1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
EU:s nya direktiv CSRD

Så kan HR möta EU:s nya direktiv CSRD

HR har fått ett nytt ansvarsområde som de flesta inte har arbetat med tidigare. Från och med i år måste HR ta fram viktig nyckeldata till verksamhetens hållbarhetsredovisning och analysera den. Det ställer krav på tusentals företag och innebär att nya samarbeten måste utvecklas internt. Så hur kan du inom HR möta EU:s nya direktiv CSRD på bästa sätt?

Det är många som frågar sig vad CSRD är för något och hur det påverkar just deras verksamhet. Här går vi därför igenom vanliga frågor och ger 5 tips på hur du kan arbeta framåt för att nå EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning. 

Vad är CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive och är ett nytt EU-direktiv som infördes år 2023. Direktivet innebär att finns en obligatorisk standard för hur företags hållbarhetsredovisning ska se ut, vilket kallas för European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Vad skiljer hållbarhetsrapporten från tidigare år med den idag?

Till skillnad från tidigare år, när verksamheter arbetade och presenterade sina hållbarhetsrapporter på olika sätt, måste nu verksamheter som har fler än 500 anställda, och rapporterar enligt NFRD (Non-Financial Reporting Directive), mäta samma KPI:er och visa upp ett enhetligt och jämförbart resultat. Kommande år innefattas även alla stora och medelstora företag.

Läs mer: Vilka företag omfattas av CSRD i de fyra olika faserna år 2024 och framåt?

Genom det nya direktivet får man en standardisering och därmed jämförbara resultat. Det ger en överblick på hur EU-länderna arbetar med hållbarhetsfrågor som jämlikhet och social hållbarhet.  

  Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

   Lär dig mer om EU:s krav på hållbarhetsredovisning

   Hur påverkar CSRD dig som arbetar inom HR?

   Idag måste en hållbarhetsredovisning innehålla data som HR är ansvarig för. Det handlar exempelvis om medarbetarnas välbefinnande, bolagets mångfald, jämställdhet, social hållbarhet och lönestrukturer. I och med att dessa nyckeltal är HR:s ansvarsområden, är det nu upp till HR att samla in rätt data för just dessa KPI:er.

   Vad ger CSRD för värde till HR och organisationen i stort?

   Det finns flera stora fördelar med den nya standarden för hållbarhetsrapportering. Kravet innebär att HR måste ta fram specifik data som är värdefull för hela organisationen. I längden bidrar det till att arbetet som HR utför blir mer synligt för ledningen och för styrelsen. Er data är viktig statistik som många verksamheter kan använda sig utav för att nå sina mål och förbättra arbetsplatsen. Det kan med andra ord skapa ett intresse och en förståelse för hur viktig HR-data är. 

    

    5 tips — Så kan HR börja arbeta med CSRD

     
    1. Börja samarbeta

    För att kunna presentera och sammanföra tillförlitlig data krävs det att HR påbörjar samarbeten med andra avdelningar som är berörda av hållbarhetsrapportering, som IT och ekonomi. Det innebär förstås att nya rutiner och processer måste sättas på plats. Samarbetet blir grunden till att lyckas med en tydlig hållbarhetsrapport.

    2. Skapa tydliga rutiner

    För att få ett starkt samarbete mellan de som berörs av hållbarhetsrapporten krävs det att ni får in tydliga rutiner och bestämmer vem som ansvarar för vilket område.

    3. Mät rätt KPI:er

    Utgå från de KPI:er som EU-direktivet presenterar för den nya hållbarhetsrapporten. HR har flera ansvarsområden här, så som jämlikhet, social hållbarhet och mångfald.

    4. Skaffa effektivt systemstöd

    Har ni det systemstöd som krävs för att samla ihop data och analysera resultatet? Undvik Excel-filer och blandade dokument. För att få en struktur och ha möjlighet att sammanföra kvalitetssäkrade data behöver du rätt teknik.

    5. Börja arbetet nu

    Påbörja arbetet med att samla data redan nu, så har ni det som behövs när redovisningen ska presenteras senare under 2024. 

     

     Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

     Vill du påbörja ett framgångsrikt arbete med CSRD? Anmäl dig till vårt webinar där HR Tech-experten Charlotte Birgander ger dig vägledningen du behöver. Hon berättar vilka KPI:er du ska mäta, vilka misstag du kan undvika och vilka verktyg HR behöver. 

     Fyll i formuläret och se webinaret!