1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Väg med lysen

CFO 2022: Här är vägen mot framtidens ekonomifunktion

Förväntningarna på att digitala lösningar inom lön, HR och ekonomi ska effektivisera, skapa lönsamhet, samt ordning och reda i de interna processerna är höga – men utmaningarna många – så även för dig som CFO. Det gäller att hänga med i svängarna för att bli en vinnare och skapa framtidens ekonomifunktion. Men det går! Vi har framgångstipsen som hjälper dig få en framtidssäkrad, kostnadseffektiv och modern ekonomi- och lönehantering som är långsiktigt hållbar och bara fungerar – it just Worx.  

Nya krav på CFO:n 

Som CFO idag har du helt andra krav på dig än för bara några år sedan. Digitaliseringen innebär att du måste hitta de mest kostnadseffektiva digitala lösningarna, ha en god förståelse för IT och ett intresse av att följa med i den snabba teknikutvecklingen. Du förväntas också vara med och fatta beslut i frågor som rör framtida organisationsförändringar och ansvara för organisationens digitaliseringsarbete. Från att ha varit kostnadsfokuserad och bakåtblickande har din roll nu utvecklats till att bli mer en strategisk och framtidsfokuserad affärsman eller affärskvinna.  

För att kunna stödja kärnverksamheten med bättre beslutsunderlag behöver du samarbeta med IT, HR och andra avdelningar. Detta kommer att ge dig insikter om hur digitalisering kan förbättra och effektivisera olika delar av verksamheten, vilka utmaningar och behov det finns inom organisationen och vilka IT-lösningar som kan stötta verksamheten.  

Hur kan du framtidssäkra ekonomifunktionen? 

Allt fler CFO:er strävar mot att bygga en modern ekonomiavdelning. Men vad innebär det egentligen?  Enligt en studie utförd av McKinsey Global Institute är automatisering vanligtvis det första steget. Enligt undersökningen kan 42% av ett ekonomiavdelningens processer automatiseras. 

Som de flesta vet idag handlar automatisering till största delen om möjligheten att använda resurser på ett mer effektivt sätt. Det kan finnas en vilja att få högre produktivitet och kvalitet i arbetsvardagen (när repetitiva uppgifter försvinner), samt bättre kvalitet i arbetet. 

Automatisering bidrar på detta sätt till lägre kostnader och det är när det manuella arbetet automatiseras som dina specialister kan bli specialister på riktigt och det gör ditt företag till en mer attraktiv arbetsgivare.  

Vad kan automatiseras? 

Egentligen kan de flesta processer automatiseras. Gartner nämner i rapporten ”Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021” bland annat trenden ”Hyperautomation” Den utgår från tanken att allt som kan automatiseras ska automatiseras. Genom hyperautomation kan den digitala affärsverksamheten accelerera. Traditionellt är det framför allt stora volymer som kräver manuell handpåläggning där automatisering kan spara mest tid.  

Det kan vara processer där uppgifter:  
* Utförs på rutin – och kanske stannar upp när någon är borta. 
* Måste registreras på olika ställen – eller för olika avdelningar. 
* Är förutsägbara och upprepas i jämna intervall.  
* Ofta genererar administrativa fel som måste korrigeras – kanske för att de utförs sällan och kräver manual eller informationssökning. 

Hur börjar du? 

Undersökningsföretaget Novus genomförde 2020 en undersökning bland 200 svenska företag kring effekterna av utbrottet av Covid-19. Resultatet pekar på att krisen inneburit att svenska företag påskyndat sin digitaliseringsresa vilket stärker företagens konkurrenskraft på kort och lång sikt. 

– Nyckeln är att parallellt se över processer, organisation och teknik. De som agerar snabbt når också snabba resultat, säger Allan Russel, VD och grundare på Digital Strategi som initierat undersökningen. 

För att du ska lyckas skapa en modern och lönsam ekonomifunktion som effektiviserar verksamheten är det viktigt att göra rätt från början. Du bör se till att förändringsarbetet är förankrat hos ledningen och säkerställa att du avsätter tillräckligt mycket tid till detta. Fundera också på vilka processer som passar att automatisera? Vad tar mest tid, riskerar att generera flest fel, eller behöver upprepas med jämna intervall?  

Överväg också om ni ska ta in extern hjälp eller om arbetet ska läggas ut på en outsourcingleverantör. Det ger avlastning och frigör tid till det strategiska och verksamhetsstödjande arbetet, samt säkerställer att ekonomifunktionen är rustad för framtiden. Välj en partner som tänker långsiktigt och levererar kvalitet efter dina behov så att du som CFO tillsammans med ledningen kan driva förändringsarbetet mot en modern ekonomifunktion lyckosamt. 

    Vill du veta mer om hur du kan få en framtidssäkrad, kostnadseffektiv och modern ekonomi- och lönehantering  som är långsiktigt hållbar och bara fungerar – just Worx? 
      Läs: 5 framgångsfaktorer som bygger en modern ekonomifunktion.