 procent av de tillfrågade att det är viktigt att se kollegor på arbetsplatsen varje dag. Avvägningen mellan önskat antal dagar distansarbete och antalet dagar som behövs för att kunna upprätthålla kontakten med sina kollegor på arbetsplatsen är fortsatt en utmaning. 

– Distansarbete leder till större frihet att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Samtidigt står de anställda inför utmaningar när det gäller att definiera sitt arbete på rätt sätt. Siffror gällande produktivitet visar att de anställda fortfarande är splittrade när det gäller effekterna av distansarbete. Alla hanterar det inte på samma sätt", säger Mikael Sundin, Director Customer Excellence Team Nordics på SD Worx och fortsätter: 

– Vi rekommenderar därför att man utvecklar ett distansarbete baserat på tre pelare: produktivitet, anknytning och kompetens. Och tänk alltid på att individer och team är olika. Fundera över vilka grupper som tjänar på distansarbete i termer av produktivitet samt i vilken utsträckning medarbetare och chefer har rätt kompetens för att kunna hantera distansarbete. Behovet av kontakt med kollegor ska inte underskattas, då god kontakt säkerställer ett större engagemang i organisationen. Avtal om hur du håller kontakten med dina kollegor – vad du gör via e-post, via meddelanden eller hur ofta du konsulterar via telefon – är avgörande för att organisera arbetet på ett hanterbart sätt.