1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Lön>
6 aandachtspunten

Svenskar nöjda med den digitala upplevelsen på sina arbetsplatser

Digitalisering är ett prioriterat område för många företag i Europa, två tredjedelar anser att det är ett övergripande mål. Digitaliseringen av HR är en del av detta och något som sex av tio företag investerar i just nu. Detta är något av det som avslöjas i en ny undersökning av 4 833 arbetsgivare och 16 011 anställda i sexton europeiska länder.

  I undersökningen framkom att vi svenskar är nöjda med den digitala upplevelsen på våra arbetsplatser. 61 procent av det tillfrågade uppgav att de är nöjda med digitaliseringen på sina arbetsplatser och 69 procent tycker att arbetsplatsen har digitaliserats tillräckligt för att de ska kunna utföra sitt jobb på ett optimalt sätt, båda siffrorna är något högre än för genomsnittet i Europa (60 och 64 procent).

  Även om europeiska företag fäster stor vikt vid en digital arbetsmiljö och en optimal digital upplevelse på jobbet uppger en dryg tredjedel av de anställda (37 procent) i alla åldrar att de har svårt att hänga med i all denna digitalisering. På den punkten ligger Sverige i nivå med EU-genomsnittet. Företagen uppger att de arbetar med att förbättra sina anställdas digitala upplevelse, några exempel på hur detta görs är genom utbildningar på plats, investeringar i medarbetarorienterade HR-applikationer och fullständig integration av alla system.

  Men när det gäller digitalisering av HR-system så halkar Sverige efter. Även om 55 procent av de svenska företagen uppger att de arbetar med just detta, så är det en mindre andel än genomsnittet i Europa som ligger på 60 procent.

  Tre av fyra anställda använder redan digitala applikationer

  Enligt undersökningen använder sig de anställda också själva i stor utsträckning av HR-teknik: Tre av fyra använder digitala applikationer aktivt och ofta. 4 av 10 företag (41 procent) erbjuder de anställda en mobilapp som en central åtkomstpunkt till olika HR-system. Bland de svenska företagen är siffran 43 procent, det vill säga något högre än genomsnittet.

  Företagen beskriver användarvänlighet och en optimal digital upplevelse som viktiga incitament för systemintegration. Ett annat skäl är behovet av att enkelt koppla samman data för att underlätta analyser och rapporter. Snabbare databehandling för ökad effektivitet är också ett populärt skäl till att integrera applikationer.

  Förändring av digitaliseringen

  Digitaliseringen av HR-tekniken har i viss mån förändrats. Tidigare strävade företagen efter effektivare HR-teknik på jobbet, särskilt när detta kunde gynna deras personalavdelning. Huvudfokus låg på processbaserad HR-teknik för att stödja automatiseringen inom företaget, till exempel dokumenthantering, intern kommunikation, löneadministration, kommunikation om löneadministration samt tids- och närvarohantering.

  I dag ligger fokus snarare på tillämpningar som gynnar enskilda anställda: utbildning och utveckling, samarbete och lagarbete, men också anställdas välbefinnande.

  Trots detta anser 40 procent av organisationerna att deras processorienterade tillämpningar redan är ganska mogna, medan betydligt färre (30 procent) säger detta om sina medarbetarorienterade tillämpningar. Det finns alltså fortfarande vissa framsteg att göra.

  – Det är glädjande att svenska arbetsplatser generellt sett upplever en tillfredsställande digitalisering, men samtidigt ser vi att det finns utrymme för förbättringar, särskilt när det kommer till digitaliseringen av HR-system. Vi måste vara medvetna om att tekniken inte bara handlar om effektivisering och automatisering, utan också om att främja individens välbefinnande och personliga utveckling. I en tid av hård konkurrens om talanger blir medarbetarorienterade tillämpningar allt viktigare för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Som företag och HR-partner måste vi fortsätta att investera i utbildning och utveckling för att möta dessa behov och bygga en framtidssäkrad arbetsmiljö för våra anställda, säger Magnus Engman, Sverigechef för SD Worx.

   

   E-bok: Har HR snubblat i falsk digitalisering?

   Vi ställde frågan och fick svar från nästan 300 HR-experter i en undersökning om digitaliseringsprojekt för HR och lön. Svaren samlade vi i en e-bok.

   Fyll i formuläret och ladda ner e-boken nu!