1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

HR-trender 2023 – flexibilitet toppar

KMU HR Trends 2023 Teil 1

Stockholm den 8 december 2022. Hur ska organisationer hantera den turbulens som väntar under 2023? Här listar SD Worx, Europas ledande leverantör av HR-tjänster, de viktigaste trenderna under nästa år. Flexibilitet, digital acceleration, investeringar i smarta tekniklösningar för HR, att säkerställa anställdas ekonomiska trygghet och att hanteras kompetens är centrala aktiviteter. Allt börjar med att förvandla förändring till möjligheter.

HR förändras med blixtens hastighet. Nya affärsmodeller, konsoliderade marknader, accelererad digitalisering och förändringar i samhället ökar behovet av flexibel HR explosionsartat. Trenderna handlar till stor del om interna förändringar av organisationer, som behöver bli mer flexibla och snabbfotade. Här är beskrivningar av tekniklösningar, verktyg och trender som blir till nytta under 2023. De kommer att underlätta att hantera kompetens, processer, resurser och interaktioner mellan anställda.

Smidig HR ger flexibilitet

Flexibilitet blir ett nyckelord under 2023. Tack vare smidig HR kommer gränserna mellan olika avdelningar att försvinna. Organisationer funderar på hur olika kompetenser kan komplettera varandra på bästa sätt. Interna marknadsplatser, eller kompetensplattformar, ser till att säkerställa optimal matchning mellan tillgänglig kompetens, intern och extern, och de behov som finns. Tekniklösningar som blir vanligare möjliggör en personlig kommunikation med medarbetare, med hjälp av personliga meddelanden. Två exempel är ”glöm inte att bestämma när du vill ta semester” och ”den här kursen verkar intressant för din del”. Även individanpassat stöd för hybridarbete underlättas.

Snabbare digitalisering

Större flexibilitet blir möjlig tack vare digitalisering av HR-funktioner. Pandemiutbrottet för knappt tre år sedan satte fart på digitaliseringen, men ännu saknas digital mognad i många organisationer. Det gäller definitivt för många HR-avdelningar, även om det finns digitala lösningar tillgängliga. Det är dags att lämna ett fragmenterat landskap bestående av olika HR-lösningar, och i stället anamma heltäckande lösningar i form av integrerade digitala system. Djupare och smartare integration är av yttersta vikt, och har potential för kostnadsbesparingar på mellanlång sikt.

Smarta inköp ger vassare balansräkning

Med rådande elpriser och inflation blir finansfrågor allt viktigare för organisationer, vilket gör att smarta inköp blir viktiga under 2023. Nu funderar många på nya hållbara strategier för inköp, efter de många framtvingade inköpsbesluten under pandemin. Det innebär ett ökat fokus på verktyg som ger de anställda stöd i arbetet på ett smart och integrerat sätt. Ett exempel är ett ökat intresse för att lägga ut den ofta komplexa löneadministrationen, så man kan prioritera kärnverksamheten i högre grad.

Högre elpriser och inflation gör även att de anställdas ekonomiska trygghet blir viktigare. Det innebär ökade satsningar på kreativa lösningar för kompensation till anställda, till exempel större flexibilitet för hur lönen utformas.

Anställda vill ha individanpassning, organisationer analyserar data

Kompetensbristen kommer att finnas kvar 2023. Det innebär att arbetsgivare behöver anstränga sig mer än någonsin för att attrahera personal. Folk har större valmöjligheter vad gäller jobb. De kan lägga större vikt vid saker som är viktiga för dem, både vad gäller arbetsvillkor och privatliv. Anställda förväntar sig att arbetsgivare lyssnar på vad de har att säga, till exempel angående flexibla arbetsvillkor, arbetstider, arbetsmiljö och möjligheter att arbeta deltid.

För att kunna motsvara de anställdas förväntningar behöver HR-personal analysera data, för att få insikter om vilken kompetens och vilka färdigheter som finns tillgängliga. Genom att kartlägga anställdas kompetens kan de bidra på bästa sätt och det ger stöd för deras utveckling och karriärplanering. Det ökar också motivationen och förbättrar samarbetet på en arbetsplats. Det är ingen lyx i det moderna arbetslivet, utan ett grundkrav när omständigheterna förändras.

– Organisationer kommer främst att ägna sig åt att bli mer agila och flexibla under 2023. Investeringar måste synas ur alla aspekter, vilket leder till ekonomisk trygghet både för organisationer och anställda. Det blir viktigt att digitalisera HR så att resultatet blir värdefullt för alla anställda samt att använda data för att få ut det mesta möjliga av de anställdas kompetenser. Att tänka utanför boxen krävs för att identifiera och dra nytta av möjligheter, säger Lena Backlund, marknads- & kommunikationschef på SD Worx.

 

Presskontakt

Lena Backlund

Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige (tidigare Aditro)

+46 (0)70 287 15 10

lena.backlund@sdworx.com

 

Om SD Worx (tidigare Aditro)

Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor.

SD Worx har över 75 års erfarenhet av att arbeta med lönehantering och HR. Företaget grundades i Belgien efter andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. Mer än 80 000 företag över hela världen litar idag på SD Worx lösningar. SD Worx beräknar lönerna för cirka 5 miljoner anställda, rankas bland de fem bästa HR-tjänsteleverantörerna världen över och omsätter 858 MEUR (2021). De fler än 6 200 HR-experterna på SD Worx är verksamma i 22 länder. Chef för SD Worx i Norden är Magnus Engman.