1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. Lön>
Människa framför en whiteboard

Transparens kring kvalitet ökar förtroendet och skapar konkurrensförmåga

Hur definierar man kvalitet? När man pratar om kvalitet, pratar man ofta om produktens eller tjänstens egenskaper, kvalitetsavvikelser och kvalitetskontroll. Det finns många definitioner för ordet kvalitet och betydelsen av kvalitet är alltid viktig i kundupplevelsen. Vid alla köp önskar kunden (tillräckligt) bra kvalitet. Beroende på vad man införskaffar, kan det variera vilken kvalitetsnivå kunden eftersträvar. Kundernas krav eller tolerans varierar, man kan använda begreppet ”tillräckligt bra”. Det vill säga inte perfekt, men passande för ändamålet.

Kvalitet är både ett abstrakt begrepp som är kopplat till människan och dess åsikter, samt ett objektivt begrepp, där målet är mätbart för både tillverkaren och kunden. För SD Worx är kvalitet viktigt, från teknisk prestanda till plattform, systemutveckling och producering av tjänster. Ett exempel är löneadministration som alla anställda känner till och där alla element finns.

”Jag utför mina arbetsuppgifter och får en ersättning som är överenskommet med arbetsgivaren. Jag förväntar mig att jag får min lön regelbundet, i tid och att summan stämmer. När det gäller lönebetalningens kvalitetsmätning, är tidtabellen viktig, samt att allt är korrekt.”

För de flesta är det viktigt att lönen är exakt det som är överenskommet – inte ungefär eller ditåt. Det blir snabbt irritation om det uppstår fel och summan på kontot blir mindre än vad den borde vara och vad arbetstagaren har förväntat sig.

Den egna lönen upplevs ofta som ett känsligt ämne. Man pratar ogärna om sin lön och som arbetstagare förväntar man sig att allt löper automatiskt, lönen kommer i tid och är korrekt. När man pratar om löneadministrationens kvalitet, är det självklart att kraven är höga. Kvaliteten skall hållas jämn, inga fel tolereras och allt borde löpa smärtfritt. Om man outsourcar lönehanteringen, ökar betydelsen av kvaliteten ytterligare. Kunden förväntar sig en felfri kvalitet för ett rimligt pris.

Vi på SD Worx satsar på transparent kvalitet. Vi vill vara en trygg och pålitlig partner för våra kunder. Vi producerar högklassiga och mätbara tjänster och bevisar löpande för våra kunder att vi är värda deras förtroende. Vårt löfte till kunden är att vi vill förstå och stödja kunden så att den kan koncentrera sig fullt på sin egen affärsverksamhet samtidigt som vi håller en hög kvalitet på våra egna tjänster och produkter. För att konkret visa vad kvaliteten betyder för oss och hur vi håller kvalitetsnivån vi lovat, har vi publicerat en kvalitetspolicy för att förstärka vårt kvalitetsarbete. Kvalitetspolicyn anpassar vi alltid efter kundens strategi. Kundens vision visar företagets riktning, däremot visar kvalitetsstrategin hur vi når dit.

Vi följer den internationellt kända kvalitetsstandarden ISO 9001. När det gäller outsourcingstjänster, mäter vi även kvaliteten med hjälp av ISAE 3402 som är en kvalitetsmätningsstandard som passar bra för lönehantering. Vi är en certifierad tjänsteleverantör när det gäller datasäkerhet (ISO 27001) som också är viktigt när man pratar om kvalitet. Vi satsar också på en hållbar utveckling och miljöfrågor genom att följa ISO 14001.

En väsentlig del av kvalitetskontrollen är att mäta hur man uppnår målen som vi har satt upp. I kvalitetskontrollen bör det finnas en genuin vilja att förbättra och utveckla sin verksamhet kontinuerligt. Det räcker inte med att mäta och följa upp, om det inte finns en motivation att utvecklas och bli ännu bättre.

I dagens värld ändras kraven och behoven för affärsverksamheten i snabb takt. För att organisationen ska hänga med i farten och bli framgångsrik, kräver det en stabil grund att stå på.

Kvalitetskontrollsystemet och kvalitetspolicyn ska hjälpa personalen och företaget att bygga en bra grund för framtiden enligt uppsatt vision och strategi. Samtidigt svarar vi på kundernas behov, önskemål och krav och garanterar den bästa möjliga kundupplevelsen.

  Människa med papper
  Blogg

  Hur fungerar representation?

  Konferenser, personalfester, middagar, golfrundor eller teaterbesök. Vad räknas egentligen som representation och vad räknas inte? Det är viktigt för dig som företagare att ha koll på vad du kan göra för avdrag samt hur avdragsgilla kostnader och moms ska hanteras. Denna kunskap behövs för att kunna ta fram rätt underlag till bokföringen av representationen. Vi har tagit fram de viktigaste delarna för att vägleda dig rätt. 

  2023-03-01
  Outsoursing webinar
  Event

  Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare

  Alla vet att personalkostnaderna är bland de absolut viktigaste och större utgifterna på dagens företag. Att inte få sin lön i tid, eller ha frågor som inte blir besvarade av lönepersonalen, leder snabbt till missnöjda medarbetare. Dessutom måste lönepersonalen konstant hålla sig uppdaterade kring nya lagar och reglerändringar, vilket kan vara omständligt och tidskrävande.

  Men ändå är många tveksamma till löneoutsourcing. Är det tryggt? Snabb service? Kommer de förstå vår personal/våra behov?

  För att demonstrera hur outsourcing kan hjälpa företag att minska sin administration och öka sin flexibilitet, så har vi skapat ett webinar; “Hur outsourcing gör din lönehantering tryggare och effektivare”. Du kan se det inspelade webinaret nu direkt!

  2022-06-16
  Webinar löneprocesser
  Event

  Automatisera era löneprocesser med SD Worx digitala lönemånad

  Se hur du minskar risken för mänskliga misstag genom att automatisera era löneprocesser i en digital lönemånad.

  2022-05-13