1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Svenska företag långt fram i användning av dataanalys för HR

Comprehensive analytics

Stockholm, 2022-10-20 – En undersökning utförd av SD Worx, en av Europas ledande leverantörer av tjänster för HR och lönehantering, visar att svenska företag ligger långt fram med användning av dataanalys för HR- och personalfrågor.

I undersökningen, som omfattar Europa, toppar Sverige och Österrike med en andel på 66 procent av företagen som ligger långt fram. Tyskland ligger hack i häl med 65 procent. Medelvärdet för europeiska företag är 60 procent. 52 procent av alla europeiska företag använder dataanalys för HR- och personalfrågor för att fatta både strategiska och operationella beslut.

Tron på dataanalys för HR- och personalfrågor är stark på svenska företag. 52 procent anser att insikter och rapporter som fås genom dataanalys tillför värde inom området. 34 procent intar en neutral hållning och 14 procent är helt eller delvis skeptiska. Dataanalys används bland annat för att effektivisera löneadministration. Bland andra områden som analyseras märks personalkostnader, frånvaro, bemanning, kapacitetsbehov, samt rekrytering.

För närvarande genomför 17 procent av de svenska företagen projekt för dataanalys och rapportering rörande sina personalstyrkor, för Europa är medeltalet 18 procent. 18 procent av de svenska företagen planerar att göra det inom ett år, vilket kan jämföras med 21 procent som medel i Europa. Inom ett till två år planerar 25 procent av de svenska företagen att starta projekt (20 procent i medeltal i Europa). På längre sikt än två år är andelarna tio procent för Sverige och nio procent för Europa. 30 procent av svenska företag har inga planer alls (33 procent för Europa). Överlag har andelen företag som planerar projekt ökat väsentligt jämfört med föregående år.

Systemen saknas

Det finns många anledningar till att 34 procent av de svenska företagen inte använder dataanalys och rapportering för HR- och personalfrågor. 24 procent anser sig helt enkelt inte behöva det. Andra skäl som anges är att det saknas personal (14 procent), lämpliga system (18 procent), kunskap om att tolka (elva procent) och analysera (sex procent) data.

Undersökningen visar att det främst är HR-chefer och andra chefer som använder dataanalys för HR och personalfrågor. Men det är inte bara de som kan dra nytta av dataanalys och rapportering. 52 procent av företagen i undersökningen anger att dataanalys även är till nytta för andra medarbetare. Det gäller både för att fatta beslut för team och på individnivå. Ett tydligt rön är att dataanalys för HR och personalfrågor används mer i stora företag (63 procent), medan mellanstora företag (59 procent) och företag med färre än 250 anställda (48 procent) ligger efter.

– Vår undersökning bekräftar den positiva trenden att företag vill utnyttja potentialen för dataanalys inom HR och personalfrågor. De företag som tvekar missar möjligheter att fatta bättre beslut. Moderna tekniklösningar gör det enklare att hantera och analysera data, vilket gör att det krävs mindre tid och resurser för att göra det. Det finns inte minst möjligheter till bättre mående för och större engagemang från medarbetare, säger Terese Hill, Portfolio Manager Nordics på SD Worx.

Undersökning som heter Data & Insights genomfördes i april och maj i år. Den omfattar 4061 företag i 14 europeiska länder, varav 300 företag är från Sverige.

 

Presskontakt

Lena Backlund

Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige (tidigare Aditro)

+46 (0)70 287 15 10

Lena.backlund@sdworx.com

Om SD Worx (tidigare Aditro)

Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor.

SD Worx har över 75 års erfarenhet av att arbeta med lönehantering och HR. Företaget grundades i Belgien efter Andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. Mer än 80 000 företag över hela världen litar idag på SD Worx lösningar. SD Worx beräknar lönerna för cirka 5 miljoner anställda, rankas bland de fem bästa HR-tjänsteleverantörerna världen över och omsätter 858 MEUR (2021). De fler än 6 200 HR-experterna på SD Worx är verksamma i 22 länder. Chef för SD Worx i Norden är Magnus Engman.