1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter>

Stora framsteg i viktiga miljöfrågor

Vihreä lehtipuun oksa valoa vasten.

Hösten 2022 utförde SD Worx en framgångsrik omcertifiering av sitt nordiska miljöledningssystem ISO 14001. Vi har även kartlagt våra koldioxidutsläpp och kan därför vidta åtgärder för att minska dessa utsläpp. 

Omcertifieringen av miljösystemet ISO 14001 innebär i praktiken att en extern part genomför en omfattande revision av företaget för att säkerställa att kraven i standarden följs. Vår pålitliga partner för att genomföra ISO-revisioner är Kiwa Inspecta. De har varit med oss ​​sedan början av vår ISO-resa. 

Själva certifieringen gäller i tre år. Under den tiden genomför den externa parten (i vårt fall Kiwa Inspecta) en årlig tillsynsrevision. Detta för att säkerställa att erforderlig kvalitetsnivå upprätthålls och att kontinuerliga utvecklingsaktiviteter bedrivs i organisationen som en del av den normala affärsverksamheten. 

I ISO-standardens tredje år är kraven mer omfattande. Istället för att bara uppfylla kraven måste vi också se till att utveckla vår miljömedvetenhet och skapa konkreta miljöåtgärder. I alla ISO-standarder är kontinuerlig utveckling en förutsättning för att uppfylla certifieringskraven. 

Koldioxidutsläpp och utsläppsminskningar planerade för de kommande 10 åren 

På nordisk nivå har SD Worx valt ISO 14001-standarden som grund för sin miljöledning och vi har byggt upp en omfattande handlingsplan utifrån detta. 

Planen har ett tidsperspektiv på 10 år. Det inkluderar en årlig kartläggning av våra koldioxidutsläpp och sedan implementera riktade åtgärder för att minska utsläppen. Vi kommer att övervaka vårt koldioxidavtryck regelbundet och ge en årlig uppdatering om våra framsteg. Dessutom har vi beslutat att kompensera majoriteten av våra utsläpp genom en pålitlig partner. 

År 2020 var våra koldioxidutsläpp 1145 CO2t. Direkt efter det första året lyckades vi minska vårt fotavtryck med ca. 25 %, så att våra utsläpp 2021 bara var 857 CO2t. 

  Karbonfotavtrykk 2021 vs 2022

  Som leverantör av molntjänster är våra koldioxidutsläpp inte speciellt stora, men vi vill ändå ha stenkoll på utvecklingen och se till att genomföra åtgärder som kan minska de utsläpp vi faktiskt har. 

   

  Miljöeffektiviteten förbättras genom samarbete 

  Alla företag bör bidra till att uppnå FN:s miljömål för hållbar utveckling till 2030. 

  Vi uppmuntrar också våra kunder att överväga ännu effektivare sätt att arbeta för att minimera utsläppen. Dessutom uppmuntrar vi våra kunder att kontakta oss om du har idéer om hur vi kan förbättra miljöeffektiviteten, så att vi kan göra detsamma. 

  I början av 2023 kommer vi att berätta mer detaljerat om realiseringen av våra första utsläppskompensationer och vi kommer att avslöja vilken typ av projekt vi har investerat i för att kompensera för våra utsläpp. 

  Vilka miljöinsatser gör din organisation för närvarande? Vet du vad ert koldioxidavtryck är? 

   

  ISO 14001-certifikatet berättar om organisationens värderingar 

  Vad är ISO 14001-certifikatet? 

  ISO 14001 är ett certifikat som fokuserar på miljöledning. Den definierar hur organisationer tar hänsyn till miljöaspekter i sin verksamhet. Syftet med standarden är att ge organisationen ett referensramverk för miljöskydd med krav och riktlinjer för användning. En ISO 14001-certifierad organisation åtar sig också att följa dessa krav. 

  Vad är syftet med ISO 14001-certifikatet? 

  Överlag är syftet med certifikatet att påverka globala problem i positiv riktning, såsom klimatförändringar och global uppvärmning. Vi vill också, i enlighet med våra värderingar, säkerställa att all personal har ett miljövänligt och hållbart sätt att tänka i allt vi gör. 
   

  Mer information: 

  Laura Antila 

  Kvalitetsansvarig 

  laura.antila@sdworx.com