1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Gesundheit gefährdet durch Stress im Home Office

Hur påverkas den anställde av arbetsgivardeklaration på individnivå?

Det är mycket tal om arbetsgivardeklaration på individnivå och hur de nya kraven påverkar företagens sätt att rapportera in uppgifter till Skatteverket. De nya reglerna påverkar även de anställda och vi intervjuade Joanna Trajtlowicz, systemanalytiker hos Aditro, om hur de anställda påverkas av det nya sättet att redovisa lön och skatt.

Vilka fördelar får den anställde av arbetsgivardeklaration på individnivå?

En klar fördel är att den anställde enkelt kan kontrollera att arbetsgivaren rapporterat in rätt uppgifter till Skatteverket varje månad. Enligt de nya kraven ska arbetsgivaren månatligen redovisa hur mycket lön och skatteavdrag som utbetalats till varje enskild anställd. Den 17e dagen månaden efter lönen utbetalats har den anställde möjlighet att logga in på Skatteverket, via Mina sidor, och jämföra om lönespecifikationen stämmer överens med vad arbetsgivaren rapporterat in gällande inkomst och skatt.

En annan fördel som kontrollmöjligheten innebär är att när arbetsgivaren rapporterat in dessa uppgifter kan den anställde vara säker på att arbetsgivaren betalar in arbetsgivaravgifter enligt lag. Arbetsgivaravgiften innehåller bland annat ålderspensionsavgift, föräldra- och sjukförsäkring och arbetskadeavgift m.fl.

Vad kan hända om något blir fel med lönen för den anställde?

  1. Har man en löpande anställning kan arbetsgivaren göra rättelser på kommande löneutbetalningar (ingen förändring mot tidigare).
  2. Den största förändringen för den enskilde är att skulle personen få för mycket utbetald lön som inte kan regleras på kommande löneutbetalningar (dvs att man får en bruttolöneskuld) måste den anställde återbetala hela bruttolönen. Arbetsgivaren kan alltså inte längre reglera den, i tidigare månad, avdragna skatten eftersom den redan är inbetald på den anställdes skattekonto hos Skatteverket och därmed räknas som den anställdes egendom.

Finns det några andra saker som kan ses som konsekvenser för den anställde i samband med nya sättet att hantera arbetsgivardeklaration på individnivå?

Eftersom arbetsgivaren inte längre kan reglera i tidigare månad avdragen skatt, kommer skattejämkningar (som sänker underlaget för skatteberäkning) bakåt i tiden inte längre vara möjliga.

Måste den anställde tänka på något särskilt inför de nya kraven?

Det blir viktigare att varje anställd gör sin tidrapportering så korrekt som möjligt och i rätt tid. Om tidrapporteringen, som ligger till grund för löneutbetalningen, blir fel kan det orsaka skulder. Speciellt vid planerad långtidsfrånvaro är det viktigt att arbetsgivaren kan göra frånvaroavdrag i aktuell månad.