1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Penna och miniräknare

Vad är en avdragsgill kostnad?

Du har säkert hört termen ”avdragsgill” vid något tillfälle, men vad betyder det egentligen? Som företagare är det viktigt att känna till vad det innebär och vilka kostnader som räknas som avdragsgilla för att kunna använda det korrekt i bokföringen. Om du använder det rätt, kan du spara in mycket pengar. Vi reder ut de viktigaste begreppen och funktionerna. 

Vad betyder avdragsgill? 

Att en kostnad är avdragsgill betyder att den kan dras av från företagets resultat och det ger företaget en del fördelar skattemässigt. Genom att göra dessa avdrag minskar företagets vinst och det leder till att skatten för företaget blir lägre. 

Vad räknas som avdragsgilla kostnader? 

Vad som är avdragsgillt och inte bestämmer Skatteverket. I regel är det kostnader som uppstår, när företaget försöker skapa intäkter, som räknas som avdragsgilla kostnader. Det innebär att de utgifter som sker måste ha en koppling till företaget och dess verksamhet. Exempel på avdragsgilla kostnader som man kan dra av på företaget är teaterbiljetter, representation och friskvård. 

Är det momsavdrag eller avdragsgill representation? 

När man representerar ett företag räknas det ibland som en avdragsgill representation. Det räknas som en avdragsgill representation när syftet är att promota företagets verksamhet i olika sammanhang och företaget måste även vara momspliktigt. 

Ej avdragsgilla kostnader 

En icke avdragsgill kostnad får inte räknas med i bokföringen. Det som avgör om en kostnad är avdragsgill eller inte är om utgiften är till för att bibehålla eller skapa nya inkomster för företaget. Är kostnaden inte en utgift för detta räknas den inte som avdragsgill. Det är inte alltid lätt att hålla koll på vilka kostnader som räknas som avdragsgilla och vilka som inte gör det. Är du osäker rekommenderar vi att du kollar upp det innan bokföringen görs. 

Några exempel på ej avdragsgilla kostnader: 

  • Böter 
  • Alkohol 
  • Skatter och skattetillägg 
  • Kostnader för att bilda och registrera nytt företag 
  • Sjukförsäkringsavgift 

Representationsmåltider – inte längre en avdragsgill kostnad 

Representationsmåltider, som frukostar, luncher och middagar är något som sedan 2017 inte räknas som avdragsgilla kostnader. Men du får fortfarande dra av på momsen för måltider upp till 300 kr exklusive moms per tillfälle och person.  

Avdragsgilla kostnader 

För interna och externa representationer finns det en del kostnader i samband med att man promotar företaget. Det kan till exempel vara biljetter till teater och idrottsevenemang eller greenfee för en golfrunda. Du får max dra av 180 kr, inklusive moms, per person och tillfälle.  

Utgifter vid personalfester, konferenser eller kick-off som lokalhyra, möbelhyra och mindre förtäring är också en avdragsgill kostnad på upp till 180 kr, inklusive moms, per person och tillfälle.  

Annan mindre förtäring som till exempel fika eller smörgås är avdragsgillt upp till 60 kr, inklusive moms, per person. 

Trängselskatt 

Förser företaget sina anställda med tjänstebil och reser de i tjänsten är trängselskatten en avdragsgill kostnad enligt de vanliga reglerna gällande arbetsresor.  

Julklappar 

Att ge sina anställda en liten julklapp räknas som en avdragsgill kostnad. För att julklappen ska räknas som avdragsgill får kostnaden inte överstiga 450 kr. Överstiger värdet 450 kr kommer julklappen att räknas som skattepliktig. Det får inte heller vara kontanter som julklapp då det inte räknas in som en skattefri gåva. 

Inventarier 

Du får göra avdrag för inventarier i din verksamhet. Inventarier är de tillgångar som behövs för att bedriva verksamheten. Det kan vara tillgångar som maskiner, datorer, bilar eller affärsinredning. 

Att dra av för inventarier kan göras på tre olika sätt: 

  • Direktavskrivning 
  • Räkenskapsenlig avskrivning 
  • Restvärdesavskrivning 

Inventarier som man kan göra direktavskrivning på är inventarier som har ett mindre värde och de som har en bedömd ekonomisk livslängd på max tre år. Att göra en direktavskrivning innebär att du drar av hela utgiften samma år som du köpte in varan. 

När man gör en räkenskapsenlig avskrivning är avdraget vid beskattning motsvarande avskrivningen i räkenskaperna. Det finns olika tillvägagångssätt för detta, men många gör en full avskrivning på fem år, avskrivningen är alltså 20% per år.  

Restvärdesavskrivning liknar räkenskapsenlig avskrivning och är en version av den. Men den är i vissa fall lite komplicerad att tillämpa i praktiken. Företaget gör årliga avskrivningar på högst 25% av restvärdet. Restvärdet är det skattemässiga värde på inventarier som finns vid årets slut och eftersom att avskrivningen görs på restvärdet blir aldrig inventarierna helt avskrivna. 

Friskvård 

Friskvård är en avdragsgill kostnad om företaget betalar gymkort till sina anställda och gymmedlemskapet inte är för dyrt. För att det ska vara ett giltigt avdrag ska detta gälla för alla anställda, oavsett om det är för vikarier, korttidsanställda eller timanställda. Detta avdrag gäller för alla företagsformer men det är endast i aktiebolag som företagsägaren får göra avdrag för sitt gymkort, det gäller inte för den som driver enskild firma.  

SD Worx hjälper dig 

På SD Worx är vi experter inom lön och HR och kan hjälpa dig med alla dina frågor om avdragsgilla kostnader. Kontakta oss redan idag för mer information om våra tjänster!