1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>

Guide – Så sänker du personalomsättningen i detaljhandeln

Detaljhandeln är den bransch som anställer flest unga av alla branscher, men få ser detaljhandeln som en långsiktig arbetsplats. Istället ses den ofta som en ”genomgångsbransch” med hög personalomsättning, sämre anställningsvillkor, eller som ett bra deltidsjobb under utbildningstiden med möjlighet att jobba extra på kvällar och helger. Samtidigt sker en stor strukturomvandling som innebär att detaljhandeln behöver ny kompetens inom t.ex. IT, logistik och juridik men konkurrensen om talangerna är stor.

Så sänker du personlaomsättningen i detaljhandeln

Är det en hög omsättning av personal inom detaljhandeln?

Detaljhandelns personalomsättning sticker ut och det ryktas att det är en ”genomgångsbransch”.

Många av de som börjar i handeln får trots fördomarna om branschen en bra bild av företagen och men fördomarna stannar ofta kvar och det skulle vara en stor tillgång om de stannade en längre tid. Men hur kan detaljhandeln behålla talangerna? Under de följande sidorna delar vi 7 tips som hjälper dig att behålla och motivera talanger till att göra karriär i detaljhandeln!

En hög personalomsättning skapar problem

För detaljhandeln och för butikerna kan en hög personalomsättning skapa stora utmaningar eftersom en hög arbetskraftsomsättning är mycket kostsam.

Butikerna spenderar idag stora belopp och mycket tid på att nyrekrytering och med lära upp nyanställda. Investeringen blir extra kostsam om de nyanställda är benägna att byta arbetsplats kort efter att de har börjat. Detta är ett extra sårbart för små handlare men drabbar även större butiker vars marginal påverkas negativt. En studie från Handelsrådet 2021 kom fram till att det finns två vanliga karriärvägar inom detaljhandeln som är varandras motsatser:

  • Karriär som enbart består av att vara anställd inom detalj- eller partihandeln under en längre tid
  • En kort karriär inom detalj- och partihandeln för att sedan fortsätta studera eller jobba inom andra sektorer

Behöver det vara så, eller går det att hitta en medelväg?

Guiden går bland annat igenom:

  • Vikten av förväntningar och intresse
  • Synliga karriärvägar
  • Kompetensområden
  • Ökade lönekrav
  • Statushöjning

Ladda ner guiden: Så behåller du talangerna i detaljhandeln