1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
4 faser av EU-direktivet CSRD

Vilka omfattas av CSRD i de 4 olika faserna?

Tusentals verksamheter i Europa påverkas av EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning, som kommer från EU-direktivet CSRD. Och allt fler kommer att behöva anpassa sig de kommande åren. För många innebär det att HR måste vara med och samla in rätt data redan nu. När påverkas din verksamhet?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett EU-direktiv som infördes år 2023. Direktivet innebär att finns en obligatorisk standard för hur företags hållbarhetsredovisning ska se ut - det kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Syftet är att synliggöra hur företag påverkar människor och miljö och hur företag påverkas av hållbarhetsfrågor.

Så när kommer din verksamhet och HR-avdelning att påverkas? Det beror på hur stor verksamheten är. Låt oss titta på när företag i olika storlekar påverkas.   

  Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

   Lär dig mer om EU:s krav på hållbarhetsredovisning

    

   2024: Stora företag som berörts av NFRD

   I första fasen ingår företag som enligt EU:s definition klassas som stora företag. Med andra ord organisationer med över 500 anställda som tidigare har rapporterat enligt direktivet NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

   Denna fas är alltså igång redan nu. För att presentera rätt data i er hållbarhetsrapport för 2025 krävs det att ni börjar samla rätt data år 2024.

   Här kan du läsa mer om hur HR kan arbeta med CSRD för att nå målet.

   2025: Stora företag med huvudkontor i EU

   Andra fasen påbörjas räkenskapsåret 2025 och ska rapportera sin hållbarhetsredovisning år 2026. Denna fas innefattar de stora företag som idag inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering men som uppfyller minst 2 av 3 kriterierna; Omsättning på mer än 350 MSEK, Balansomslutning över 175 MSEK samt mer än 250 anställda. 

   2026: Små och medelstora företag med huvudkontor i EU

   Tredje fasen omfattar även små och medelstora företag som har sitt huvudkontor i EU. Tidigare har kraven på dessa företag inte varit så stora när det gäller hållbarhetsrapportering, så det är en stor omställning. De påbörjar sitt räkenskapsår 2026, och ska presentera sin hållbarhetsredovisning år 2027.

   Detta gäller dock inte mikroföretag, det vill säga företag som har färre än 10 anställda.

   2028: Företag med huvudkontor utanför EU

   Slutligen kommer CSRD även innefatta företag som har sitt huvudkontor utanför EU. Dessa ska utföra sitt räkenskapsår 2028 och rapportera år 2029.

    CSRD - fyra faser mellan år 2024 och 2028

     Webinar: Hur kan HR klara EU:s nya krav på hållbarhetsredovisning?

     Vill du påbörja ett framgångsrikt arbete med CSRD? Titta på till vårt webinar där HR Tech-experten Charlotte Birgander ger dig vägledningen du behöver. Hon berättar vilka KPI:er du ska mäta, vilka misstag du kan undvika och vilka verktyg HR behöver.