1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter>

SD Worx Norden erhåller ISO 27001 och ISO 14001 certifiering för sitt arbete med säkerhet och miljö

Certifikat

SD Worx (tidigare Aditro), en av de nordiska ledarna inom molntjänster och outsourcing för lön och HR, meddelade idag att de har beviljats ​​ISO 27001 och ISO 14001-certifiering. Under 2018 fattade SD Worx ett strategiskt beslut att certifiera all verksamhet i alla nordiska länder enligt ISO 27001 och ISO 14001 standardkrav. Dessa standarder strävar efter att främja informationssäkerhet och miljöskydd samt minska miljöpåverkan. Certifieringarna visar att företaget uppfyller höga globala standarder inom båda områdena.

SD Worx har sedan tidigare certifierats för hantering av informationssäkerhet enligt ISO 27001 för sin SaaS-leverans. Den nyligen utvidgade standarden för hela företaget lägger ytterligare betoning på strategier för informationssäkerhet. Samtidigt låter ISO 27001-certifieringen kunder och andra intressenter veta hur seriöst företaget tar hantering av informationssäkerhet i sin verksamhet.

”I en bransch där informationssäkerhet är av yttersta vikt för våra kunder är vi stolta över att tillkännage våra utmärkelser ISO 27001 och ISO 14001-standarder, som visar vårt engagemang både för våra kunder och för kvaliteten på våra tjänster. Som företag är vi fokuserade på att utveckla vår verksamhet, samtidigt som vi kontinuerligt förbättrar säkerhet och kvalitet. Våra miljömål utgör en standard för hållbarhet för företaget och de sammanhang där vi är verksamma. De senaste certifikaten är ytterligare ett bevis på att Aditro levererar högkvalitativa och säkra tjänster samtidigt som man värnar om miljön. ” säger Martin Sjögren, CEO.

SD Worx mission är att förändra hur lönesystem och HR-system gör administration enklare för företag genom att erbjuda högkvalitativa molntjänster inom lön och HR samt outsourcingtjänster. När marknader och industri utvecklas är en nyckel till framgång att stärka organisationen, förbättra verksamheten och samtidigt ta hänsyn till säkerhets- och miljöfaktorer. På SD Worx förbättras säkerhets- och miljörelaterade aktiviteter systematiskt.

”Vi har välkomnat utvidgningen av globalt etablerade standarder, som vi ser gynna både våra kunder och vår verksamhet. Vår övergång till de uppdaterade standarderna visar vårt arbete med att ständigt förbättra vår säkerhet, miljöpåverkan och effektivitet. ” fortsätter Sjögren.

ISO 14001-certifieringen erhölls efter en omfattande revision under 5 dagar utförd av ackrediterade revisorer. Denna certifiering bekräftar hur engagerade SD Worx är som företag för att vara miljömedvetna inom alla verksamhetsområden.

”De anställdas hårda arbete för att säkerställa säkerheten och efterlevnaden i våra produkter och tjänster visades tydligt i dessa granskningar. Våra medarbetare är verkligen engagerade i att förbättra vår miljö.” säger Jani Räty, Director Information Security and Quality på SD Worx (tidigare Aditro).

Om ISO 27001
ISO 27001 är en globalt erkänd standard som kräver många kontroller för etablering, underhåll och certifiering av ett informationssäkerhetssystem (ISMS). Standarden säkerställer att organisationer har etablerade metoder och processer för affärs- och IT-processer för att identifiera, hantera och minska risker i informationssäkerheten.

Om ISO 14001
ISO 14001 är den mest använda internationellt accepterade standarden för fastställande av miljöledning. Den utgör grunden för en kontinuerlig förbättringsprocess för miljöpåverkan hos ett företag, tillsammans med att möta eller överträffa kunders och branschens förväntningar och myndighetskrav.

Mer information:
Group CEO
Martin Sjögren
+46 70 201 0093

Information Security and Quality Director
Jani Räty
+358 40 621 6001

Head of Corporate Marketing
Lena Backlund
+46 70 287 15 10

Läs mer:
Miljö-certifikat (ISO 14001) synliggör företagets värderingar