1. Home>
  2. Om oss>
  3. Våra kunder>

AFRY satsar på tillväxt – hur klarar lönesystemet av det?

Lampa i ett garage

När AFRY skulle expandera och befintligt lönesystem inte klarade kraven behövde de ett nytt sätt att hantera löner. Valet av leverantör föll på SD Worx. Med lönesystemet SD Worx Lön fick de inte bara en lösning att fortsätta växa i, utan som dessutom kunde integreras med HR-systemet de redan hade, nämligen Personec HR som också kommer från SD Worx.

AFRY har idag ca 17 000 anställda globalt varav ca 3800 i Sverige. Komplexiteten när det gäller lön och HR ökar i takt med antal anställda och bolag. Tina Mårtensson, ansvarig för HR och lön på AFRY, berättar att de har ambitionen att fortsätta växa.

Utifrån HR:s perspektiv är den största utmaningen att följa med i den förändringsresa som AFRY står inför. Att ligga steget före och att växa tillsammans med den organisation vi har, säger Tina.

Om AFRY

Antal anställda: 3800+ i Sverige
Grundades: 1895
Platser: Kontor i mer än 50 länder
Vision: Erbjuda ledande ingenjörs- och designlösningar för kommande generationer
SD Worx produkter: SD Worx Lön, Personec HR, Lönerevision, Masterdata, Kompetens

Ett bolag som förvärvar andra bolag utmanar både HR- och lönesystemen i och med den konstanta förändringsresa som det innebär. AFRY som erbjuder ingenjörs- och konsulttjänster valde SD Worx tjänster för lön och HR för att kunna ha systemstöd som hanterar förändringarna. Systemet hjälper oss vårda vår personaldata kring varje anställd. Vi använder det till att registrera löne- och adressuppgifter, förmåner och liknande för att få en historik för varje anställd. Det är grunden kring varje medarbetares anställning som vi även har nytta av i andra interna system, säger Tina Mårtensson, Lönechef AFRY.

Viktigt att systemet ger stöd för ett växande företag

Samarbetet med SD Worx inleddes 2005 när AFRY (då ÅF) började titta på olika lösningar för stora företag med kriteriet att systemet skulle kunna ge stöd för ett växande företag. SD Worx långa erfarenhet inom lön och HR blev en avgörande faktor. Vi har varit i kontakt med Joakim Batz från SD Worx och det känns tryggt att han är van vid att arbeta med stora kunder i och med att AFRY är ett stort bolag, berättar Tina. I företag med ett stort antal anställda blir systemen en viktig del i hanteringen av personaldata i och med att informationsflödet är enormt.

“ Det finns en utmaning i att följa med i den förändringsresa som AFRY står inför”

Tina Mårtensson, lönechef AFRY

Att vi förvärvar många bolag innebär att processerna i systemet måste vara smidiga samt att vi enkelt kan kvalitetssäkra att de nya bolagen kommer in i alla system. En annan utmaning är medarbetarnas mobilitet. Att kunna växla mellan bolagen och få med sig anställningshistoriken på ett bra sätt är även det en utmaning, avslutar Tina.