1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

Varannan väljer arbetsplats utifrån flexibla arbetsvillkor

Data analysis concept illustration

Smartare dataanvändning underlättar övergången till flexiblare arbetstider

Stockholm, 26 januari 2023 - Företag kan använda dataanalys för att dra nytta av sin personal smartare, effektivare och mer produktivt, samtidigt som de tar hänsyn till planering, tillgänglig kapacitet och kompetens, samt yrkesmässiga mål. Men hur långt har arbetsgivarna egentligen kommit?

En undersökning från SD Worx, en ledande europeisk leverantör av HR-tjänster, visar att svenska företag främst använder sig av uppgifter om närvaro, och inte så mycket mer. Genom att använda mer data på ett smartare sätt kan företagen svara bättre på det faktum att dagens anställda värdesätter ett flexibelt arbetsschema som kan anpassas till deras privatliv. Något som blir allt viktigare idag – faktum är att 47 procent av alla anställda nu uppger att de väljer arbetsgivare baserat på möjligheten till flexibla arbetstider. Det, i sin tur, betyder att det är hög tid för företagen att se över sin personalstyrka och arbetsplanering, och vilka utrymmen det finns för förbättring.

Data gör planeringsarbetet smartare

Datadrivna HR-system gör det möjligt för arbetsplatser att utnyttja de talanger de har till sitt förfogande på bästa sätt. Idag tenderar företag att inkludera uppgifter om frånvaro och arbetstider i sin personalrapportering, vilket ger information om den tillgängliga kapaciteten och den tid som krävs för att utföra arbetet. Detta, i sin tur, leder till ökad effektivitet och produktivitet.

– Vi ser att allt fler företag tar ett medvetet beslut kring dataanvändning på ett mer konsekvent och smartare sätt. Genom att ta ett helhetsgrepp som fokuserar både på kvantitativa data, till exempel tillgängliga resurser, och kvalitativa data om medarbetarnas färdigheter och kompetens, kan företagen öka sina möjligheter att få till den perfekta matchningen mellan kompetens, uppdrag och tillgänglig tid. De anställda kan också använda informationen för att göra bättre, mer medvetna val och optimera sin tidsplanering, säger Patrik Vesterberg, Commercial Director för SD Worx.

Svenskarna håller koll på sina arbetstider

Med rätt data kan företagen också hjälpa sina anställda att arbeta smartare. Redan idag uppger 69 procent av alla anställda att de medvetet håller koll på sin arbetstid, och 55 procent uppger att de använder ett tidsregistreringssystem. Sverige ligger bland topp fem när det kommer till att använda ett befintligt system för att övervaka sin arbetstid, då hela 53 procent gör detta. Andra länder där detta är vanligt är Norge (56 procent), Spanien (54 procent), Tyskland (53 procent), Finland (51 procent) och Italien (46 procent). Andelen är betydligt lägre i Nederländerna (33 procent) och Frankrike (32 procent).

Tidrapportering sker främst på arbetarnivå (49 procent) och lägre ledningsnivå (44 procent), medan det är mindre vanligt på mellan- (37 procent) och högre ledningsnivå (30 procent). När det gäller sektorer är det främst inom offentlig sektor (56 procent) och inom industri (53 procent) detta sker. Ju fler anställda en organisation har, desto större är sannolikheten att tidsregistrering förekommer.

Det är dock inte bara kvantitativa uppgifter som är viktiga för en effektiv personal- och arbetsplanering. Kvalitativa data, som en översikt över färdigheter, talanger och expertis, bidrar också till att se till att all kompetens kan användas vid rätt tidpunkt. Ur ett arbetsgivarperspektiv har ett av tre företag (29 procent) redan uppgifter om talanger och färdigheter för personalrapportering. Bäst på detta är företag i Irland (38 procent), Finland (38 procent) och Frankrike (35 procent). Sverige å andra sidan återfinns i botten med bara 22 procent. Andra länder där detta är ovanligt är Nederländerna (23 procent) och Norge (20 procent).

Medarbetarna blir delaktiga i HR-arbetet

Vidare är det också slående att ett av tre europeiska företag investerar i programvara som gör det möjligt för både anställda och chefer att lägga in och hantera sina egna uppgifter. På så sätt kan alla anställda bidra till datadriven personalplanering. Med hjälp av dessa så kallade ESS-verktyg (Employee Self Service) blir det inte bara personalavdelningens uppgift att mata in data, utan snarare ett delat ansvar för hela organisationen.

För närvarande är dessa tillämpningar främst väletablerade i Norden (30  procent) och Irland (29  procent), med en betydligt lägre nivå i Frankrike (14  procent), Italien (14  procent) och Österrike (15  procent). De mest populära användningsområdena är begäran om frånvaro (33  procent), registrering av arbetstider (32  procent), inlämning av utgifter (28  procent), konsultarvoden och lön (24  procent).

– Smart teknik leder till ökad effektivitet, ändamålsenlighet och produktivitet. Företag gör klokt i att undersöka vilka verktyg de anställda kan använda för att hantera sina egna uppgifter och sin egen planering. Dessutom behandlar många ESS-program sina uppgifter i realtid, vilket innebär att de ger en korrekt överblick över situationen vid varje given tidpunkt. Självbetjäningsaspekten gör också att uppgifterna förs in i systemet snabbare. Och det är avgörande när det gäller personalstyrka och arbetsplanering, avslutar Patrik Vesterberg.

 

Presskontakt

Lena Backlund

Marknads- & Kommunikationschef, SD Worx Sverige 

+46 (0)70 287 15 10

Lena.backlund@sdworx.com

Om SD Worx 

Dagens arbetsplatser kräver en dynamisk, engagerad arbetsstyrka som använder smart teknik. Som en ledande europeisk leverantör av personallösningar förvandlar SD Worx HR och lön till en källa till värde för företag och människor.

Mer än 82 000 små och stora organisationer över hela världen litar på SD Worx och dess +75 års erfarenhet. Företaget grundades i Belgien efter Andra världskrigets slut, då under namnet Sociale Dienst VEV. 2021 tog SD Worx steget in på den nordiska marknaden genom att förvärva Aditro. SD Worx erbjuder sina HR-lösningar i 150 länder, beräknar lönerna för cirka 5,2 miljoner anställda och rankas bland de fem främsta i världen. De mer än 7 000 anställda är verksamma i Belgien (huvudkontor), Österrike, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Mauritius, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. År 2021 uppnådde SD Worx en konsoliderad omsättning på 858 miljoner euro. I Sverige har SD Worx kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Sverigechef är Magnus Engman.