1. Home>
 2. Inspiration>
 3. Lön>

Vad gäller för karensavdrag, sjuklön och läkarintyg?

Efterverkan av person med fökylning

Regeringen införde flera beslut under inledningen av coronakrisen varav flera gäller retroaktivt från den 11 mars 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av de åtgärder som regeringen har beslutat kopplat till karensavdrag, läkarintyg och sjuklön för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vad är skillnaden mellan karensdag och karensavdrag?

Karensavdraget började att gälla den första januari 2019 och ersatte karensdagen. Poängen var att göra ett avdrag som är mer förutsägbart och rättvist mot fler yrkesgrupper. T.ex. så att de som jobbar långa pass inte drabbas hårdare om den första sjukdagen infaller vid ett 12-timmarspass.

Ersättningen för covid-19 förlängs till den sista september 2021

De temporära insatserna som har aktiverats p.ga. covid-19 förlängs till den sista september (vilket kan komma att förlängas).

Det gäller:

 • Utbetalning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader
 • Utbetalning för karens (för anställda)
 • Utbetalning för karensdagar (för egenföretagare)
 • Utbetalning i samband med skolstängning
 • Utbetalning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
 • Utbetalning till riskgrupper och vissa närstående till riskgrupper

Karensavdrag under Corona

Under covid-19 slopas karensavdraget med syfte att få ned smittspridningen i samhället. Det innebär att du som arbetstagare inte drabbas av ett avdrag på lönen vid sjukdom och det gäller från den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021 (vilket kan komma att förlängas, läs mer här)

 • Sjukersättningsbeloppet höjdes från 700 kr till 810 kr den första juni. Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars 2020.
 • Under Corona ersätts karensavdraget när anställda stannar hemma. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan i efterhand.
 • Egenföretagare får sjukpenning under de första två veckorna.

Läkarintyg under Corona

 • Under covid-19 får anställda stanna hemma från arbetet upp till två veckor utan sjukintyg. I normalfallet kan arbetsgivaren kräva ett läkarintyg efter en veckas sjukfrånvaro). Försäkringskassan och arbetsgivaren kan därmed betala ut sjukpenning eller sjuklön utan läkarintyg under de två första veckorna
 • Försäkringskassan beslutade dessutom den 27 mars att de inte kommer att kräva läkarintyg förrän efter tre veckor under covid-19. Beslutet gäller tills vidare.
 • För arbetsgivaren innebär det minskad administration då de inte behöver hantera läkarintyget för att kunna betala ut sjuklön.

Sjuklön under Corona

 • Det slopade läkarintyget gäller även andra sjukdomar än covid-19.
 • Den nya sjuklönen inkluderar alla arbetsgivare.
 • Mellan första april och den sista juli betalade staten ut hela sjuklönekostnaden till arbetsgivare.
 • Från den första augusti till och med den sista september ersätter staten arbetsgivare om de får högre sjuklönekostnader än vad som tidigare var normalt om det är orsakat av covid-19. Normalt avser den totala sjuklönekostnaden relaterat till den totala lönesumman.

Vem betalar sjuklön?

Under de första 14 dagarna betalar arbetsgivaren din sjuklön. Det innebär att din arbetskapacitet är nedsatt p.g.a. sjukdom. När det har gått mer än 14 dagar kan du söka om pengar från Försäkringskassan. 

Källor:

Regeringen.seFörsäkringskassan.se, SVT.se

Vill du läsa mer?

Är midsommarafton en röd dag?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

Så påverkas HR-avdelningen av covid-19