1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Automatisering och transparens - hörnstenar för framidens smarta lönesystem

Automatisering och transparens – hörnstenar för framtidens smarta lönesystem

Många av de stora tekniska förändringar som spås ske inom lönesektorn kan vi se tecken på redan idag. Skillnaden handlar främst om att de i framtiden kommer att tas i bruk i betydligt större skala. Framförallt kommer vi att se en betydligt högre automatiseringsgrad under de kommande åren och vikten av smarta lönesystem kommer att öka. Samtidigt kommer även kunden att få en tydligare insyn i de processer som sker i lönesystemet eller hos löneleverantören. 

Effektiviserade kontroller med automation

Redan idag kan vissa av de kontroller som en löneadministratör behövt göra manuellt automatiseras med hjälp av AI eller andra former av teknisk logik i lönesystemet. Då lön är ett arbete med hård deadline har det i större företag tidigare inte varit möjligt att göra kontroller på hela företagspopulationen eftersom det är alltför tidskrävande. Därför har man fått göra stickprov.  

I stället för att utföra ett stort antal tester, kontroller och stickprov, kan man nu med ny teknik utföra dem på hela populationen, maskinellt. Istället för att analysera enskilda kontroller kan man nu även tolka resultaten utifrån ett mer holistiskt perspektiv och ser snarare tendenser än enskilda avvikelser. 

Ökad transparens hos intelligenta lönesystem i en annars sluten löneprocess 

Synen på lön har länge varit att det är en enskild leverans och arbetet som sker på lönekontoret har av gemene man ofta uppfattats på ett väldigt förenklat sätt: Data kommer in, lönen betalas ut och lönen bokförs. Själva hanteringen har med andra ord varit höljd i dunkel för den som inte arbetar med lön eftersom processen är förhållandevis sluten. Men i takt med att kraven på effektivitet ökar sker just nu en förändring i såväl tekniken som i synsättet på lön.  

Ofta överlåter större företag lönearbetet åt en leverantör, alternativt har man ett eget shared service center som levererar lön till flera olika bolag inom koncernen. De som köper dessa tjänster vill nu i allt högre grad veta vad de får ut av det de betalar, för att säkerställa att arbetet fungerar effektivt. Därför höjs kraven på bättre insyn i vad som faktiskt händer i löneprocessen – från början till slut. 

Det är alltså inte bara den tekniska utvecklingen som gjort skillnad, utan även en skillnad i synsätt. Rent tekniskt är skillnaden från förr att du nu snabbare och effektivare kan uppnå transparens utan att behöva avsätta stora resurser.  

Tekniken och smarta lönesystem finns – men hur ser dina processer ut? 

Att kunna ta den nya tekniken i bruk ställer dock höga krav på både kompetens och tekniska resurser. Metoderna må finnas där, tillgängliga för mer eller mindre alla, men kompetensen för att på bästa sätt utnyttja dem för löneprocessen är inte alla beskaffade med. Dessutom måste den tekniska plattform som används vara så pass modern och modulär att den nya tekniken går att appliceras på den.  

Många tror att teknik kan ersätta dåliga eller obefintliga processer. Men bara för att AI, machine learning, robotisering och automatisering nu utvecklas i en rasande takt kommer de aldrig att kunna göra underverk för undermåliga processer.  

För att tekniken ska göra nytta måste du först förstå dina processer utan och innan – annars blir det väldigt svårt att automatisera eller förbättra dem. Det gäller därför att utgå från processerna och söka svar på hur de kan förbättras, snarare än att ha tekniken som utgångspunkt. Förutsättningen är att alla delar – verksamhet, process och teknik – samverkar och går hand i hand mot samma mål. 

SD Worx erbjuder framtidssäkrade och intelligenta lönesystem som klarar av att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Vi vet även hur viktigt det är att ha rätt kunskap och erfarenhet av lön inom specifika branscher, personalkategorier och segment för att kunna förstå kundernas arbetsprocesser – och därigenom även deras utmaningar. Vill du veta mer om hur vi på SD Worx arbetar för att framtidssäkra våra lösningar? Kontakta oss!  

Vill du läsa mer om lön,missa inte vår blogg.

Här hittar du ett inlägg om Digitalisering inom HR och lön – mer än bara ett teknikskifte