1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Lön>
leende man vid laptop

Effektiv lönehantering — tips för att välja rätt lönesystem

När det är dags att upphandla ett nytt lönesystem finns det många faktorer att ta hänsyn till. För att säkerställa att det nya systemet inte bara uppfyller lagkraven, utan också förbättrar användarupplevelsen och löneprocessen, är det viktigt att fokusera på flera nyckelområden. Här är åtta tips för att välja rätt lönesystem från Joacim Johansson, säljare på SD Worx.

  Bild på Joacim Johansson
  Under mina drygt 25 år på SD Worx där jag jobbat med många kunder har jag sett att dessa nyckelområden är viktiga att titta på när man väljer lönesystem.
  Bild på Joacim Johansson
  Joacim Johansson, Sales Executive, SD Worx Sweden

  1. Användarvänligt gränssnitt

  Det är avgörande att det nya systemet är lätt att förstå och använda. Ett intuitivt gränssnitt minskar inlärningstiden och minimerar risken för fel. Se till att systemet har tydliga instruktioner och stöd för användarna. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt.

  2. Skalbarhet och flexibilitet

  Ett modernt lönesystem ska kunna växa med företaget. Se till att systemet är skalbart och flexibelt, så att det kan anpassas efter förändringar i organisationens storlek och behov. Det är även en fördel om leverantören kan erbjuda skalbara tjänster kring både lön och HR, som kan avlasta under både kortare och längre perioder.

  3. Automatiserade processer

  Att arbeta manuellt när det kommer till lön kan vara både tidskrävande och riskfyllt – den mänskliga faktorn gör att risken för kostsamma misstag ökar och att viktiga steg lätt faller mellan stolarna. Genom att istället automatisera era löneprocesser kan både misstag undvikas och fördelar vinnas. 

  Välj ett system som kan automatisera så många steg som möjligt, från tidsrapportering till löneutbetalningar, för att minska manuell hantering och minimera fel. 

   Linus Lanker
   Vi var ganska hårda med att vi ville ha en lösning som vi kunde se en framtid i och att den erbjöd effektiva integrationer.
   Linus Lanker
   Linus Lanker, HR-strateg, Region Östergötland
   Region Östergötland tänker framåt

   4. Integration med andra system

   Ett väl integrerat systemlandskap är avgörande för en smidig lönehantering. Systemet bör kunna integreras med interna system, myndigheter, pensionsbolag och andra relevanta aktörer. Detta säkerställer att information flödar sömlöst mellan olika system och minskar behovet av dubbelregistrering.

   5. Processutveckling och best practices

   Se till att leverantören kan erbjuda stöd för processutveckling och implementering av best practices. Detta kan innebära utbildning för personalen och hjälp med att optimera befintliga arbetsflöden för att fullt ut utnyttja systemets kapacitet.

   6. Säkerhet och efterlevnad

   Säkerheten är en central faktor i lönehanteringen. Välj ett system som uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder och regelverk, för att skydda känslig information och säkerställa att organisationen följer lagkraven. 

   Lönesystemet bör vara tillförlitligt och anpassningsbart och ha flexibel konfigurering av behörighet till data både på funktionell och organisatorisk nivå. ISO-certifiering för säkerhet är ett betyg på att säkerheten är hög och ett prioriterat område för leverantören.

    Byta lönesystem?

    SD Worx gör HR och lön roligt

    Läs mer

    Vill du veta mer?

    Prata med våra experter

    Boka möte

    7. Stabilitet, kontinuitet och support

    Ett pålitligt system är grunden för en effektiv löneprocess. Välj ett system som erbjuder hög driftsäkerhet och kontinuerlig support för att säkerställa att lönehanteringen alltid fungerar smidigt.

    Bra support är ovärderlig när problem uppstår. Se till att systemleverantören erbjuder omfattande kundservice och support, inklusive tillgång till hjälp under kritiska tidpunkter som löneutbetalningar.

    Det är även viktigt att betona vikten av samverkan och partnerskap mellan leverantören och kunden. Vi är människor och tillsammans blir vi framgångsrika när vi jobbar som ett samverkande team. Därför behöver också människor och företagskultur tas med i utvärderingen för bra projekt och arbetsklimat mellan leverantören och kunden. 

    8. Kostnadseffektivitet

    Slutligen, överväg kostnadseffektiviteten. Det är viktigt att välja ett system som ger bra värde för pengarna, med tanke på både initiala kostnader och löpande driftkostnader. Vilka löpande driftskostnader kommer att tillkomma när nya lagar träder i kraft och kollektivavtal omförhandlas? Ingår fördefinierade beräkningsregler och underhåller leverantören de centrala kollektivavtalen utan att du behöver köpa till dyra uppdateringar?

    Att välja rätt lönesystem är en investering i företagets framtid. Genom att fokusera på dessa områden kan lönehanteringen bli både mer effektiv och användarvänlig, vilket skapar en positiv upplevelse för alla berörda parter.
     

     Kontakta oss

     Har du frågor och funderingar kring hur du kan ta din organisation till nästa nivå med hjälp av HR- eller lönesystem, outsourcing eller andra tjänster? Fyll i formuläret för att ta kontakt med någon av våra säljare.

      Bild på Joacim Johansson

      Joacim Johansson

      Sales Executive