1. Home>
 2. Innovativa lösningar>
 3. Workforce Management – tiden gör skillnad>

Strategisk personalhantering

Strategic Workforce Management

Vårt sätt att arbeta förändras. Organisationer måste tänka strategiskt och vara tillräckligt flexibla för att anpassa sig till plötsliga förändringar. Vår lösning för strategisk personalhantering är en beprövad teknik, automatiserad och vi ger dig insikter i realtid, så att du kan få fördelar jämfört med konkurrenterna och förbereda dig för framtidens arbete.

Boka möte
Strategic Workforce Management
Cafe

Strategiskt stöd för dina långsiktiga mål för personalstyrkan

Sättet som människor arbetar på har förändrats dramatiskt under det senaste decenniet. Flexibelt arbete och distansarbete, ändrade mönster för skiftesarbete och variationer i arbetstider är bara några av de sätt på vilka arbetskraften har förändrats. Är du säker på att din organisation kan anpassa sig för att möta framtida förändringar?

Strategisk personalhantering innebär en långsiktig vision för din verksamhet och som definierar hur din organisation använder personalen för att stödja verksamheten, nu och under kommande år.

Vilka HR-relaterade förändringar behöver du? Vilka investeringar i arbetsstyrning? Och hur tar du hand om olika talanger så att du är rustad för framtidens arbetsplats?

  SD Worx

  Några tips när det gäller strategisk personalhantering

  • Hantering av talanger – Din framtid som organisation beror på din förmåga att attrahera, behålla och utveckla en kompetent personal som är driven, innovationsinriktad och som vill växa.
  • Hantera demografiska förändringar med sikte på framtiden – Din strategi för personalhantering måste förbereda dina medarbetare för framtiden och kräver en noggrann analys av dina behov idag och i framtiden.
  • Förstå lönekostnader per roll – Vet du hur mycket det kostar att anställa en person i din organisation och vilka projekt de är involverade i? För att optimera användningen av dina medarbetare måste du veta exakt när du ska ge dem rätt uppgifter.
  • Analysera aktuellt läge och produktivitet – En god planering säkerställer att de anställda är agila och motiverade och minskar utgifterna per anställd. Men du måste ha koll på kvantiteten och kvaliteten på det arbete som produceras av varje medarbetare.
  • Ta fram en framtida strategi för personalen – Det här är en kontinuerlig process där du kan identifiera luckor och föreslå möjliga lösningar när nya utmaningar dyker upp. Det hjälper dig att framtidssäkra din strategi.
   Boka möte
   Pernilla CTA

   Vill du prata strategisk personalhantering?

   Hitta en tid som passar dig för ett möte med Pernilla och lär dig mer om hur vi kan göra det enklare för dig och ditt team.

    Boka möte med Pernilla