1. Home>
  2. Om oss>
  3. Våra kunder>

Arla Oy, en del av internationella Arla Foods Group, förnyar sina löneprocesser med SD Worx löneoutsourcing

Majsfält

Arla Oy i Finland, som är en del av den internationella Arla Foods Group, har valt SD Worx (tidigare Aditro) som sin partner för löneoutsourcing i syfte att modernisera och effektivisera sina löneprocesser. Genom detta samarbetsavtal kommer SD Worx att ansvara för leverans av lönetjänster för hela Arla-organisationen i Finland.

Arla, ett av Finlands äldsta livsmedelsföretag, har varit verksamt i 90 år. Företaget har 320 anställda och 530 mjölkproducenter i Finland. Lagstiftning och kollektivavtal har en betydande inverkan på lönearbetet. Ju mer komplexa regler och strukturer kollektivavtalet har, desto svårare är det att tolka dem. Det gör också att automatisering av löneprocesser är mycket utmanande. Specifika och komplexa kollektivavtal, som är typiska inom mejerisektorn, utmanar lönetjänsterna och kräver effektiva processer.

Utveckling av löneprocesser krävs

Det är viktigt att se på lönesystem som en del av en övergripande arkitektur snarare än som ett fristående eller individuellt system. På detta sätt ger lönesystemet mervärde för organisationen och garanterar en korrekt och högkvalitativ lönetjänst.

– Det senaste året har vi haft flera stora systemutvecklingsprojekt i vår organisation och det blev tydligt att vårt lönesystem skulle ha krävt flera integrationer. När vi tittade närmare på våra löneprocesser fann vi att det finns mycket utrymme för förbättringar. Många processer hanterades manuellt och vi kunde inte utnyttja alla funktioner i det befintliga lönesystemet effektivt. Våra resurser var också till stor del knutna till pågående utvecklingsprojekt och räckte inte för att utveckla våra löneprocesser, säger Maija Tantere, chef för HR på Arla Oy.

Om Arla OY

Antal anställda: ca 320 i Finland
Grundades: 1929
Platser: Verkar i 7 länder och ägs av ca 10 000 mjölkbönder
Vision: Vi vill skapa framtiden inom mejeri – helt naturligt.
SD Worx produkter: SD Worx BPO, Arkiv, E-lön, Myndighetsrapportering.

Genomgång av processer säkerställer framgångsrik distribution

Förutsättningen för att ett implementeringsprojekt ska lyckas är noggrann situationsanalys och inventering av behov och krav. En genomlysning av processer gör det möjligt att kartlägga den aktuella situationen, potentiella utvecklingsbehov och outsourcingfunktioner i organisationen.

– ”Tack vare SD Worx processinventering kunde vi snabbt eliminera många manuella steg i våra löneprocesser. Genom att använda automatisering kan vi förbättra noggrannheten och kvaliteten på vår lönetjänst. I slutändan var beslutet om att outsourca lönetjänsten enkelt eftersom vår organisation behöver fördela alla våra resurser på de aktiviteter som gynnar vår verksamhet mest. Tack vare SD Worx standardförfaranden och långa erfarenhet kunde vi komma igång snabbt och enkelt. Våra lönetjänster är nu i tillförlitliga händer, fortsätter Tantere.

Effektivitet genom löneoutsourcing

Löneoutsourcing har blivit mer utbrett under de senaste åren. På grund av skärpt konkurrens blir det viktigare för organisationer att fokusera sina resurser på kärnverksamheten. I allt större utsträckning hålls endast de funktioner som är strategiskt viktiga för verksamheten inom organisationen. Lönetjänster är en nödvändig supportfunktion för de flesta företag som, när de arbetar felfritt, har en direkt inverkan på medarbetarnas upplevelse.

– ”På SD Worx är lön vår kärnkompetens, som vi är mycket stolta över. Lönetjänster av hög kvalitet kräver en stark förståelse för olika branscher, lagstiftning, kollektivavtal och deras konsekvenser för lönen. Vår styrka är baserad på effektiva och anpassade processer och användning av modern teknik samt stark kunskap och förståelse för bästa praxis som har byggts under de senaste 50 åren, säger Hanna Mattinen, chef för SD Worx HR- och lönetjänster i Finland, och fortsätter: ”Vi har både produktutveckling och lönetjänster under samma tak, och det är definitivt en ekvation som ger oss en stark konkurrensfördel. Det gör att vi effektivt kan utveckla vårt lönesystem och våra lönetjänster för att möta marknadens förändrade behov. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maija Tantere, HR-chef, Arla Oy, Telefon: +35(0)500 890 490

Hanna Mattinen, Chef för HR- och lönetjänster, SD Worx, Telefon: +35(0)40 829 2242