1. Home>
 2. Event & Webinar>

Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

Är din organisation redo för att möta EU:s nya standard för hållbarhetsredovisning, ESRS? Redan i början på 2024 behöver en del större företag samla in data i enlighet med de nya kraven för att kunna rapportera enligt dessa i hållbarhetsredovisningen 2025.

I detta webinar, som gästas av erfarna HR Tech-experten Charlotte Birgander, får du som arbetar inom HR, lön eller ekonomi reda på vad ni behöver göra för att komma i gång med arbetet.

Se inspelat webinar
Webinar med Charlotte Birgander om hur HR kan klara EUs nya krav på hållbarhetsredovisning

Inspelat:

Fyll i formuläret för att se webinaret

  Webinar om HR & hållbarhetsredovisning

  År 2023 kom EU med ett nytt direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som till en början innefattar de företag som idag har fler än 500 anställda och rapporterar enligt det tidigare hållbarhetsdirektivet NFRD. Men som stegvis kommer att omfatta alla stora, medelstora och små företag.

  Det innebär att många företag nu får en obligatorisk standard för hur hållbarhetsredovisningen ska se ut. Denna kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Inom ESRS finns ett relativt stort antal nyckeltal som kopplar an till data från HR och Lön.

  • Har ni det som krävs för att skapa en hållbarhetsredovisning som möter EU:s krav på korrekt data?
  • Var ska du börja?
  • Vilka samarbeten krävs för att lyckas? 
  • Vilka möjligheter kan de nya kraven skapa för HR och Lön? 

  På 45 minuter går vi igenom:

  • Vilka KPI:er ni måste rapportera på
  • Hur HR har en nyckelroll i arbetet med hållbarhetsredovisningen
  • Vilka fallgropar ni ska undvika i ert arbete
  • Viktiga framgångsfaktorer och nya möjligheter
  • Rutiner, verktyg och samarbeten som är nödvändiga för en framgångsrik rapportering

  För vem? För dig som arbetar med HR, lön eller ekonomi.

  Talare: Detta webinar gästas av den erfarna HR Tech-experten Charlotte Birgander från HerbertNathan & Co.

  Se webinaret genom att fylla i formuläret, och få den kunskap du behöver för att uppfylla EU:s nya krav! Webinariet är helt kostnadsfritt.

  Efter vårt webinar hoppas vi du har fått en klar översikt kring vad som krävs och hur du bör påbörja arbetet.

   "ESRS ställer nya krav på HR och Lön, men det är också en fin möjlighet att kunna skapa intresse och förståelse för den viktiga HR-datan! Syftet med regelverket är att skapa en transparant och jämförbar information om bland annat medarbetarnas välbefinnande, lönestrukturer, möjligheter till utbildning och mångfald. Inom HR och Lön har vi nu möjlighet att med ett mer datadrivet arbete bidra till mer hållbara arbetsplatser och de globala målen."

   — Charlotte Birgander, HerbertNathan & Co

    Talare

     

    Charlotte Birgander

    — oberoende konsult inom HRIT/Digital HR på HerbertNathan & Co 

    Charlotte har arbetat med HR, systemstöd och processutveckling sedan 1997. Som person är Charlotte professionell, kunnig, analytisk och affärsmässig. Charlotte arbetar i uppdrag som rör strategi, behovsanalys, upphandling och implementation av systemstöd inom HR/Lön, och Outsourcing. Hon är även rådgivare och coach rörande Digital HR transformation och håller föredrag, deltar i paneldebatter och runda-bordssamtal samt leder seminarier inom HRIT/Digital HR.

    Charlotte har erfarenhet från ledande och operativa uppdrag inom HR-området, där organisations- och processutveckling såväl som strategisk ledning har varit vanligt förekommande ämnen. Hon har bland annat varit chef för HR Shared Service center, HRIT manager, HR-chef och varit projektledare inom en rad olika branscher. Charlotte har också flera års erfarenhet som chef på leverantörssidan och är sedan 2017 oberoende konsult inom HRIT/Digital HR.

     

    Moderator

     

    Fanny Fremdling

    — People Business Partner på SD Worx
     
     Se webinaret