1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Människa på cykel

Arbetsgivarundersökningen ”Future of Work and People 2021”

Trender i Norden (Sverige, Norge, Finland)

1. HR-prioriteringar

De fem områden som nordiska företag prioriterar högst på HR-området är HR-tjänster för medarbetare (44% av företagen genomför eller planerar att genomföra projekt), löneadministration (39 %), performance management (=motivera medarbetare att prestera effektivt) (39 %), rekrytering och utbildning.

När vi jämför dessa topp fem-prioriteringar med vad företag i övriga EU-länder prioriterar så är det bara två områden som återkommer – performance management och rekrytering. I Norden fokuserar man mer på de övriga områdena (löner, HR-tjänster för medarbetare samt utbildning).

Vad som också är värt att notera är att säkerställa en optimal medarbetarupplevelse (6 på rankingen) också är ett område som nordiska företag tenderar att fokusera mer på. De nordiska länderna är de enda som har ett tydligt fokus på medarbetarupplevelsen.

Operationell effektivitet prioriteras lägre (9) jämfört med i andra länder. Detsamma gäller balans mellan arbete och fritid (plats 10) samt optimering av lönekostnader (14). Hantering av flexarbetare, flexibel ersättning och arbetsmarknadsbestämmelser finns längst ner på listan.

 • SME:er (<250 medarbetare)

HR-tjänster för medarbetare är det som SME-segmentet prioriterar högst, följt av performance management, operationell effektivitet, utbildning och löneadministration. Rekrytering hamnar på sjätte plats.

Automatisering av HR-processer (plats 9) prioriteras lägre än hos större företag, liksom HR-policyarbete (15), HR-analyser (18) och hantering av flexarbetare.

 • Mellansegmentet (250–2999 medarbetare)

I mellansegmentet är det medarbetarupplevelse som prioriteras högst.

Därefter följer: 

 • Rekrytering (2)
 • HR-tjänster för medarbetare (3)
 • HR-policyarbete (4)
 • Trivsel (5)

Jämfört med andra segment finns här ett större fokus på medarbetarupplevelse (plats 1) och balans mellan arbete och fritid via flexibel arbetstid (6), och ett mindre fokus på löner (9) och operationell effektivitet (12).

Längst ner på listan finns områden som hantering av flexarbetare, flexibla ersättningssystem och att efterleva arbetsmarknadsbestämmelser.

 • Stora företag (3000+ medarbetare) endast 9 deltagare

Automatisering av HR-processer är det som prioriteras högst i detta segment.

Övriga topp fem-placeringar:

 • Löner
 • HR tjänster för medarbetare
 • HR-policyarbete
 • Trivsel

Utbildning (8) ligger ungefär i mitten på prioriteringslistan. Detsamma gäller medarbetarupplevelse (9). Performance management (14) prioriteras lägre här än i andra segment. Längst ner på listan finns områden som hantering av flexarbetare, flexibla ersättningssystem och att efterleva arbetsmarknadsbestämmelser.

2. Outsourcing av HR-uppgifter

Den uppgift som nordiska företag helst vill outsourca är löneadministration. Även italienska företag har detta som högsta prioritering. 

Därefter följer:

 • Automatisering av HR-processer (2)
 • Rekrytering (3)
 • Trivsel (4)
 • Digitalisering (5)

Det man är minst villig att outsourca jämfört med i andra EU-länder är efterlevnaden av arbetsmarknadsbestämmelser (9), optimering av lönekostnader (16) och HR-policyarbete (17). HR-tjänster för medarbetare och balans mellan arbete och fritid är också något som nordiska företag vill hantera internt. Det ska också nämnas att av alla deltagande länder är de nordiska minst villiga att outsourca HR-funktioner. Många nordiska företag föredrar fortfarande att hantera sådant internt.

 • SME:er (<250 medarbetare)

Löneadministration är det område som SME:er helst vill outsourca. SME:er är även mer villiga att anlita specialister för projekt som automatisering av HR-processer (2), trivsel (3), rekrytering (4) och utbildning (5).

Jämfört med andra segment är dessa företag också mer villiga att outsourca efterlevnaden av arbetsmarknadsbestämmelser (9), samt mångfald och inkluderande (10). HR-tjänster för medarbetare, optimering av lönekostnader och balans mellan arbete och fritid finns längst ner på listan. Det är därmed områden som SME:er i så hög grad som möjligt vill hantera internt.

 • Mellansegmentet (250–2999 medarbetare)

I mellansegmentet är företagen villiga att anlita externa specialister på områdena automatisering av HR-processer (1), följt av löneadministration (2), rekrytering (3), digitalisering (4) och utbildning (5).

Optimering av lönekostnader (7) och performance management (8) placeras lite längre upp på prioriteringslistan bland dessa företag än i andra segment.

HR-tjänster för medarbetare, mångfald och inkluderande samt HR-policyprojekt ligger längst ner på listan och är därmed områden som dessa företag föredrar att hantera internt.

 • Stora företag (3000+ medarbetare) endast 9 observationer

Automatisering av HR-processer är det som även stora företag helst vill outsourca, följt av rekrytering (2), trivsel (3), förbättrade/flexibla ersättningssystem (4) och digitalisering (5). Jämfört med i andra segment är stora företag mer villiga att outsourca hantering av flexarbetare (6). Löneadministration hamnar på plats sju på listan. Det är en lägre placering än i alla andra segment. De är inte heller lika villiga att outsourca HR-analyser (12), medan HR-policyprojekt (19), balans mellan arbete och fritid samt HR-tjänster för medarbetare är sådant som stora företag definitivt vill hantera internt.

  Är du också nyfiken på hur digitala HR-lösningar kan hjälpa er verksamhet?
  Och vilken typ av lösning som ni ska satsa på?

  Ladda ner vår e-bok ”Kör smartare, inte hårdare” här.

   Ladda ner e-boken