1. Home>
  2. Inspiration & event>
  3. Lön>
Nya bankfilsformatet - allt du behöver veta

Nya bankfilsformatet – Allt du behöver veta

Har du hört om det nya bankfilsformatet som kommer till Sverige? Då har du säkert också förstått att det innebär lite extra arbete för dig att lära dig.  Det är lite krångligt, vi håller med, men låt oss förklara vad som händer framöver och vad du behöver tänka på här och nu!

TIPS: Vi går igenom allt i vårt inspelade webinar. Se det här >>

 

Varför införs det nya bankfilsformatet?

För att en utbetalning ska kunna göras måste mottagare och avsändare kommunicera i ett gemensamt format, ungefär som ett språk. Därför har Nordens banker bestämt att de ska byta filformat till ett och samma för att i förlängning kunna kommunicera med hela Europas banker. Det kommer göra det enklare att skicka och ta emot betalningar mellan länder eftersom alla banker då kommunicerar på samma språk.

Upp till de enskilda bankerna

Det nya formatet har alltså helt och hållet bestämts av bankerna och är någonting vi måste förhålla oss till. Tanken är att alla banker ska ha gått över till det nya formatet i slutet av 2023 men det är de enskilda bankerna som bestämmer när de är redo att ta emot det nya formatet. Vi på SD Worx tillhandahåller bara verktygen för att transaktionerna går igenom.

Vad heter formatet och vad betyder P27?

Standardversionen av det nya formatet är baserat på en så kallad ISO-standard och heter ISO20022, ISO betyder standard (International Organization for Standardization). Varje enskild bank har dock olika varianter av formatet vilket gör att tidsplanen och de filer som vi på SD Worx måste skapa, är olika beroende på bank. Formatet för lönefiler är ISO20022, Pain 001.001.03 och den ska ha orsakskoden SALA som står för Salary.

De flesta av Nordens banker jobbar mot den gemensamma betalningsstrukturen P27, där P står för Payments och 27 står för att Norden har 27 miljoner invånare. I Sverige är det framförallt de stora affärsbankerna, Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank som ingår i P27 men även mindre banker som Skandiabanken och Länsförsäkringar.

Även här har alla banker olika varianter av ISO20022 Pain 001, vilket gör att arbetet blir olika för företag beroende på vilken bank de jobbar med

Bankgirocentralen (BGC) stängs ner

I Sverige har bankfilsformatet tidigare varit i textfilsformat och man har kunnat skicka sina filer direkt till Bankgirocentralen oavsett vilken bank man har haft kopplat mot sitt företag. Bankgirocentralen är ett så kallat ”clearing house”, där transaktioner tagits emot och sedan skickats vidare.

Det nya formatet kommer istället för textfil vara i XML. Ett märkspråk och filformat som används för att lagra, överföra och rekonstruera data. Tanken på sikt är att Bankgirocentralen ska avvecklas och att P27 ska bli ett nytt “clearing house.” P27 kommer dock inte ha samma tjänst som BGC vad vi känner till idag.

Vad behöver du göra?

  • Håll koll på när din bank går över till det nya formatet.
  • Tala om för oss på SD Worx i god tid när ni planerar att byta format, oavsett om ni är en BPO eller Cloud kund och t.ex. jobbar med ett antal mindre banker. Vi kommer utveckla den nya bankstandarden även för dessa banker men behöver i så fall få kännedom om vilka detta är.
  • När det nya formatet träder i kraft för din bank behöver du använda de nya inställningarna i SD Worx lönesystem.

Hur ser status ut för de olika bankerna?

Som vi nämnde tidigare har alla banker olika varianter av ISO20022 och är olika snabba på att implementera det nya formatet. Planerna och status kan ändras framöver, vilket gör det extra viktigt att du håller dig uppdaterad på vad som händer med just din bank.

Du som är kund hos oss får löpande aktuell status i våra nyhetsbrev för SD Worx Lön.

Har du några frågor om tidsplan eller vad som gäller för just dig och din bank, kontakta oss här så hjälper vi dig.