1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
HR-trender

HR-trender: Gig-ekonomi och flexkontor

Head of SD Worx Enterprise i Norge, Vivienne Karlsen, delar sina tankar om vilka HR-trender du bör vara medveten om – nu och under de kommande åren.

2020 har varit ett viktigt år för HR, vi har lärt oss otroligt mycket på kort tid. Men vad har varit mest användbart? Vilka av de nya HR-trenderna kommer att följa med oss ​​långt in i nästa decennium? Detta är vad jag och vi på SD Worx tror kommer att vara det viktigaste HR-trenderna:

• New Work 2.0

• Fler människor kommer att arbeta hemifrån

• Gig-ekonomi är på stark frammarsch

• Kampen om kompetensen

• Ledarskap på distans och kompetensutveckling

2020 har gett extra fart till många viktiga HR-trender

Det här är inte ”ännu en text om Corona”, jag lovar. Det är dock ingen hemlighet att situationen 2020 har påskyndat många viktiga HR-trender – och särskilt när det gäller flexibilitet och skillnaden mellan arbete och privatliv.

”New Work” och de nya arbetsformerna har varit ett återkommande ämne inom HR under lång tid. Begreppet New Work lanserades av filosofen Frithjof Bergmann och handlar kort om hur vi arbetar och vilka nya behov som dyker upp när världen blir mer global och digital.

Allt fler av dagens unga människor som kommer in på arbetsmarknaden är oroliga för att jobbet inte matchar personliga värderingar och ambitioner, samt att arbetet ska vara synonymt med både frihet och flexibilitet.

New Work 2.0

Fram till nyligen sågs New Work inte som en större revolution utan snarare som en långsam och mer generationsbaserad utveckling i arbetslivet – en utveckling som arbetsgivare i varierande grad har varit snabba att anpassa sig till.

Men så kom 2020.

Nedstängning, hemmakontor, videomöten, och distansarbete kom plötsligt och tvingade oss in i ovana situationer.

Ändå har vår nya arbetsvardag mycket gemensamt med de trender som dominerade före covid-19. Så även om allt kändes nytt och annorlunda i mars, hade nedstängningen också effekten att det ökade takten i en utveckling som redan pågår.

Eftersom många trender länge pekat i den riktningen var många företag väl rustade för att snabbt anpassa sig. Digitala processer och samarbetsverktyg fanns redan på plats för de flesta och flexibilitet hade redan blivit ett viktigt nyckelord i många företag.

Nu är flexibilitet kanske det viktigaste nyckelordet.

Fler vill arbeta hemifrån

Vi har lärt oss väldigt mycket på kort tid, både på gott och ont, men många verkar tycka att det fungerar ganska bra att arbeta med det ”nya arbetssättet”.

Nya siffror från Gartner visar att betydligt fler människor kommer att jobba hemifrån nu än vid tidigare undersökningar. Liknande resultat har framkommit genom enkäter som genomförts av LinkedIn. Det här är trender som sannolikt kommer att bestå efter att covid-19 inte längre har någon direkt inverkan på hur vi arbetar.

Många uttrycker att de letar efter balans: vissa dagar på kontoret och vissa dagar hemma, med mer utrymme för familj och för att kunna spendera tiden mer effektivt där du är. För chefer blir det därför viktigt att underlätta detta på ett bra sätt. Det går i linje med många företag som säger att de planerar att minska antalet kontorsplatser och underlätta för distansarbete från anställdas hem i framtiden.

Gig-ekonomin ökar snabbt i USA

Förutom sökandet efter mer fysisk frihet från arbetsplatsen visar amerikanska undersökningar att allt fler ungdomar ser den så kallade gig-ekonomin som något positivt. Den innebär att du får betalt per ”uppdrag”, dvs. efter varje utförd uppgift. Med andra ord kan en IT-utvecklare via en app eller en webbplats välja vilka jobb hen vill ha – och när – på samma sätt som t.ex. en Uber-chaufför.

Även om många tar den här typen av uppdrag som ett extraknäck, utmanar det redan traditionella strukturer och rekryteringsprocesser. En tredjedel av arbetskraften i USA idag tillhör gig-ekonomin.

Kampen om kompetens

Tillfälliga och avtalsbaserade avtal kommer troligen också att bli vanligare här i Norden. För HR-avdelningen betyder det att man behöver tänka annorlunda om rekrytering, strategisk HR och kompetensutveckling.

För att attrahera kandidater med nödvändig kompetens till en fast anställning kommer fler företag troligen att försöka underlätta genom att erbjuda mer av den frihet som gig-ekonomin erbjuder, även internt.

Den kompetens som många företag idag har ett behov av förändras snabbt i takt med den digitala utvecklingen och kommer också att påverkas än mer när gig-ekonomin utmanar traditionella sätt att arbeta.

System för hemarbete och utveckling

Många företag måste förmodligen tänka om när det gäller strategier för kompetensutveckling. Nya typer av inlärningsteknik och effektivare utbildningsmetoder kommer därför att vara ett fokusområde för många under de kommande åren.

En prioritet för många HR-avdelningar bör vara att underlätta för en så bra medarbetarupplevelse som möjligt med noggrann uppföljning, även om du arbetar hemifrån och många av de anställda är på uppdragsbaserade kontrakt. Här kommer det att vara viktigt att anpassa de interna processerna till det sätt du tror att arbetsplatsen och arbetskraften kommer att se ut under de kommande åren.

Vill du läsa mer?

Så påverkas HR-avdelningen av covid-19

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning

Så slipper du personberoendet i ditt lönearbete