1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Ledighet under jul och nyår

Ledighet under jul och nyår 2024

Hur mycket ledighet har du som anställd rätt till under jul? Kan din arbetsgivare bestämma att du ska ta ledigt trots att du kanske inte vill? I den här bloggposten besvarar vi vanliga frågor och förklarar regler och praxis gällande arbete och ledighet runt jul och nyår.

När har jag rätt att vara ledig under jul och nyår?

Inför jul- och nyårshelgerna kan det ibland uppstå frågetecken och diskussioner om vilka rättigheter arbetstagare har gällande ledighet vid dessa storhelger. Orsaken till att förvirring kan uppstå är att olika regler gäller för olika arbetsgivare. Ledighet under julen är med andra ord inte lagstadgad utan styrs av anställningsavtal eller kollektivavtal om det finns. Lokala kollektivavtal kan även innehålla andra regler, gällande exempelvis ledighet under klämdagar eller halvdagar före storhelg. Om du jobbar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal regleras sådant i anställningsavtalet.

Visserligen finns lagstadgade helgdagar, så kallade ”röda dagar”, i Sverige som styrs av lagen om allmänna helgdagar, men lagen säger ingenting om att den anställdes rättighet till ledighet under dessa dagar. Däremot fastslår semesterlagen att allmänna helgdagar ska jämställas med söndagar. Det innebär att du som normalt sett arbetar vardagar är ledig på de röda dagarna i jul- och nyårshelgerna, även om de infaller på en vardag. Anledningen till detta är att röda dagar är att betrakta som söndagar – då du normalt sett inte arbetar. Du behöver alltså inte ta ut någon semester för dessa dagar om du har ett jobb där du arbetar ordinarie kontorstider.

Allmänna helgdagar under jul och nyårshelgen där de flesta får ledigt:

 • Juldagen
 • Annandag jul
 • Nyårsdagen
 • Trettondagen

Det som kanske förvånar många är att varken själva julafton eller nyårsafton är allmänna helgdagar. Däremot ska dessa ”aftnar” enligt semesterlagen ändå jämställas med en söndag:

 • Julafton
 • Nyårsafton

Får jag samma lön om jag är ledig under jul och nyår (storhelgerna)?

Så hur påverkar helgdagsledigheterna lönen? Anställda med månadslön erhåller lön per månad oavsett antalet arbetsdagar i månaden. Därmed får de även lön då helgdagen infaller på en vardag. Den som däremot är timavlönad får lön för arbetad tid och har därför inte per automatik rätt till ersättning på helgdagar om de infaller på vardagar. Huruvida timavlönade anställda får ersättning beror på villkoren i anställningsavtalet eller rådande kollektivavtal.

För den som jobbar under dessa så kallade storhelger utgår ofta så kallad ob-ersättning, det vill säga extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. I många kollektivavtal beräknas timersättningen under storhelger genom att dividera månadslönen med 150. Vilka klockslag som gäller för att få denna ersättning skiljer sig åt mellan olika kollektivavtal och arbetsplatser.

Måste jag ta ledigt under jul och nyår om min arbetsgivare vill det?

Vissa vill inte alls vara lediga för att fira jul och nyår. För dessa blir valet att spara semesterdagarna och jobba under mellandagarna enkelt. Men vad händer om din arbetsgivare faktiskt vill att du ska ta ut ledighet – kan de tvinga dig?

Det korta svaret är nej. Det längre svaret är att den årliga semestern ska schemaläggas så att de anställda har minst fyra veckors årlig semester under perioden juni till augusti. Om arbetsgivaren beslutar att schemalägga semestern på annat sätt än avtalat med den anställda, är denne skyldig att informera den anställde minst två månader i förväg.

Vi på SD Worx har alltid koll på rådande lagar och regelverk i HR- och lönerelaterade frågor. Vill du veta mer om hur vi arbetar eller har du några frågor kring det du läst i denna bloggpost? Tveka inte – kontakta oss!

 

 

Vill du får fler tips inför din kommande semesterplanering?

Ladda ner vår kostnadsfria och enkla Semesterguide.

Där får du svar på frågor som:

 • Hur funkar semester och semesterlön under föräldraledighet?
 • Hur beräknas din semesterlön?
 • Är det möjligt att få innestående semester i pengar?
 • Ska du betala skatt på din semesterlön?
 • Semester under uppsägningstiden – vad har du som anställd rätt till?
 • Hur mycket semester har du rätt till i Sverige?
 • Extra semestervecka efter en viss ålder?
Fyll i formuläret och ladda ner guiden nu!