1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Människor läser runt ett bord.

Så blir kompetensutveckling självklar

Så underlättar du er kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är viktigt, både för att medarbetare ska trivas på jobbet och för att organisationen ska fortsätta utvecklas. Är kompetensutvecklingen tungrodd och svår? Då kan digitala hjälpmedel göra processen smidig, lätthanterlig och en självklar del av organisationen.  

– Utöver att öka sammanhållningen och medarbetares kompetens bidrar kompetensutveckling också till att öka arbetsmoralen i organisationen. Forskning visar att medarbetare som med jämna mellanrum får delta i någon form av kompetensutveckling stannar kvar längre på sin arbetsplats. Med bra kompetensutveckling blir företag konkurrenskraftiga och mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Purvi Patel Tegle, produktägare för Competence och ansvarig för SD Worx partnersamarbete med Learnifier.

Fyra fördelar med kompetensutveckling  

  1. Säkerställer nödvändig kompetens: Många företag är helt beroende av att medarbetare har rätt kompetens för att klara av ett visst arbete. Exempelvis certifieringar för att hantera utrustning eller behörighet för att få köra lastbil.  
  1. Breddar befintlig kompetens: Utveckling gör att fler medarbetare kan utföra fler arbetsuppgifter. 
  1. Motiverar: Att erbjuda utveckling är en motiverande förmån.  
  1. Möjliggör nästa karriärsteg: Kompetensutveckling kan bidra till att fånga upp medarbetare i organisationen och utveckla deras kompetens för att kunna träda in i en ny roll.  

– Företag som inte kompetensutvecklar tappar innovationskraft och medarbetare är mer benägna att flytta på sig. Kompetensutveckling är därför nödvändigt ur flera perspektiv: för att vara en attraktiv arbetsgivare, för att höja produktiviteten och för att stärka konkurrenskraften, säger Purvi Patel Tegle.  

Learnifier och Competence förenklar kompetensutveckling   

Tillsammans med samarbetspartnern Learnifier erbjuder SD Worx ett system för att skapa digitala utbildningar, hantera externa utbildningar och systemstöd för att underlätta hanteringen av kompetensutveckling samt certifikat.  

– Systemstödet är en enkel kompetensinventering som säkerställer att alla medarbetare i organisationen får samma möjlighet till kompetensutveckling. Det är en stor styrka, säger Purvi Patel Tegle och berättar hur SD Worx HR:s integration med Learnifier kan användas:  

  1. Skapa egna utbildningar: I Learnifier kan arbetsgivare själva skapa digitala utbildningar som är anpassade för deras behov. Detta är särskilt uppskattat vid exempelvis Pre- och Onboarding av nyanställda.  
  2. Koppla utbildningar till rätt person: Vid exempelvis en utbildning i arbetsmiljö kan man lägga in en målgrupp som gör att alla berörda chefer blir kopplade till utbildningen. Det skapas automatiska påminnelser, som bidrar till större engagemang och att ingen missar relevant information.  
  3. Kompetensinventering: Med modulen Competence är det enkelt att kartlägga vilka medarbetare som har gått vilken utbildning och när. Automatiska rapporter visar vilka utbildningar specifika medarbetare saknar, vilket gör det enkelt att göra en plan för nödvändig kompetensutveckling. Det går också ut påminnelser till berörda medarbetare när en utbildning eller ett certifikat behöver förnyas.  
  1. Samla utbildningar: Det är möjligt att även samla externa utbildningar vilket ger en större kontroll och överblick. Chef och medarbetare kan följa status på utbildningen från att utbildningen skapas, genomförs och sedan registreras.  

– Feedbacken från kunder som använder Learnifier och Competence har varit positiv och många lyfter fram möjligheten att kunna skapa egna utbildningar, som särskilt uppskattat. Systemen sparar både pengar och frigör mycket tid som annars skulle behöva läggas på administration, säger Purvi Patel Tegle.