1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. Workforce Management>
workforcemanagement

Öka produktiviteten: integrera en Workforce Management-lösning

  Under de senaste åren har företag varit tvungna att hålla jämna steg med alla snabba förändringar. De gav sitt tillstånd till distansarbete, både hemma och på annan geografisk plats. I takt med att trycket på att anpassa sig ökar och företagen svarar upp på kraven, blir det nu mer nödvändigt än någonsin att kunna ha en översikt över alla medarbetare.   

  Varje företag behöver system och processer för att hantera sina medarbetare. Tyvärr är de vanligaste sätten krångliga Excel-ark och gammal teknik. Alla företagsledare är medvetna om behovet av korrekta personaluppgifter men många av dagens processer är manuella, ineffektiva och genererar fel som beror på den mänskliga faktorn. Det är inte alltid lätt att ta fram de data som behövs för att kunna fatta de smartaste besluten.   

  Därför tittar vi lite närmare på hur en integrerad Workforce Management-lösning kan ge många fördelar. Den hjälper företag att hantera personaldata på ett säkert och korrekt sätt, samtidigt som produktiviteten ökar. 

   

  Förstå arbetskraften 

  Det är viktigt att kunna se när medarbetarna är på jobbet, frånvaro och resultat. Dock är det otroligt tidskrävande att göra detta manuellt i olika system och leder ofta till felaktigheter och inkonsekventa data. Lägg till olika HR- och lönesystem i mixen och det blir väldigt utmanande att ta fram användbara insikter om medarbetarna. En integrerad Workforce Management-lösning kopplar samman jobb, tidrapportering och närvaro med löner och HR. Resultatet är en smartare hantering. 

   

  Fördelarna med en integrerad Workforce Management-lösning 

  Effektiv personalhantering har många fördelar inom branscher som tillverkning, lagerhållning, distribution, detaljhandel och livsmedelssektorer där bemanningsplaneringen ofta är komplex. Men det gäller även många andra branscher: genom att implementera en smart Workforce Management-lösning som är integrerad med lönesystemet kan företag i alla branscher dra nytta av många fördelar. 

   

  Fjärråtkomst dygnet runt 

  På grund av osäkerheten i världen under senare tid har de flesta företag varit tvungna att bli mer flexibla. Resultatet är en typ av massmigrering till molnet. En helt molnbaserad Workforce Management-lösning ger nämligen tillgång till personalinformation dygnet runt. Det innebär att företagsledare alltid har tillgång till de data de behöver för att hantera sin personal, även när det otänkbara inträffar. En lösning för personalhantering med en mobilapp innebär att medarbetarna får tillgång till sin egen information på distans.  

   

  Spara tid, öka effektiviteten och minska felen 

  Ingen är perfekt och alla kan vi göra misstag, särskilt om man jobbar med repetitiva uppgifter. Men inget företag vill göra fel när det gäller löner eller hantering av känsliga personaldata. Automatiserade arbetsflöden och processer via en Workforce Management-lösning minskar risken för fel som beror på den mänskliga faktorn, ökar noggrannheten och ger större efterlevnad.   

  Genom att integrera personaltimmar med HR och prestations- och lönesystem minskar mängden administration och man får ett smidigt informationsflöde. Har du det här systemet på plats minskar behovet att löne- och HR-teamet utför manuella uppgifter som datainmatning och korskontroll, dvs. du sparar tid och ökar effektiviteten. 

   

  Förbättra personalplanering och genomför strategier 

  Företagets affärsplaner bör stötta tillväxten och en effektiv verksamhet under hela året. Genom att samla in data om medarbetarnas prestationer, produktivitet och löner får du värdefulla insikter för att kunna stärka företagets planering och genomföra viktiga strategier. Med dessa insikter kan chefer också proaktivt planera bemanning för både hektiska och lugna perioder – ett användbart verktyg för att ytterligare förbättra resultaten. 

   

  Stärk medarbetarnas engagemang 

  Det är inte bara företag och HR-chefer som kan utnyttja en integrerad Workforce Management-lösning: den kan även stärka medarbetarnas engagemang och ge dem en överblick över arbetstid, frånvaro, lön och förmåner, oavsett var de befinner sig. Dina löne- och HR-team kommer att tacka dig eftersom ett integrerat system innebär att de inte behöver lägga lika mycket tid på repetitiva administrativa uppgifter och köra olika data mot varandra. 

   

  Sammanfattningsvis 

  Fördelarna med att implementera ett integrerat Workforce Management-system sprider sig till hela ditt företag: inte bara löneavdelningen och HR. Förbättrad effektivitet, optimerade arbetsflöden och möjligheten att imponera på företagsledare och medarbetare med ett verktyg som gör allas liv enklare och mer exakt. Framtiden är helt enkelt en integrerad Workforce Management-lösning som är kopplad till lön och HR. 

   E-bok - Workforce Management med WOW-faktor

   Vad är det viktigaste du behöver tänka på för att din lösning för personalhantering ska vara framtidssäker? Ta reda på svaret i vår e-bok!

   Ladda ner nu!
   Kvinna med dator och text för Mina ansökningar